Mijn medewerker
is ziek

Als uw medewerker ziek is, krijgt u te maken met verzuimbegeleiding en re-integratie. Het is verstandig om daar direct na de ziekmelding mee te starten. U kunt zelf al veel doen om ervoor te zorgen dat uw medewerker snel weer (gedeeltelijk) aan het werk kan. Hierbij is het goed om te weten wat de verplichtingen van u en uw medewerker zijn.

Zieke medewerker

Waar krijgt u mee te maken?

Wat zijn bijvoorbeeld uw taken vanuit de Wet verbetering poortwachter als uw medewerker langer ziek is? En hoe zorgt u ervoor dat uw medewerker snel beter wordt? Ga met uw muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

Ziekmelding

Als uw medewerker zich ziek meldt, heeft u een ziekmeldingsgesprek met uw medewerker. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen (onder andere) wat de gevolgen zijn voor het werk en kunt u vragen hoe lang uw medewerker verwacht ziek te zijn. Daarna meldt u uw medewerker ziek bij uw verzekeraar en arbodienst. Kunt u tips gebruiken voor het voeren van een ziekmeldingsgesprek?

Verzuimbegeleiding

Vanuit de Wet verbetering poortwachter heeft u een aantal verplichtingen bij het begeleiden van uw zieke medewerker. Dit geldt voor de eerste 104 weken van de ziekte.

Contact houden

Het is belangrijk om contact te houden met uw zieke medewerker. Dit houdt de drempel lager om weer aan het werk te gaan. Zo zorgt u ervoor dat het verzuim niet langer duurt dan nodig.

Re-integratie

Bij re-integratie wordt gesproken over twee sporen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Bij spoor 1 gebeurt dit binnen uw eigen bedrijf; bij spoor 2 bij een ander bedrijf. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de duur van het verzuim te verkorten en uw verzuimkosten in de hand te houden.

Na 104 weken: de WIA

Een langdurig zieke medewerker krijgt na twee jaar te maken met de WIA. Aan het einde van het tweede jaar voert UWV namelijk een WIA-beoordeling uit. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is ingewikkeld. We leggen graag de basis van de WIA en de verschillende soorten uitkeringen uit.

Regels medewerker

Voor uw medewerker geldt ook een aantal regels bij ziekte. Bijvoorbeeld over het opnemen van vakantie. Ook is de zieke medewerker verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie.

Regels werkgever

Als werkgever heeft u niet alleen de taak om uw zieke medewerkers te begeleiden. Er gelden ook wettelijke verplichtingen voor bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte en preventieve - en veiligheidsmaatregelen.

Ziekmelding

Als uw medewerker zich ziek meldt, heeft u een ziekmeldingsgesprek met uw medewerker. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen (onder andere) wat de gevolgen zijn voor het werk en kunt u vragen hoe lang uw medewerker verwacht ziek te zijn. Daarna meldt u uw medewerker ziek bij uw verzekeraar en arbodienst. Kunt u tips gebruiken voor het voeren van een ziekmeldingsgesprek?

Verzuimbegeleiding

Vanuit de Wet verbetering poortwachter heeft u een aantal verplichtingen bij het begeleiden van uw zieke medewerker. Dit geldt voor de eerste 104 weken van de ziekte.

Contact houden

Het is belangrijk om contact te houden met uw zieke medewerker. Dit houdt de drempel lager om weer aan het werk te gaan. Zo zorgt u ervoor dat het verzuim niet langer duurt dan nodig.

Re-integratie

Bij re-integratie wordt gesproken over twee sporen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Bij spoor 1 gebeurt dit binnen uw eigen bedrijf; bij spoor 2 bij een ander bedrijf. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de duur van het verzuim te verkorten en uw verzuimkosten in de hand te houden.

Na 104 weken: de WIA

Een langdurig zieke medewerker krijgt na twee jaar te maken met de WIA. Aan het einde van het tweede jaar voert UWV namelijk een WIA-beoordeling uit. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is ingewikkeld. We leggen graag de basis van de WIA en de verschillende soorten uitkeringen uit.

Regels medewerker

Voor uw medewerker geldt ook een aantal regels bij ziekte. Bijvoorbeeld over het opnemen van vakantie. Ook is de zieke medewerker verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie.

Regels werkgever

Als werkgever heeft u niet alleen de taak om uw zieke medewerkers te begeleiden. Er gelden ook wettelijke verplichtingen voor bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte en preventieve - en veiligheidsmaatregelen.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Een zieke medewerker kost geld. De kosten bestaan onder meer uit loondoorbetaling, plaatsvervanging, de bedrijfsarts en verzuimbegeleiding. Ook kan een zieke medewerker bij langdurig verzuim de werkdruk voor andere medewerkers verhogen, met als gevolg nog meer verzuim. Als verzuim leidt tot langere levertijden of kwaliteitsverlies, kan het ook de relatie met uw klanten onder druk zetten. De kosten worden hoger naarmate het verzuim langer duurt. Het is dus belangrijk om deze periode zo kort mogelijk te houden. Hier kunt u zelf veel aan doen, maar u kunt hierbij ook de professionele hulp van een arbodienstverlener inzetten.

Hou er rekening mee dat u voor een medewerker die al ziek is, geen verzuimverzekering meer kunt afsluiten.

 

Zieke medewerker in bedrijf

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?