Aantal keer gelezen:
 747


Psychische overbelasting van thuiswerkers verhoogt risico op verzuim

Arbodiensten waarschuwen voor psychische overbelasting bij thuiswerkers. Veel mensen werken sinds maart thuis. Dat zorgt voor de nodige spanningen thuis en tijdens het werk. De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt en er is minder sociaal contact met collega’s. Steeds meer thuiswerkers krijgen last van psychische overbelasting. De kans op verzuim onder thuiswerkers neemt toe.

Voor veel mensen is thuiswerken de nieuwe realiteit geworden. In de afgelopen maanden is gebleken dat er ook nadelen aan thuiswerken zijn. Zo voelen thuiswerkers zich minder betrokken doordat ze veel sociale contacten op de werkvloer missen. Vaak maken thuiswerkers ook nog eens overuren. Onzekerheid over hun positie en de impact van corona op de economie spelen hierin mee. Dit zorgt ervoor dat de scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt. Langdurig thuiswerken brengt daardoor gezondheidsrisico’s met zich mee en verhoogt het risico op verzuim.

Psychische overbelasting bij thuiswerken

Preventie vanuit werkgever

Voor werkgevers is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Hoe gaat het met medewerkers die vanuit huis werken? Het herkennen en signaleren van psychische overbelasting door thuiswerken is van belang om verzuim te voorkomen.


Psychische overbelasting herkennen

Vaak is psychische overbelasting te herkennen aan afwezigheid, vermoeidheid, verminderd functioneren en het vermijden van taken. Een te hoge of een te lage werkdruk kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bij een te hoge werkdruk overzien medewerkers de situatie en de taken niet meer. Juist bij een te lage werkdruk is er een structureel gebrek aan uitdaging waardoor verveling en stress toeslaat. Voor medewerkers is de stap groot om aan te geven dat ze de werkdruk niet aan kunnen. Voor werkgevers is het extra van belang om hierop alert te zijn.


Psychisch verzuim voorkomen

U kunt uw medewerkers helpen door duidelijke afspraken te maken en kaders te stellen. Een vast werkritme, structuur en het gescheiden houden van werk en privé zorgt ervoor dat uw medewerkers niet overbelast raken. Blijf de verbinding met uw medewerkers houden door helder te communiceren. Aandacht voor psychische overbelasting geeft medewerkers vaak al het gevoel gehoord te worden. Geef uw medewerkers daarnaast ruimte om zorgen te uiten, hier kunt u als werkgever mee aan de slag. Bovendien is waardering belangrijk, zeker in tijden waarbij sociaal contact niet vanzelfsprekend is. Dit geeft medewerkers het gevoel ertoe te doen waardoor hun motivatie toeneemt.

Herken de signalen van psychisch verzuim en kijk wat u kunt als werkgever kunt doen. 


Ook interessant voor u:

 • Man ziet het niet meer zitten

  Psychisch verzuim voorkomen

  U kunt een aantal maatregelen treffen die psychisch verzuim kunnen voorkomen, zoals het bevorderen van het werkplezier en zorgen voor een gezonde werkdruk. Het herkennen van psychisch verzuim is hierbij de eerste stap.
  Verzuimthema's
 • 10 thuiswerken tips voor werkgever en medewerker

  Voor u als werkgever betekent thuiswerken minder controle op het personeel. Andersom betekent dit dat uw medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Bekijk de tips om het thuiswerken in goede banen te leiden.
  Artikel
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: