Sazas verzekert AOW'ers

Terwijl Nederland vergrijst en er stemmen opgaan dat we langer moeten doorwerken, zijn er nog maar weinig mensen die dat ook echt doen. Veel regelingen stoppen ook na het behalen van de AOW-leeftijd. Het AOW-pensioen gaat in op de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd en in de meeste arbeidscontracten en cao's is bepaald dat het dienstverband automatisch op die leeftijd eindigt. Sazas wil het doorwerken na de AOW-leeftijd ondersteunen. Het is voor de Sazas BASIS-verzekering mogelijk om werknemers die doorwerken na hun AOW-leeftijd, te verzekeren voor verzuim.

Oude-man-leeftijd.PNG

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De eindleeftijd verzekering is 70 jaar. Daarna is verzekeren niet meer mogelijk.
  • Dekking vindt uitsluitend plaats vanuit de BASIS-verzekering. PLUS-dekking is niet mogelijk.
  • De verzekering is facultatief. Met andere woorden: de werkgever kan kiezen of hij deze werknemers voor de BASIS-verzekering wil aanbieden.
  • Aanbieden is uitsluitend mogelijk voor werknemers met een tijdelijk dienstverband van maximaal 1 jaar. Na afloop van dat tijdelijk dienstverband kan de werknemer wederom voor verzekering worden aangeboden. Dat kan dan wederom uitsluitend op basis van een tijdelijk dienstverband van maximaal 1 jaar. Voorwaarde is verder dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is op het moment van verzekeren.

Aanmelden

Sazas benadert de werkgevers waarvan de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en wijst hen dan op deze mogelijkheid.

Belangrijk

Er is geen wettelijke regel dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt. Indien in de arbeidsovereenkomst of de cao staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt zodra de werknemer de AOW-leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan is deze afspraak geldig. De arbeidsovereenkomst eindigt dan automatisch.

Indien er in de arbeidsovereenkomst niet is opgenomen dat deze eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan zal een ontslagvergunning bij het UWV moeten worden gevraagd of een beschikking van de kantonrechter. Het zal veelal geen probleem voor werkgever zijn om toestemming voor dit ontslag te krijgen.

In de meeste gevallen zal het zo zijn dat de arbeidsovereenkomst automatisch is afgelopen bij het bereiken van de leeftijd van de AOW-leeftijd. Het is daarna wel mogelijk voor werkgever en om een contract voor bepaalde tijd met werknemer te sluiten, indien werkgever en werknemer dit willen. Het is dan wel verstandig om de (oude) arbeidsovereenkomst (tot de AOW-leeftijd) te laten ontbinden door de kantonrechter of om een ontslagvergunning bij het UWV te vragen. Ook kan ervoor gekozen worden om het nieuwe contract voor bepaalde tijd (ruim) 3 maanden later (na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) te laten ingaan. Dan begint een nieuw contract en dan eindigt dit ook op de afgesproken datum.

Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst aansluitend op de oude overeenkomst of zonder opzegging na verkrijging van een vergunning van het UWV of een beschikking van de kantonrechter, houdt een gevaar in. Dit op grond van de Ragetlie-regel (artikel 7:667 lid 4 BW). Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten in opvolging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de werknemer blijft dezelfde functie bij werkgever uitoefenen, dan kan de werknemer stellen dat er sprake is van een opvolgend contract dat niet meer automatisch eindigt. Dit betekent dat werkgever dan een ontslagvergunning bij het UWV zou moeten vragen of een beschikking van de kantonrechter noodzakelijk is. Werknemer zou dan ook aanspraak op een ontbindingsvergoeding kunnen maken.

Bovenstaande is informatief. Het is slechts bedoeld om een beeld te schetsen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Mocht u van plan zijn een werknemer door te laten werken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan is ons advies om te overleggen met uw adviseur hoe u dit het beste aan kunt pakken. Hij kan u het beste hierbij helpen.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: