Wat als uw medewerker zich niet aan de regels houdt

Soms houdt een zieke medewerker zich niet aan de gemaakte afspraken en werkt daardoor onvoldoende mee aan zijn of haar re-integratie. Bijvoorbeeld als uw medewerker in het buitenland zit en daardoor al meerdere keren niet is op komen dagen voor zijn afspraak bij de bedrijfsarts. Of weigert om passende arbeid te verrichten.

Als werkgever loopt u hierdoor het risico op een boete van UWV, namelijk loondoorbetaling bij ziekte van maximaal een derde jaar. Om uw medewerker in beweging te krijgen om wel mee te werken, heeft u twee mogelijkheden: het geheel, of gedeeltelijk opschorten of stopzetten van het loon.

Wat als uw medewerker niet of niet voldoende meewerkt aan de re-integratie?

Ga het gesprek aan met uw medewerker en maak duidelijk dat hij of zij moet meewerken aan de re-integratie. Als dit niet helpt, kunt u als werkgever kiezen voor een loonopschorting of loonstop. Laat uw medewerker dit weten door een aangetekende brief hierover te sturen. Daarna voert u de maatregel uit.

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Bij een loonstop vervalt voor uw medewerker de aanspraak op loon. Uw medewerker krijgt pas weer loon op het moment hij zich aan de verplichtingen houdt. Bij een loonopschorting houdt uw medewerker recht op loon. Alleen de uitbetaling daarvan wordt tijdelijk stopgezet tot hij weer aan zijn verplichtingen voldoet. Loonopschorting wordt veel gebruikt als drukmiddel.

Wanneer kunt u een loonopschorting opleggen?

Dit kunt u doen als de afspraken rond controle niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld als uw medewerker:

  • Niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt.
  • Niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar is.
  • Weigert informatie te geven aan de bedrijfsarts.

 

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Aan de hand van dit voorbeeld kunt u een verzuimprotocol opstellen voor uw bedrijf.

Wanneer kunt u een loonstop opleggen?

Een loonstop kunt u opleggen als uw medewerker:

  • Weigert passende arbeid uit te voeren.
  • Zijn genezing tegenhoudt of vertraagt.
  • Niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak.
  • Zonder goede reden weigert om een WIA-uitkering aan te vragen.

Als er verschil van mening is over wat passende arbeid is, kan uw medewerker bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Vraag altijd advies

De regels over het inzetten en uitvoeren van een loonopschorting of loonstop zijn ingewikkeld. Vraag vooraf altijd advies en ondersteuning van een juridisch adviseur of uw rechtsbijstandverzekering.

Door het opstellen van een duidelijk verzuimprotocol zijn al veel problemen te voorkomen. Hierin vermeldt u hoe uw medewerker zich moet ziek melden en de regels die daarbij horen.

Breng Sazas op de hoogte van een loonstop of loonopschorting

Sazas wil graag weten als er een loonstop of loonopschorting wordt ingezet, zodat wij de uitkering kunnen stopzetten of opschorten. Zodra u alsnog het loon moet betalen aan uw medewerker, keren wij alsnog uit. U kunt dit doorgeven via een mail aan onze klantenservice.

Ontslag vanwege regelmatig verzuim

Regelmatig verzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor uw bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om het contract met de medewerker - op basis van die reden - te beëindigen. Sinds 1 juli 2015 moet u ontslag door regelmatig verzuim aanvragen bij de kantonrechter. Daarvoor heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig.