Re-integratie op een spoor 2 traject: wat houdt dat in voor uw organisatie?

Is er binnen uw bedrijf sprake van langdurig verzuim? Dan moet u als werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter actie ondernemen. Tijdens het spoor 1 traject staat de re-integratie van uw zieke medewerker binnen uw bedrijf centraal. Kan dat niet meer binnen uw bedrijf, dan start het spoor 2 traject. Dit noemen we ook wel re-integratie 2e spoor, of het tweede spoortraject. U gaat dan samen met uw medewerker op zoek naar een werkplek buiten uw organisatie. Wij vertellen u meer over het spoor 2 traject en de regels waaraan u zich als werkgever moet houden.

 

Re-integratie spoor 2 traject-2

Wat is spoor 2?

Via een spoor 2 traject kan uw medewerker geschikt werk vinden bij een andere organisatie. Re-integratie bij een ander bedrijf wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Dat gebeurt als u en uw zieke medewerker vinden dat er in uw bedrijf geen toekomst meer is voor deze medewerker.

In overleg met de bedrijfsarts spreekt u samen met uw medewerker af welke taken hij of zij nog kan doen. Daarna wordt, vaak in samenwerking met een re-integratieadviseur, gekeken welke beroepen uw medewerker kan uitvoeren bij een ander bedrijf. Uw medewerker kan dan daar op passende vacatures solliciteren, met hulp van u en de re-integratieadviseur.


Uit welke onderdelen bestaat het spoor 2 re-integratietraject?

Het spoor 2 traject bestaat over het algemeen uit drie onderdelen.


1. Begeleiding zieke medewerker naar nieuwe werkgever

Een van de onderdelen is gericht op het begeleiden van uw medewerker naar een mogelijke nieuwe werkgever. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw medewerker op een andere plek terechtkomt waar hij of zij langdurig aan de slag kan gaan.


2. Begeleiding bij sollicitaties

Het is aan u als werkgever om uw medewerker te ondersteunen bij sollicitaties. Als werkgever is het belangrijk dat u de details van deze begeleiding opslaat. UWV voert namelijk controles uit op de begeleiding die vanuit werkgevers wordt gegeven. Heeft u dit niet goed bewaard, dan kan UWV u een loonsanctie opleggen.


3. Hulp van een loopbaancoach of het volgen van een cursus

Het tweede punt van aandacht binnen een spoor 2 traject is het bieden van de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en begeleiding aan uw medewerker. Bijvoorbeeld met het aanbieden van een loopbaancoach, of een cursus die past bij het werk dat uw medewerker wil gaan uitvoeren.


Hoe lang duurt een tweede spoortraject?

Een spoor 2 traject duurt meestal zes tot twaalf maanden. Al zijn er wel een aantal uitzonderingen op de regel. Bijvoorbeeld op het moment dat duidelijk wordt dat uw medewerker toch nog niet in staat is om weer te werken, waardoor de re-integratie moet worden uitgesteld. Ook kan het zijn dat het lastiger is om een nieuwe baan te vinden dan werd gedacht. In dat geval wordt het spoor 2 traject verlengd tot het einde van de wachttijd. Dit is de tijd die staat voor een ziekteproces en bestaat uit twee ziektejaren.

Wat doet een bedrijfsarts?

Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
Lees verder

Is een spoor 2 re-integratietraject verplicht?

Voor u als werkgever is het inzetten van een spoor 2 traject wettelijk verplicht als blijkt dat het spoor 1 traject geen kans van slagen heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het spoor 2 traject ligt zowel bij u als bij uw medewerker. U bent dan verantwoordelijk voor het verloop en de begeleiding van de medewerker. En uw medewerker moet goed meewerken en de stappen volgen die nodig zijn bij het spoor 2 traject.


Wat zijn de rechten en plichten bij een spoor 2 traject?

In de Wet verbetering poortwachter staat welke stappen moeten worden gezet in geval van langdurig verzuim. Maar in deze wet worden ook een aantal rechten en plichten genoemd.


Rechten van u en uw zieke medewerker bij een spoor 2 traject

Bij een spoor 2 traject zijn de volgende rechten van kracht:

 • In de eerste zes maanden hoeft uw medewerker geen nieuwe baan te accepteren die niet bij hem of haar past. Dus als het werk niet goed aansluit op de mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding van de medewerker;
 • Het voorstellen van een re-integratiebureau en/of -adviseur ligt over het algemeen bij u als werkgever. Een klik tussen uw zieke medewerker en de re-integratiebegeleider is belangrijk. Wanneer hiervan geen sprake is mag uw medewerker vragen om een ander re-integratiebureau of in overleg zelf een bureau voorstellen;
 • Het kan zijn dat u of uw medewerker het gevoel heeft dat het spoor 2 traject niet goed verloopt. Dan kan een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd, om te kijken of dit klopt. Dit kan gebeuren als uw medewerker vindt dat er geen geschikt werk wordt aangeboden. Dit onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door UWV.

Plichten bij een spoor 2 traject

Bij een spoor 2 traject zijn de volgende plichten van kracht:

 • Zes maanden na het ingaan van het spoor 2 traject moet uw zieke medewerker ook openstaan voor banen die niet zijn of haar eerste keuze zijn;
 • Uw medewerker moet actief zijn of haar best doen om het re-integreren zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer dit niet zo is, kunt u als werkgever maatregelen nemen. Bijvoorbeeld met het uitstellen of stopzetten van het loon.

Ook interessant voor u:

 • Vrolijke Medewerker Op Kantoor

  6 tips voor meer werkgeluk

  Wij geven u 6 tips om het werkgeluk van uw medewerkers te behouden en zelfs vergroten. Dit gaat onder meer over zinvol werk en het vinden van genoeg uitdaging.
  Kennisbank
 • Psychisch verzuim voorkomen - kennisbank Sazas

  Psychisch verzuim voorkomen

  65% van het verzuim in Nederland is niet fysiek maar psychisch. Het herstel duurt vaak langer dan bij gewoon verzuim. Daarom is het belangrijk om psychisch verzuim te voorkomen.
  kennisbank