Welke kleur heeft uw verzuim?

Wist u dat er verschillende soorten verzuim zijn en dat ze een eigen kleur hebben? Als werkgever kunt u te maken krijgen met wit, grijs, zwart en roze verzuim. We leggen u graag meer uit over de verschillende soorten.

 

Wit verzuim

 

Er is sprake van wit verzuim als een medewerker ziek en daardoor ook arbeidsongeschikt is. Voorbeelden zijn griep met koorts, een operatie en een hartinfarct. De medewerker krijgt natuurlijk ziekteverlof. Dit is ongeveer 30% van het totale ziekteverzuim.

 

 

soorten_verzuim

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is er sprake van ziekte, maar is het voor de medewerker nog wel mogelijk om (bepaalde) werkzaamheden uit te voeren. Hier heeft een medewerker een keuze om zich wel of niet ziek te melden. De leidinggevende heeft dan de belangrijke taak om bij de ziekmelding een goede inschatting te maken van de situatie. Zijn er nog arbeidsmogelijkheden? Zo ja, dan zorgt de leidinggevende ervoor dat die worden benut.


Zwart verzuim

Dit is eigenlijk een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet ziek en ook niet arbeidsongeschikt. Een voorbeeld hiervan is een medewerker die zich ziek meldt omdat hij of zij verlof heeft aangevraagd maar het niet heeft gekregen of omdat er thuis een ziek kind is waarvoor gezorgd moet worden. Waarschijnlijk is dit minder dan 10% van het totale ziekteverzuim. Is het duidelijk dat het om zwart verzuim gaat dan krijgt de medewerker natuurlijk geen ziekteverlof.


Roze verzuim

Er bestaat ook zoiets als roze verzuim. Hierbij is een medewerker wel aanwezig op het werk, maar presteert niet meer optimaal. Dit is een vorm van verzuim, die qua effect op de productiviteit net zo ernstig is als de andere vormen van verzuim. In deze situatie wordt er niet verzuimd door ziekte, maar wordt er verzuimd op het gebied van arbeid. Arbeidsverzuim zou dus een betere naam zijn. Roze verzuim kan voorkomen bij medewerkers die structureel te veel doen bij een te hoge werkdruk. Dit vormt op de lange termijn een risico, denk hierbij bijvoorbeeld aan een burn-out. Een andere vorm van roze verzuim is de situatie waarbij medewerkers toch komen werken terwijl ze ziek zijn. Roze verzuim ziet u niet terug in uw verzuimcijfers, maar wel in uw productiviteitscijfers. Roze verzuim kan op termijn leiden tot functioneringsproblemen, ziekteverzuim of zelfs ontslag.

Bron: De Steven

Gepubliceerd op 9 april 2019