Verzuimduur verkorten door te sturen op re-integratie

Ziekmelding gesprek

Het eerste contact bij ziekte, is de ziekmelding. Maak afspraken binnen het bedrijf dat de ziekmelding altijd telefonisch plaatsvindt, bij de leidinggevende of P&O medewerker. Het ziekmeldinggesprek zelf is de eerste mogelijkheid om afspraken te maken over re-integratie. U mag in het gesprek niet informeren naar de oorzaak van ziekte of de medische situatie. Wel kunt u het hebben over de beperkingen rondom het werk en wat een werknemer mogelijk nog wel kan. Iemand met rugklachten kan bijvoorbeeld nog wel enkele uren per dag de post sorteren of de administratie doen. Zorg dat u tevens duidelijke afspraken maakt over het onderhouden van vervolgcontact.

Aansluiting houden bij bedrijf

Het is niet altijd mogelijk dat een werknemer weer snel aan het werk gaat. Een werknemer die is uitgevallen met klachten, en die de druk van het eigen werk even niet meer aankan, kan wellicht heel goed een andere klus uitvoeren binnen het bedrijf. Een administratieve klus die nog op de plank ligt en die de werknemer in alle rust en in eigen tempo kan uitvoeren. Aansluiting houden met het bedrijf is van wezenlijk belang. Hoe langer iemand wegblijft, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. Is het echt niet mogelijk wat te doen? Vraag de werknemer dan langs te komen om een kopje koffie te drinken met collega’s. Het helpt te praten over de situatie en ook steun van collega's is belangrijk voor de zieke. Aansluiting houden met de werkvloer, houdt de drempel terug naar het werk laag. En zo zorgt u dat verzuim niet langer duurt dan nodig.

Contact met uw arbodienst of verzekeraar

Niemand kent uw medewerkers beter dan u zelf. Heeft u zelf ideeën die de re-integratie kunnen bevorderen? Meld dit dan bij uw arbodienst of verzekeraar. Er is veel mogelijk. Bovendien is het belangrijk dat u tijdens ziekte ook zelf in de regie blijft en betrokken blijft. Meer aandacht voor een zieke helpt.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: