Ziekteverlof: wat is het en hoe gaat u ermee om?

Als werkgever krijgt u regelmatig te maken met ziekteverlof. Dit is verlof dat een medewerker kan aanvragen als hij of zij ziek is. Maar wat is ziekteverlof precies en hoe kunt u als werkgever hiermee omgaan?


Wat is ziekteverlof?

Een medewerker die vanwege ziekte niet meer kan werken, heeft recht op ziekteverlof. Met ziekteverlof krijgt de medewerker het salaris uitbetaald tijdens de ziekteperiode.

Zakelijke man in pak op kantoor

Hoelang duurt ziekteverlof?

Hoelang ziekteverlof en daarmee loondoorbetaling duurt, hangt af van de ziekte. We maken bij ziekteverzuim onderscheid tussen drie vormen van verzuim: kort, middellang en lang verzuim. Deze komen niet even vaak voor, de verhouding is meestal 70/20/10:


 • 70% van het verzuim valt onder kort verzuim. We spreken over kort verzuim als een medewerker minder dan een week ziek is.
 • 20% van het totale verzuim valt onder middellang verzuim. Dit is bij ziekte die langer dan een week duurt, maar korter dan zes weken. 
 • 10% van het totale verzuim valt onder langdurig verzuim, ook wel langdurig ziekteverlof genoemd. Dit is verzuim langer dan zes weken. Binnen organisaties zorgt langdurig verzuim doorgaans voor de meeste verzuimdagen.


Wie betaalt ziekteverlof?

Wordt een medewerker ziek, dan heeft u als werkgever de wettelijke verplichting om de eerste twee jaar 70% van het loon door te betalen. Volgens de wet heeft de medewerker na twee jaar ziekte recht op een uitkering van UWV. In veel cao´s ligt deze grens anders; kijk daarom altijd goed naar hoe dit binnen uw cao is geregeld. Bij het doorbetalen van het loon is er verder een maximum bepaald, namelijk nooit meer dan 70% van het maximumdagloon. Ook is er een ondergrens: als “70% van het loon” betekent dat een medewerker minder dan het minimumloon zou krijgen, dan betaalt u altijd het minimumloon. 


Reageren op een ziekmelding

Wordt een medewerker ziek, dan bekijkt u natuurlijk per individuele situatie wat de beste aanpak is. Bij een ziekmelding van een medewerker is het goed om rekening te houden met de volgende zaken:


 • Probeer in te schatten of u met kortdurend of langdurend ziekteverlof te maken hebt. Natuurlijk kunt u nooit weten hoelang een ziekte precies duurt, maar het is vaak al mogelijk om in te schatten of u rekening moet houden met kort, middellang, of lang verzuim.
 • Bepaal aan de hand van de ziekmelding of een medewerker arbeidsongeschikt is of nog aangepaste werkzaamheden kan uitvoeren. 
 • Als u zelf niet goed kunt inschatten of de medewerker volledig of gedeeltelijk kan werken, dan kunt u interne of externe hulp inschakelen. Denk hierbij aan een HR-manager, een bedrijfsarts of een andere arbodeskundige. 

Stappen om te zetten bij ziekteverlof

U wilt uiteraard dat uw medewerker zo snel mogelijk gezond aan het werk gaat. Maar soms duurt ziekte langer dan verwacht en dreigt er langdurig verzuim. In dat geval moet u binnen zes weken melding doen van de ziekte aan de bedrijfsarts of arbodienst. Zij brengen de situatie van de medewerker dan in kaart. Vervolgens maakt u samen met uw medewerker een re-integratieplan.

Daarnaast is het belangrijk dat u het ziekteverzuim meldt bij UWV als uw medewerker na 42 weken nog niet kan werken. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u ook na twee jaar het loon moet doorbetalen.

Ziekteverlofaanvraag afwijzen

U hoeft niet elke aanvraag voor ziekteverlof toe te kennen. Bijvoorbeeld als u of uw bedrijfsarts vindt dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is en nog (aangepast) werk kan doen. Ook kan het gebeuren dat een medewerker ziekteverlof aanvraagt, terwijl een andere vorm van verlof beter bij de situatie past. Denk aan de volgende situaties:

 • Een medewerker vraagt ziekteverlof aan om een ziek kind van school te halen. Voor deze onverwachte situaties bestaat calamiteitenverlof, ook wel kort verzuimverlof genoemd. 
 • Een medewerker vraagt ziekteverlof aan om voor een ziek persoon uit de directe omgeving te zorgen. Hiervoor bestaat een ander type verlof: kortdurend of langdurend zorgverlof. 
 • Een medewerker heeft een privéprobleem dat opgelost moet worden. Overleg dan met de medewerker. Misschien volstaat de opname van een paar vrije uren? Misschien kan uw medewerker de benodigde tijd later inhalen, of misschien is thuiswerken een goede oplossing?

Verzekeren tegen ziekteverzuim met een verzuimverzekering

Een zieke medewerker kost u veel geld: gemiddeld tussen € 200,- en € 405,- per dag (bron: MKB Servicedesk 2023). Deze kosten bestaan uit loondoorbetaling, de kosten van vervanging, het verlies van productie en de kosten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Het is daarom handig om een verzuimverzekering af te sluiten. Met een verzuimverzekering dekt u namelijk uw loondoorbetaling. Bovendien kunt u onze verzuimverzekering uitbreiden met (volledige) arbodienstverlening. Hiermee voorkomt u torenhoge kosten en veel tijd en energie. Naast de verzuimverzekering bieden wij nog meer oplossingen om verzuim te voorkomen. Deze oplossingen zijn zelfs toegesneden op uw specifieke bedrijfssector.

offerte aanvragen

 • Calamiteitenverlof - Jonge man op kantoor met een tablet in zijn handen

  Calamiteitenverlof: wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over?

  Een onverwachte en vaak bijzondere situatie, vraagt om andere regels. Calamiteitenverlof, ook wel kort verzuimverlof genoemd, geeft uw medewerker de ruimte om onverwachte situaties op te lossen. Tijdens dit verlof bent u als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. We raden u daarom aan om hier duidelijke afspraken over te maken.

  Kennisbank
 • Vrouw met pasgeboren baby - geboorteverlof

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe werkt het?

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn twee verschillende dingen. Geboorteverlof is bedoeld voor de partner en ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Daarnaast is er een verschil in de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

  Kennisbank
 • vrolijke medewerker op kantoor achter een bureau

  6 tips voor meer werkgeluk

  Wij geven u 6 tips om het werkgeluk van uw medewerkers te behouden en zelfs vergroten. Dit gaat onder meer over zinvol werk en het vinden van genoeg uitdaging.
  Kennisbank