Ziek zijn en vakantie

Wilt u zieke medewerker op vakantie of is uw medewerker op vakantie en wordt hij of zij ziek? 

Hoe werkt dit dan? Moet een ziekte medewerker toestemming vragen voor zijn of haar vakantie? En hoe werkt het met vakantiedagen? Op deze pagina leggen wij uit wat de regels zijn rondom ziekte en vakantie. 

Bent u werknemer? Lees hier of u op vakantie mag als u in de ziektewet zit.

Ziekte Medewerker Wil Op Vakantie Toestemming Vragen Bij Werkgever Is Nodig

Op deze pagina krijgt u informatie over het volgende: 

 1. Mag uw medewerker op vakantie als hij of zij ziek is?
 2. Mag een zieke medewerker op vakantie zonder toestemming? 
 3. Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op? 
 4. Toelichting Opbouw van vakantiedagen
 5. Hoe werkt het als mijn medewerker ziek wordt tijdens de vakantie? 
 6. Ziekmelden tijdens de vakantie
 7. Enkele tips over ziekte en vakantie 
 8. Goed voor de gezondheid: vakantiedagen tijdig opnemen

Mag uw medewerker op vakantie als hij of zij ziek is?

Als uw zieke medewerker op vakantie wil, dan mag dat in principe. Hij of zij moet daarvoor wel toestemming vragen aan u als werkgever. 


Mag een zieke medewerker op vakantie zonder toestemming?  

Als uw zieke medewerker op vakantie wil, dan moet hij of zij daarvoor toestemming vragen bij u als werkgever. Het kan lastig zijn om dit zelf te beoordelen. Daarom kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. De bedrijfsarts kan beoordelen in hoeverre die vakantie bijdraagt aan de gezondheid van uw zieke medewerker. Daarna bepaalt u, mede op basis van dit advies, of uw zieke medewerker op vakantie kan.

Whitepaper: Ziekte in het buitenland

Meer informatie over ziekte en vakantie? In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland' vindt u alle informatie rondom dit onderwerp op een rij.

Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op? 

Een zieke medewerker bouwt net zoveel vakantiedagen op als een medewerker die niet ziek is. Gaat u akkoord met de vakantieaanvraag? Dan kunt u de vakantiedagen afboeken, als uw medewerker hiermee instemt. Uw zieke medewerker heeft dan een tijdelijke vrijstelling van zijn of haar re-integratietaken. Het is logisch dat uw zieke medewerker hiervoor vakantiedagen inlevert.

Leg duidelijk vast dat uw medewerker toestemming geeft om de vakantiedagen van het vakantiedagensaldo af te halen. Als uw medewerker hiermee niet instemt, heeft hij of zij ook géén vrijstelling van de re-integratietaken. Bent u verzekerd bij Sazas? Geef dan de vakantieperiode van uw zieke medewerker ook aan ons door, via info@sazas.nl. Uw medewerker heeft hierdoor even een vrijstelling van re-integratietaken.


Toelichting opbouw van vakantiedagen

 • Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen;
 • De regeling over vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen: de bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoe werkt het als mijn medewerker ziek wordt tijdens de vakantie? 

Wordt uw medewerker ziek tijdens vakantie? Dan mag u voor deze ziektedagen niet zomaar vakantiedagen afboeken. Dit mag alleen:

1. Als dit is afgesproken in de cao, het contract of uw bedrijfsreglement/verzuimprotocol;
2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u vakantiedagen mag afschrijven als uw medewerker tijdens vakantie ziek wordt. U mag deze dagen alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen;
Als de medewerker zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn of haar vakantiedagen af te boeken.

Ziekmelden tijdens de vakantie

Ook tijdens vakantie is uw medewerker verplicht om zich ziek te melden. Dit moet volgens de regels van uw bedrijf (verzuimprotocol). Is uw medewerker in Nederland, dan kunt u meteen de verzuimbegeleiding starten.

Is uw medewerker ziek in het buitenland? Dan moet hij of zij zich ook binnen 24 uur ziek melden. Ook moet uw medewerker bereikbaar blijven. Maak hier vooraf afspraken over; daarbij mag u vragen naar het vakantieadres. Vraag uw zieke medewerker ook om aan de arbodienst een verklaring te sturen van de buitenlandse (huis)arts of een ziekenhuis. Deze verklaring is bij voorkeur in het Engels. Zo kan de arbodienst de ziekmelding beoordelen. Bij terugkomst mag u de medewerker laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kijkt dan of de vakantiedagen als ziektedagen gezien moeten worden.

Enkele tips voor ziekte en vakantie

 • Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de regels: maak duidelijk dat er een verzuimprotocol is;
 • Laat weten wie zij bij ziekte moeten bellen en wat het telefoonnummer is. Bij snelle actie is er minder kans op langdurig verzuim;
 • Vraag uw medewerker zich ook beter te melden als dit tijdens de vakantie is. Zo voorkomt u onnodige en lange processen.


Goed voor de gezondheid: vakantiedagen tijdig opnemen

Tijdig op vakantie gaan is goed voor de gezondheid. Het uitstellen van vakantie kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Vakantie is goed voor de algehele gezondheid van uw medewerkers.


Ook interessant voor u:

 • Het kantoor van verzuimspecialist Sazas

  Het ziekmeldings­gesprek

  Het is verstandig om binnen uw bedrijf duidelijke regels op te stellen over hoe uw medewerkers zich moeten ziekmelden. Lees onze tips voor een effectief ziekmeldingsgesprek.
  kennisbank
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank
 • Mantelzorger loopt met man in rolstoel over straat

  Whitepaper: Mantelzorg en werk

  In de whitepaper ‘Mantelzorg en werk. Ook een zorg voor werkgevers’ leest u over de fabels en feiten over mantelzorg(beleid), wat mantelzorgvriendelijk beleid u als werkgever oplevert, de wettelijke regelingen en welke ondersteuning u uw medewerker kunt bieden.
  Whitepaper