Een meningsverschil met uw medewerker 


Een conflict met een zieke medewerker

Als de bedrijfsarts beoordeelt dat uw medewerker niet (meer) ziek is, kunt u - als werkgever - het daar niet mee eens zijn. Als uw medewerker het daar ook niet mee eens is, kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Sazas volgt als eerst de uitspraak van de bedrijfsarts en zal de uitkering stopzetten. Wijst het deskundigenoordeel uit dat er toch sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan zal Sazas de verzuimbegeleiding en uitkering hervatten.

Een medewerker meldt zich ziek na een conflict

Meldt uw medewerker zich ziek na een meningsverschil of aanvaring binnen de arbeidssfeer (arbeidsconflict)? Vraag uw bedrijfsarts dan om te beoordelen of uw medewerker arbeidsongeschikt is.

Afhankelijk van de situatie en de gezondheidsklachten kan een bedrijfsarts een rustperiode voorstellen. In deze periode kan worden geprobeerd om, eventueel met behulp van bemiddeling, het conflict op te lossen.

Komt u er met uw medewerker niet uit en wilt u het contract met uw medewerker beëindigen? Probeer dan in een gesprek met uw medewerker een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Lukt dit niet? Dan vraagt u de kantonrechter om het contract met de medewerker te beëindigen. Deze zal dit alleen toestaan als u een goed, nauwkeurig bijgehouden dossier heeft.

Zowel bij een beëindigingsovereenkomst als beëindiging via de kantonrechter heeft uw medewerker recht op een transitievergoeding (een vergoeding bij ontslag).