Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): stappenplan voor een beleid

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een beroepsziekte die vaak voorkomt in Nederland. PSA gaat om alle werkgerelateerde stressklachten. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een te hoge werkdruk, pesterijen, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. 

Volgens artikel 3 van de Arbowet bent u verplicht om PSA tegen te gaan. Een goed PSA-beleid kan hierbij helpen. Als verzuimspecialist helpen wij u daar graag bij, daarom hebben we een stappenplan gemaakt voor het opstellen van een PSA-beleid. Hierin beschrijven we stap voor stap de onderdelen van dit beleid en hoe u dit beleid kunt opstellen.

Vul hieronder uw contactgegevens in en bekijk het stappenplan:

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), hoe stelt u die op? Bekijk het PSA-beleid van Sazas