Beroepsziekten en de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Aantal keer gelezen:
 266
De Week van de RI&E heeft als thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’. Jaarlijks zitten tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis en overlijden er zelfs ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. In 2017 was de beroepsziekte-incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking) 179 beroepsziekten per 100.000 medewerkers. In dat jaar hebben 792 artsen 4.619 meldingen van een beroepsziekte gedaan. Een goede reden om als organisatie beroepsziekten zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

Beroepsziekten_RIE

Meldingen beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. De Nationale Registratie Beroepsziekten registreert meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen. Voor de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening hebben bedrijfsartsen in 2018 de meeste meldingen gedaan.

Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen staan bovenaan de lijst van gemelde beroepsziekten. In 2018 waren de meest gemelde beroepsziekten psychische aandoeningen (58,4 %). Een medewerker die uitvalt met een burn-out kost een werkgever gemiddeld € 60.000. Daarom is het belangrijk om verzuim door werkstress al vroeg te signaleren. Sazas en Stigas hebben het webinar ‘Stress op de werkvloer’ ontwikkeld waarin u stress leert herkennen bij uw medewerkers en wat u kunt doen als u signalen opmerkt. In het webinar worden ook de verschillen tussen stress en een burn-out en de gevolgen van verzuim voor u als werkgever besproken. Bekijk via deze link het webinar.

Meldingen psychische aandoeningen verdeeld naar sector in 2018

Voorkomen van beroepsziekten

Hoe voorkom je beroepsziekten? Met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kunt u op een gestructureerde manier mogelijke risico’s inventariseren binnen uw bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid. Na de evaluatie van de mogelijke risico’s maakt u een plan van aanpak waarin staat welke maatregelen u neemt om de risico’s weg te nemen met als doel mogelijke beroepsziekten te voorkomen.

RI&E voor iedereen

De risico-inventarisatie en -evaluatie is verplicht voor alle organisaties met personeel. U kunt deze als bedrijf zelf uitvoeren. Het is de taak van de preventiemedewerker binnen uw organisatie om de RI&E op te stellen. Door andere medewerkers in het bedrijf in te schakelen krijgt u een goed overzicht van mogelijke risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dit heeft twee voordelen: zij hebben dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt en door hun betrokkenheid zullen ze eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Steunpunt RI&E heeft RI&E Instrumenten beschikbaar gesteld voor het opstellen van de risico-inventarisatie en- evaluatie. 

Lees meer informatie over de RI&E

Bronnen: NCvB en Steunpunt RI&E
Gepubliceerd op 20 juni 2019

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: