Burn-out of overgang?

‘Mevrouw, u heeft een burn-out.’ Vrouwen met een burn-out worden door behandeling helaas niet altijd beter. De oorzaak kan een verkeerde diagnose zijn. Overgangsklachten lijken namelijk op de symptomen van een burn-out. Bij iemand die niet de juiste behandeling krijgt, duurt het ziekteverzuim langer. En dat is jammer, want met een gerichte aanpak kunnen vrouwen met overgangsklachten vaak sneller aan het werk dan mensen met een burn-out.

In Nederland zijn bijna twee miljoen vrouwen van 45 tot 60 jaar bij wie de hormoonhuishouding verandert. Daarvan dragen anderhalf miljoen vrouwen bij aan de arbeidsmarkt. Gezien deze cijfers is het voor u als werkgever goed om overgangsklachten te herkennen en bespreekbaar te maken. Met deze kennis kunt u verzuim voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van uw vrouwelijke medewerkers verbeteren.

Welke invloed heeft de overgang voor u als werkgever?

De overgang kan beginnen als een vrouw tussen de 40 en 60 jaar oud is. Bij ongeveer 1 op de 100 vrouwen begint de overgang voordat zij 40 zijn. Tijdens de overgang wordt de menstruatie van de vrouw minder en zal deze uiteindelijk helemaal stoppen. De laatste menstruatie staat ook bekend als de menopauze.

Ongeveer 20% van de vrouwen ervaart geen last van de overgang. Vrouwen die wel last van de overgang hebben en doorwerken, kunnen minder productief zijn. Ongeveer 25% van de vrouwen heeft erg veel last van de overgang; sommige vrouwen zijn hiervan zelfs jarenlang ziek, zonder dat zij weten dat zij last hebben van overgangsklachten. Ook omdat een zieke medewerker de werkgever gemiddeld ongeveer 250 euro per dag kost (de kosten voor vervangend personeel niet meegerekend), is voor u als werkgever op dit gebied veel te winnen.

Klachten overgang

Bij een burn-out gaat het om psychische klachten met soms lichamelijke gevolgen. Bij de overgang zijn er lichamelijke klachten door een verstoring in de hormoonhuishouding. Klachten die bij de overgang kunnen voorkomen, zijn:

 • Plotselinge warmteaanvallen ('opvliegers')
 • Nachtelijke transpiratie
 • Stemmingswisselingen
 • Gewrichts- en spierpijn
 • Slapeloosheid
 • Onregelmatige of hevige menstruatie
 • Prikkelbaarheid
 • Depressieve gevoelens
 • Hoofdpijn of migraine
 • Urineverlies
 • Overgangsklachten in combinatie met borstkanker
Een aantal klachten komt overeen met klachten die bij een burn-out passen. Een verkeerde diagnose is daarom niet zo vreemd. Door meer kennis over de oorzaak en klachten van uw medewerker, kan zij beter worden begeleid. U hoeft bij vrouwen van 40 tot 60 jaar bij klachten als prikkelbaarheid, slapeloosheid en depressieve gevoelens niet direct aan burn-out te denken. Er kan ook sprake zijn van een lichamelijke oorzaak.

Wat kunt u als werkgever doen bij overgangsklachten?

Praten over de overgang lijkt een taboe. Maar als werkgever kunt u dit doorbreken en uw vrouwelijke medewerkers juist ondersteunen. Medewerkers in de overgang kunt u helpen door:

 • Klachten serieus te nemen
 • Overgangsklachten bespreekbaar te maken en samen te kijken hoe u uw medewerker kunt helpen, zodat prettig kan worden doorgewerkt (bijvoorbeeld door passende maatregelen als flexibele werktijden en thuiswerken).
 • Bij twijfel over de klachten te verwijzen naar de huisarts. De huisarts kan medisch onderzoek doen en eventueel doorverwijzen naar een overgangsconsulente of –poli.
Maakt u als werkgever het onderwerp overgang bespreekbaar? En neemt u overgangsklachten serieus? Dat kan voor medewerkers met overgangsklachten de drempel verlagen om hulp te vragen. Door daarna samen naar oplossingen te zoeken kunt u verzuim voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers verder verbeteren.