Het voorkomen van frequent verzuim

Wanneer meldt iemand zich te vaak ziek? Daar zijn geen harde regels voor. De ene werkgever vindt vier verzuimdagen per jaar geen probleem, terwijl de andere werkgever de helft daarvan al te veel vindt. Hebben we het over ‘frequent verzuim’ of ‘regelmatig verzuim’, dan betekent dit over het algemeen dat een medewerker zich drie keer per jaar of vaker ziekmeldt. 

Als werkgever is het belangrijk dat u weet hoe u met frequent verzuim kunt omgaan. Het kan namelijk betekenen dat er een achterliggend probleem is. Daarnaast kost frequent verzuim uw bedrijf veel geld. Hoe kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen?

Frequent verzuim voorkomen

Wat is frequent verzuim?

Meldt een medewerker zich drie keer per jaar of vaker ziek, dan spreken we over frequent verzuim. Dit klinkt misschien als weinig, maar het is ruim boven het gemiddelde van twee dagen per jaar in Nederland. In sommige gevallen kan frequent verzuim zelfs reden zijn voor ontslag.


Oorzaken van frequent verzuim

Frequent verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Van een medewerker die regelmatig even een dagje ‘bijkomt’ na een avondje stappen, tot medewerkers die leiden aan werkstress als gevolg van bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, discriminatie of pesten op de werkvloer. Dit zijn voorbeelden van psychosociale arbeidsrisico’s (PSA); één van de hoofdoorzaken van verzuim.  

Wilt u meer weten over werkstress en hoe u hier als werkgever mee om kunt gaan? Ons whitepaper over werkstress door de ogen van een bedrijfsarts en re-integratieadviseur biedt handige inzichten:

download whitepaperKosten frequent verzuim

Verzuim kost u veel geld. De gemiddelde kosten voor een zieke medewerker liggen tussen de € 200 en € 410  per dag. Deze kosten bestaan uit:

 • Loondoorbetaling; 
 • De kosten van vervanging; 
 • Het verlies van productie; 
 • De kosten van arbodienstverlening; 
 • Verzuimbegeleiding.

Door frequent verzuim te voorkomen en te verlagen binnen uw organisatie, kunt u dus een hoop besparen op verzuimkosten. 


Tips om frequent verzuim te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Ook als het om verzuim gaat. Daarom geven we hieronder tips waarmee u voorkomt dat frequent verzuim een probleem wordt. 


Leer vroege signalen van verzuim te herkennen

Vaak speelt er al iets bij uw medewerker voordat hij of zij zich ziekmeldt. Het is goed om te weten op welke signalen u kunt letten. Als u deze op tijd herkent en hierover praat met uw medewerker, kunt u verzuim mogelijk nog voorkomen. Voorbeelden van signalen zijn:

 • Uw medewerker geeft aan dat hij of zij fysieke of psychische klachten heeft;
 • Collega’s vertellen u dat het niet goed gaat met een collega;
 • Er zijn problemen in het privéleven van uw medewerker;
 • Uw medewerker ziet er vermoeid en/of verwaarloosd uit;
 • Uw medewerker reageert kortaf, is angstig, prikkelbaar of juist stilletjes en besluiteloos;
 • Het gedrag verandert: slechtere prestaties, mindere omgang met collega's, problemen met klanten of vaker te laat komen.

Verhoog het werkplezier onder uw medewerkers

Er is niets mis met hard werken op sommige dagen om dingen af te maken. Maar als uw medewerkers elke dag te maken hebben met hoge werkstress, is de rek er snel uit. Het risico op chronisch verzuim kan dan toenemen. Het is daarom essentieel om hard werken af te wisselen met ontspanning en ervoor te zorgen dat u een fijne werkomgeving maakt van uw bedrijf. 

Zorg er daarom voor dat er genoeg ruimte is voor ontspanning en er voldoende pauzemomenten zijn. Dit verhoogt het contact en de werksfeer onder medewerkers, waardoor de productiviteit zelfs hoger kan worden. Ook kunt zo bijdragen aan een lager verzuim. Daarnaast is het belangrijk om als werkgever het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door regelmatig uw waardering voor medewerkers uit te spreken en uw werktelefoon in het weekend uit te laten staan.

Het voeren van een frequent verzuimgesprek

Een belangrijke manier om frequent verzuim te verminderen is door regelmatig en op tijd in gesprek te gaan met een medewerker die regelmatig ziek is. In een frequent verzuim gesprek zoekt u samen naar mogelijkheden om het verzuim te verminderen.

Veel werkgevers vinden het lastig om dit soort gesprekken te voeren. Dat is zonde, omdat met een goede voorbereiding een frequent verzuimgesprek erg waardevol kan zijn voor zowel werkgever als medewerker. Het verminderen van verzuim is namelijk in het belang van iedereen. U kunt een (frequent) verzuimgesprek voeren wanneer daar een aanleiding voor is. Daarnaast is is het verstandig om jaarlijks het verzuim van uw medewerker te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.


Hulp van een preventiemedewerker 

Verzuim voorkomen hoeft u gelukkig niet alleen te doen. U kunt daarvoor vanuit verschillende hoeken hulp inschakelen. Sommige hulp is zelfs verplicht, zoals het inzetten van een bedrijfsarts. Deze krijgt u meestal vanuit uw arbodienst toegewezen. 

Ook bent u verplicht om binnen uw organisatie iemand inschakelen die u ondersteunt bij het voorkomen van verzuim. Dit is meestal de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een medewerker met kennis over veiligheid en verzuim. Deze adviseert u over het verminderen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim. De aanwezigheid van een preventiemedewerker helpt om uw medewerkers duurzaam inzetbaar en gezond te houden. 


Frequent verzuim en ontslag

Soms is frequent verzuim reden voor ontslag. Hiervoor moet u naar de kantonrechter stappen. Dit kan alleen in extreme gevallen en er zijn strenge voorwaarden voor. U moet kunnen aantonen dat:

 • Uw medewerker erg vaak ziek is;
 • De afwezigheid van uw medewerker leidt tot grote problemen voor uw bedrijfsvoering;
 • De gezondheidssituatie van uw medewerker in het eerste half jaar niet verandert en dat uw medewerker geen werk in aangepaste vorm kan doen;
 • De ziekte van uw medewerker niet het gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden. Hierin heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.  

Verzekeren tegen de risico’s van frequent verzuim 

De beste manier om uzelf te beschermen tegen de (financiële) risico’s van frequent verzuim is door een goede verzuimverzekering. Een verzuimverzekering kan meer voor u doen dan alleen het afdekken van verzuimkosten. U kan ook ondersteund worden bij de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Zeker als u kiest voor een verzuimverzekering met volledige arbodienstverlening.


offerte aanvragen


Ook interessant voor u: