Met seniorenregeling oudere medewerkers langer inzetbaar

We worden met zijn allen steeds ouder. Hierdoor stijgt ook de AOW-leeftijd. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden en deze stijgt naar 67 jaar in 2024. Ook de pensioenleeftijd is de afgelopen jaren met regelmaat verhoogd. In de meeste pensioenregelingen is dit nu 68 jaar. We werken dus met zijn allen steeds langer door. Maar niet iedere medewerker kan of wil tot hoge leeftijd doorwerken. Hoe laat je een oudere medewerker vitaler zijn of haar pensioen halen (en voorkom je eventueel verzuim)? Een seniorenregeling kan hiervoor een oplossing zijn.


Wat is het doel van een seniorenregeling?

Verschillende branches hebben er in hun cao een: een seniorenregeling, ook wel generatieregeling genoemd.

seniorenregeling

De regeling is bedoeld om oudere medewerkers minder te belasten door ze een kortere werkweek aan te bieden zonder grote financiële gevolgen. Het salaris wordt beperkt verlaagd en de pensioenopbouw blijft (meestal) gelijk. Heeft uw cao een seniorenregeling, dan kunt u dit aanbieden aan uw medewerker, maar uw medewerker hoeft hier geen gebruik van te maken.


Hoe werkt de seniorenregeling?

De afspraken voor de seniorenregeling kunnen per cao verschillen. De meest voorkomende variant is de 80-90-100 regeling. De oudere medewerker blijft voor 80% werken, tegen 90% van het salaris en bouwt 100% pensioen op. Varianten als 70-90-100, 60-80-100 of 80-90-90, komen ook voor. Wanneer een oudere medewerker gebruikmaakt van een seniorenregeling kan het gat dat op de werkvloer ontstaat worden opgevuld door een jongere medewerker tegen een meestal lager loon. Met deze ‘bezuiniging’ kan de seniorenregeling weer worden betaald.

Een seniorenregeling kan onderdeel zijn van het ouderenbeleid in een cao. Dan kan er een specifiek budget zijn om deze regeling te financieren waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Check u cao om te kijken of en hoe dit voor uw bedrijf is geregeld.Heeft uw cao een seniorenregling?

De seniorenregeling is niet geregeld in alle cao’s. Onderstaande sectoren hebben in ieder geval een seniorenregeling:

 

Agrarisch en groen

 1. Bloembollengroothandel
 2. Dierhouderij
 3. Glastuinbouw
 4. Hoveniersbedrijf
 5. Loonwerk (LEO)
 6. Open Teelten Bloembollen
 7. Open Teelten Boomkwekerij
 8. Open Teelten Landbouw
 9. Open Teelten Tuinbouw
 10. Bos en Natuur

MKB overig

 1. Grafische industrie
 2. Metaalindustrie
 3. Elektrotechnische industrie
 4. Metaal en techniek en Motorvoertuigen & tweewielerbedrijf
 5. Bakkersbedrijf
 6. Zoetwarenindustrie
 7. Slagersbedrijven
 8. Vleeshandel en Vleeswarenindustrie
 9. Retail non-food en Retail non-food (Woninginrichting)
 10. Groothandel bandenbranche
 11. Groothandel in textielgoederen
 12. Architecten
 13. Betonproductenindustrie
 14. Graanindustrie (molenaars)
 15. Kartonnage- en flexibel verpakkngsbedrijf
 16. Toneel en dans en Nederlands theater
 17. Stukadoorsbedrijf

Voor de cao’s nr. 1 t/m 9 onder de Agrarisch en groen sector is er een vergoeding voor werkgevers geregeld via Colland Arbeidsmarkt. Op de website van BPL Pensioen vindt u hier meer informatie over.


Heeft de seniorenregeling gevolgen voor de pensioenopbouw?

Heeft uw branche een cao met seniorenregeling en denkt u eraan om uw medewerker de regeling aan te bieden of denkt uw medewerker eraan om van deze regeling gebruik te maken? Informeer hem of haar dan ook de mogelijke gevolgen voor de pensioenopbouw als dit volgens de regeling niet 100% is. Een voorbeeld hiervan is de regeling voor de sector Agrarisch en groen. Hier is de hoogte van het salaris van een medewerker van invloed op de pensioenopbouw bij gebruik van de seniorenregeling. 


Wat zijn de voordelen van de seniorenregeling?

De seniorenregeling heeft voordelen voor u als werkgever, maar ook voor uw medewerker.

Voor u als werkgever zijn de voordelen:

 • Minder kans op uitval van uw medewerker;
 • Langer gemotiveerde medewerkers;
 • Mogelijkheid van instroom van nieuwe medewerkers;
 • Het overdragen van kennis en ervaring door uw oudere medewerkers aan de jongere collega's.

De voordelen voor uw oudere medewerkers zijn:

 • Minder werken met behoud van een hoog percentage van het originele salaris;
 • Verantwoord blijven werken tot aan het pensioen door meer hersteltijd bij zwaar of intensief werk;
 • Plezier in het werk blijven houden;
 • Een betere werk-privébalans.