Banner1440x560_landingspagina campagne

Doorwerken voor AOW’ers wordt makkelijker

Vanaf 2016 wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever.

De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om doorwerken voor AOW'ers middels een arbeidsovereenkomst bij een werkgever makkelijker te maken. Het wordt daarbij voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden of alsnog in dienst te nemen, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring.

De belangrijkste maatregelen uit deze wet zijn:

  • U hoeft het loon van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt slechts maximaal 13 weken door te betalen. Op dit moment duurt deze loondoorbetalingsverplichting nog maximaal 104 weken. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt voor AOW-gerechtigde werknemers maar 13 weken.
  • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd vervallen na 13 weken. U hoeft daarom geen plan van aanpak op te stellen en geen inspanningen te verrichten voor re-integratie tweede spoor.
  • Voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt standaard een opzegtermijn van een maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt straks ook voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie