Kortdurend en langdurend zorgverlof: wat is belangrijk om als werkgever te weten?

Een medewerker heeft het recht om met (gedeeltelijk) betaald verlof te gaan, bijvoorbeeld als iemand in de directe omgeving ziek of hulpbehoevend is en zorg nodig heeft. Voor dit doel kan zorgverlof worden opgenomen. Er bestaan twee vormen van zorgverlof: kortdurend en langdurend zorgverlof. Hieronder leggen we beide vormen uit.

Wat is kortdurend zorgverlof?

Een medewerker vraagt kortdurend zorgverlof aan als een partner, kind, ouder of andere relatie dringend zorg nodig heeft en niemand anders dit kan doen. Zorgverlof geldt alleen als de medewerker zelf de verzorging uitvoert. Een partner die in het ziekenhuis wordt verzorgd, is dus geen reden voor kort zorgverlof.
Kortdurend en langdurend zorgverlof

Voorbeelden van kortdurend zorgverlof

Medewerkers mogen zorgverlof aanvragen voor zieke of hulpbehoevende mensen in hun omgeving. Dit kan gaan om de volgende relaties:

 • De echtgenoot, geregistreerde partner of andere relatie;
 • Een kind van de medewerker (of van een partner);
 • Een pleegkind van de medewerker die op hetzelfde adres woont;
 • Een familielid in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, broers, zussen);
 • Een huisgenoot, zoals een inwonende tante;
 • Een andere sociale relatie waarbij de medewerker kan aantonen dat hij of zij als enige zorg kan geven.

Hoe lang kortdurend zorgverlof mag duren

Jaarlijks mag een medewerker maximaal twee keer het aantal werkuren per week opnemen voor kortdurend zorgverlof. Als iemand dus 30 uur per week werkt, heeft deze persoon recht op 60 uur kortdurend zorgverlof per jaar. Dit mag verspreid over het jaar worden opgenomen. Het jaar gaat in op de dag dat de eerste verlofuren worden opgenomen. 


Wie betaalt kortdurend zorgverlof?

Hoe de doorbetaling bij kortdurend zorgverlof is geregeld, kan verschillen per cao. Maar over het algemeen geldt:

 • U betaalt minimaal 70% van het salaris door bij kortdurend verzuimverlof;
 • Mocht dit bedrag onder het minimumloon uitkomen, dan betaalt u het minimumloon;
 • De medewerker bouwt ook tijdens het verlof vakantie-uren op.

Kortdurend zorgverlof aanvragen

Medewerkers kunnen mondeling of schriftelijk kortdurend zorgverlof bij u aanvragen. Hierbij melden ze de reden van verlof en geven zij aan hoe lang ze verwachten verlof nodig te hebben. Mocht u toch twijfelen of het écht nodig is om zorgverlof voor genoemde situatie aan te vragen, dan mag u meer informatie vragen bij uw medewerker. De medewerker moet namelijk kunnen aantonen dat kort zorgverlof noodzakelijk is. 


Kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof

Als het door een noodsituatie niet mogelijk is om vooraf zorgverlof aan te vragen, dan kan een medewerker eerst calamiteitenverlof krijgen. Dit verlof is bedoeld voor bijzondere persoonlijke situaties. Calamiteitenverlof kan daarna worden omgezet naar kortdurend zorgverlof. Een voorbeeld van een bijzondere persoonlijke situatie, is als een medewerker dringend een ziek kind van school moet halen en moet verzorgen. Voor de eerste paar uur, of desnoods op de eerste dag, heeft de medewerker recht op calamiteitenverlof. Mocht het kind daarna langere tijd verzorging nodig hebben, dan kan een medewerker alsnog kort zorgverlof aanvragen.

Kortdurend zorgverlof weigeren 

In principe moet u een redelijk verzoek tot kortdurend zorgverlof altijd toekennen. U mag kortdurend zorgverlof alleen weigeren als het verlof kan leiden tot ernstige problemen voor uw bedrijf. Let op dat u dit direct bij de verlofaanvraag moet melden en dat u uw redenen moet noemen. Als u zorgverlof eenmaal hebt toegekend, dan mag u het achteraf niet meer intrekken. 


Wat is langdurend zorgverlof?

Bij langdurige ziekte kan het maximaal aantal dagen kortdurend zorgverlof voor een medewerker niet genoeg zijn. In dat geval kan hij of zij langdurend zorgverlof krijgen.

Wat valt onder langdurig zorgverlof?

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van langdurig zorgverlof is dat de medewerker de enige is die de zieke persoon kan verzorgen. Is de zieke in het ziekenhuis opgenomen, dan is dit geen reden voor zorgverlof. De zieke krijgt namelijk al zorg in het ziekenhuis, dus de medewerker is dan niet de enige verzorger. Net als bij kortdurend zorgverlof kan het hier gaan om zowel een familielid als een andere sociale relatie. 


Wie betaalt langdurend zorgverlof?

Hoe het inkomen bij zorgverlof precies is geregeld verschilt per cao. Over het algemeen hoeft u tijdens langdurend zorgverlof niet het salaris van uw medewerker door te betalen. Het is een vorm van onbetaald verlof. De uren die een medewerker wel werkt, betaalt u natuurlijk uit. 


Hoe lang duurt langdurend zorgverlof?

Jaarlijks mag een medewerker maximaal zes keer het aantal werkuren per week opnemen voor langdurend verzuimverlof. Bij een werkweek van bijvoorbeeld 38 uur, heeft de medewerker recht op 228 uur langdurend zorgverlof. Dit zijn ongeveer 4 weken. Dit mag ook verspreid over het jaar in verschillende fases worden opgenomen. Andere zaken om te onthouden zijn:

 • Als de ziekte langer duurt en de medewerker langer zorg moet verlenen dan het maximale zorgverlof, dan moet de medewerker onbetaald verlof aanvragen; 
 • Net als bij kortdurend zorgverlof bouwt de medewerker tijdens langdurend zorgverlof vakantiedagen op;
 • Het langdurend zorgverlof eindigt als de persoon waarvoor de medewerker zorgt niet meer levensbedreigend ziek is of komt te overlijden.

Ziek tijdens zorgverlof

Wordt een medewerker zélf ziek tijdens het langdurend zorgverlof, dan kunt u het zorgverlof in overleg stopzetten. Dan gelden de normale regels voor het doorbetalen van salaris tijdens ziekte


Aanvraag langdurend zorgverlof 

De medewerker vraagt langdurig zorgverlof twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk bij u aan. In de aanvraag moet het volgende worden genoemd:

 • De reden van het verlof
 • Wie zorg nodig heeft
 • Wanneer het verlof ingaat en de verwachte duur
 • De eventuele spreiding van de verlofuren

U hoort uiterlijk één week voor de ingangsdatum van het verlof te reageren op deze aanvraag. Als u dit niet doet, dan gaat het verlof in volgens de wensen van de medewerker. 


Langdurig zorgverlof weigeren

Een goed onderbouwde aanvraag tot langdurend zorgverlof mag u niet weigeren. De enige uitzondering is als uw bedrijf in ernstige problemen komt door het verlof van de medewerker. Dit zult u wel moeten aantonen. Ook is het belangrijk om goed af te wegen om een medewerker het recht op zorgverlof te weigeren. Het gaat om de verzorging van een voor uw medewerker dierbaar persoon. Weigering van zorgverlof kan uw relatie met uw medewerker niet ten goede komen. 


Ook interessant voor u:

 • Vrouw met pasgeboren baby - geboorteverlof

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe werkt het?

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn twee verschillende dingen. Geboorteverlof is bedoeld voor de partner en ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Daarnaast is er een verschil in de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

  Kennisbank
 • Zakelijke man in pak op kantoor

  Ziekteverlof: wat is het en hoe gaat u ermee om?

  Wanneer een van uw medewerkers ziek is, heeft hij of zij recht op ziekteverlof. Tijdens deze ziekteperiode heeft de medewerker recht op, een deel van, zijn of haar loon. Hoelang het ziekteverlof is, hangt af van de ziekte. Er wordt bij verzuim onderscheid gemaakt tussen kort, middellang en lang verzuim.

  Kennisbank
 • Casemanager verzuim in overleg op kantoor

  Wat doet een casemanager verzuim?

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig kan de casemanager verzuim u hierbij helpen. Lees meer over de taken van de casemanager verzuim.
  Kennisbank