Welke verplichtingen heeft een werknemer bij ziekte?

Bij ziekteverzuim hebben zowel werkgever als werknemer rechten en plichten. Welke verplichtingen gelden voor uw werknemer

  • Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden bij de werkgever. De werkgever moet aangeven hoe de werknemer dit kan doen. Afspraken rondom ziekteverzuim kunt u vastleggen in een verzuimprotocol.
  • Zodra de werknemer is hersteld, moet hij dit melden
  • Tijdens de ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel
  • De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle en gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts
  • De werknemer is verplicht mee te werken aan re-integratie.

Dit zijn de regels op hoofdlijnen. Let op: dit kan verschillen afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar of arbodienst. Raadpleeg voor een compleet overzicht altijd de voorwaarden.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie