Ziek zijn en vakantie

 1. Mag uw medewerker op vakantie als hij ziek is?
 2. Ziek zijn en de invloed op vakantiedagen
 3. Ziek worden tijdens de vakantie
 4. Ziek melden tijdens de vakantie
 5. Enkele tips
 6. Opbouw van vakantiedagen
 7. Goed voor de gezondheid: vakantiedagen op tijd opnemen

Mag uw medewerker op vakantie als hij ziek is?

Als uw zieke medewerker op vakantie wil, moet daarvoor aan u om toestemming worden gevraagd. Het is lastig te beoordelen of een vakantie uw zieke medewerker goed kan doen of juist niet. Om daar een juiste beslissing over te nemen, kunt u het best advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie bijdraagt aan de genezing of niet. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw medewerker op vakantie kan.

Ziek zijn en de invloed op vakantiedagen

Uw zieke medewerker bouwt evenveel vakantiedagen op als een medewerker die niet ziek is. Stemt u in met de vakantieaanvraag? Dan kunt u de vakantiedagen afboeken, als uw medewerker hiermee instemt. Uw medewerker heeft hierdoor even een vrijstelling van re-integratietaken. Het is logisch dat uw zieke medewerker hiervoor vakantiedagen inlevert.

Leg duidelijk vast dat uw medewerker toestemming geeft om deze dagen van zijn vakantiedagensaldo af te halen. Als uw medewerker hier niet mee instemt, dan is er in die periode géén vrijstelling van de re-integratietaken.

Let op: bent u verzekerd bij Sazas, vergeet dan niet om de vakantieperiode van uw zieke medewerker ook aan ons door te geven. Dit kan door een mail naar info@sazas.nl te sturen. Uw medewerker heeft hierdoor even een vrijstelling van re-integratietaken.

Ziek worden tijdens vakantie

Als uw medewerker niet vóór zijn vakantie ziek is, maar tijdens zijn vakantie ziek wordt, mag u voor deze ziektedagen niet zomaar vakantiedagen afboeken.

Dit mag alleen:

 1. Als dit is afgesproken in de cao, het contract of uw bedrijfsreglement/verzuimprotocol.
 2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u - als werkgever - vakantiedagen mag afschrijven als uw medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. U mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
 3. Wanneer de medewerker zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te boeken.

Ziekmelden tijdens de vakantie

Ook tijdens de vakantie is uw medewerker verplicht om zich ziek te melden zoals vastgelegd in de regels binnen uw bedrijf (het verzuimprotocol). Als de vakantie in Nederland plaatsvindt, kunt u de verzuimbegeleiding meteen in gang zetten.

Is uw medewerker op vakantie in het buitenland? Dan moet hij/zij zich ook binnen 24 uur ziek melden. Uw medewerker moet, tijdens ziekte op vakantie, altijd bereikbaar te zijn. Maak hier duidelijke afspraken over. U mag vragen naar het vakantieadres van uw medewerker. Vraag uw medewerker om aan de arbodienst een verklaring te sturen van een (huis)arts of een ziekenhuis zodat de arbodienst de ziekmelding kan beoordelen.

Bij terugkomst mag u uw medewerker laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Die kan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden gezien.

Enkele tips

 • Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de regels. Maak binnen uw bedrijf duidelijk dat er een verzuimprotocol is.
 • Geef het nummer door waar ze naartoe moeten bellen. Zo kunnen zij zich op de juiste manier ziek melden. Als er snel actie wordt genomen is er minder kans op langdurig verzuim.
 • Vraag uw medewerker zich ook beter te melden als dit tijdens de vakantie is. Zo voorkomt u onnodige en lange processen.

Let op: ben u verzekerd bij Sazas? Ook in deze situatie moet er een beoordeling van de ziekmelding plaatsvinden voordat we uitkeren. Als de ziekte langer duurt dan uw Eigenrisicoperiode, hebben wij de beoordeling nodig om uit te kunnen keren.

Opbouw van vakantiedagen

 • Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Voor 2012 werden alleen vakantiedagen opgebouwd over het laatste half jaar van hun ziekteperiode.
 • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen. Deze noemen we bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Medewerkers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden - na afloop van het kalenderjaar - opnemen. De termijn van zes maanden geldt niet voor medewerkers die (met recht) niet in staat zijn geweest om op tijd vakantie op te nemen. U kunt in overleg met uw medewerker(s) besluiten de termijn te verlengen.
 • De nieuwe vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen die medewerkers opbouwen vanaf 1 januari 2012. Voor vakantiedagen die uw medewerkers hebben opgebouwd vóór die datum gelden de 'oude' regels.


Goed voor de gezondheid: vakantiedagen op tijd opnemen

Binnen zes maanden na het opbouwjaar de wettelijke vakantiedagen opnemen: deze wetswijziging is ingevoerd om medewerkers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig omdat blijkt dat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Vakantie is goed voor de algehele gezondheid van uw medewerkers.