(Verlof)regelingen en subsidies

Als werkgever krijgt u te maken met verschillende soorten (verlof)regelingen en subsidies. Er zijn namelijk verschillende soorten regelingen en subsidies die het werk voor u en uw medewerkers aantrekkelijker kunnen maken. Zo kan een subsidie u een financieel voordeel opleveren en kan een bepaalde regeling het uw medewerker makkelijker maken om zijn of haar werk uit te voeren. In onze Kennisbank gaan wij op een aantal van deze regelingen en subsidies dieper in, namelijk:

 • Calamiteitenverlof - Jonge man op kantoor met een tablet in zijn handen

  Calamiteitenverlof: wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over?

  Een onverwachte en vaak bijzondere situatie, vraagt om andere regels. Calamiteitenverlof, ook wel kort verzuimverlof genoemd, geeft uw medewerker de ruimte om onverwachte situaties op te lossen. Tijdens dit verlof bent u als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. We raden u daarom aan om hier duidelijke afspraken over te maken.

  Kennisbank
 • Zakelijke man in pak op kantoor

  Ziekteverlof: wat is het en hoe gaat u ermee om?

  Wanneer een van uw medewerkers ziek is, heeft hij of zij recht op ziekteverlof. Tijdens deze ziekteperiode heeft de medewerker recht op, een deel van, zijn of haar loon. Hoelang het ziekteverlof is, hangt af van de ziekte. Er wordt bij verzuim onderscheid gemaakt tussen kort, middellang en lang verzuim.

  Kennisbank
 • Vrouw met pasgeboren baby - geboorteverlof

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe werkt het?

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn twee verschillende dingen. Geboorteverlof is bedoeld voor de partner en ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Daarnaast is er een verschil in de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

  Kennisbank
 • Kortdurend en langdurend zorgverlof

  Kortdurend en langdurend zorgverlof: wat is het?

  Het kan gebeuren dat uw medewerker (tijdelijk) zorg aan een ander verleent. De medewerker heeft dan recht op (gedeeltelijk) betaald zorgverlof. Er zijn twee vormen: kortdurend en langdurend zorgverlof. Bij beide gelden andere regels over bijvoorbeeld het aanvragen en opnemen van het zorgverlof.

  Kennisbank
 • Jonge medewerker aan het werk in de moestuin

  Jongeren als vakantiekracht: informatie over de wet, regels en de verzuimverzekering

  Tijdens de zomermaanden zijn er veel jongeren die werken als vakantiekracht. Voor u als werkgever brengt dit voordelen met zich mee. Vakantiekrachten zijn vaak flexibel en veel inzetbaar. Voordat u deze vakantiekrachten in dienst neemt, adviseren wij u om rekening te houden met de wet- en regelgeving en het eventueel afsluiten van een verzuimverzekering.

  Kennisbank
 • Seniorenregeling

  Seniorenregeling: oudere medewerkers langer inzetbaar

  De AOW- en pensioenleeftijd stijgt. Hierdoor werken we dus steeds langer door, maar niet iedere medewerker kan of wil dit. Een seniorenregeling, ook wel generatieregeling genoemd, is bedoeld om oudere medewerkers vanaf zestig jaar en ouder minder te belasten.

  Kennisbank