Whitepaper:
De meerwaarde van ouderen

Wat is de meerwaarde van ouderen op de werkvloer? Door de vergrijzing en het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken, stijgt in veel bedrijven het aantal oudere medewerkers. In tegenstelling tot wat sommigen denken, heeft deze groep een enorme meerwaarde voor uw bedrijf. Waarom zijn ze zo belangrijk en waardevol? 

Redenen waarom oudere medewerkers van waarde zijn

In deze whitepaper leest u om welke redenen oudere medewerkers van waarde zijn voor uw bedrijf. Ook bespreken we welke misverstanden er over ze bestaan, en wat in veel gevallen de oorzaak is van het verzuim binnen deze groep. We vragen een 70-jarige medewerker naar zijn ervaringen binnen de huidige arbeidsmarkt.  

Oudere man aan het werk