Medewerkersbetrokkenheid vergroten: vijf tips

Een hoge betrokkenheid onder uw medewerkers heeft een positieve invloed op uw verzuimcijfers. Ook zijn betrokken medewerkers vaak een stuk productiever en zitten zij beter in hun vel. Als werkgever is het dus in uw voordeel om de betrokkenheid onder uw medewerkers te verhogen. In dit artikel geven wij daarvoor enkele tips.

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Een betrokken medewerker is een medewerker die de waarden en doelen van een organisatie begrijpt. Hij of zij zet zich daarvoor met passie en motivatie in. Deze betrokkenheid bepaalt voor een groot deel de band die uw medewerker voelt met uw bedrijf. Ook is betrokkenheid van invloed op het enthousiasme waarmee uw medewerkers aan het werk zijn.
Sazas, verzuimspecialist voor steeds meer mkb'ers

Whitepaper 'Bewegen tijdens het werk'

Hoe kunt u uw medewerkers motiveren om meer te bewegen tijdens het werk? In de whitepaper 'Bewegen tijdens het werk' geven we praktische tips om dit te bereiken.

Voordelen van betrokken medewerkers

Betrokken personeel binnen een organisatie heeft grote voordelen. Betrokken medewerkers zijn namelijk energieke, tevreden en productieve medewerkers. Hierdoor zullen zij sneller:

 • Het maximale uit zichzelf halen;
 • Hoge kwaliteit werk leveren;
 • Bereid zijn andere medewerkers te helpen;
 • Initiatief tonen om de organisatie te verbeteren;
 • Een positief uithangbord zijn richting klanten;
 • Uw organisatie en uw werkgeverschap aanbevelen bij anderen;
 • Minder snel verzuimen.
Als u betrokken medewerkers heeft, betekent dat voor u als werkgever dus een hogere productiviteit en lagere verzuimkosten.

Betrokkenheid onder medewerkers vergroten: hoe?

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers zich betrokken (blijven) voelen bij uw organisatie? Belangrijk hierin is om te benadrukken dat betrokkenheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van uw medewerkers. Als werkgever speelt u een even belangrijke rol in het stimuleren van de betrokkenheid van uw medewerkers. Als dit niet van beide kanten komt, zal de betrokkenheid lager zijn.

Tips voor een hogere medewerkersbetrokkenheid


 1. Zorg dat uw medewerker zijn of haar bijdrage aan de organisatie ziet en herkent. Maak deze bijdrage specifiek en geef uw medewerker zo nu en dan een complimentje.
 2. Geef medewerkers eigen regie en verantwoordelijkheid: zowel voor hun eigen rol en taken als voor hun eigen ontwikkeling en opleiding.
 3. Leg ook verantwoordelijkheid bij de verschillende teams. Maak het voor hen mogelijk om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld vergaderingen en het inlassen van pauzes.
 4. Zorg voor een klimaat waarin medewerkers open staan voor het ontvangen van feedback en waarin zij zich vrij voelen om feedback aan anderen te geven.
 5. Wees open en transparant over waar het bedrijf naartoe gaat. Presenteer regelmatig de uitkomsten en resultaten van de bedrijfsvoering. Zo weten uw medewerkers waarop wordt gestuurd. Herhaal uw koers en de doelstellingen regelmatig, zodat dit goed landt binnen de organisatie.

Betrokkenheid meten

Voordat u de medewerkersbetrokkenheid in uw organisatie kunt vergroten, moet u eerst weten wat de huidige stand van zaken is. Bij Sazas voeren we ieder jaar een onderzoek uit naar de medewerkersbetrokkenheid- en tevredenheid in het bedrijf. Doordat we weten wat minder goed gaat, kunnen we onszelf blijven verbeteren. Er zijn verschillende manieren waarop u de betrokkenheid van uw medewerkers kunt meten:

 • Korte surveys: Laat uw medewerkers (anoniem) een korte vragenlijst invullen over hoe zij zich voelen op het werk en hoe betrokken ze zich voelen;
 • Medewerkers Betrokkenheids Onderzoek: Meet de mate van betrokkenheid onder uw medewerkers. Met de uitkomsten kunt u gerichte acties nemen.
 • Een-op-eengesprekken: Vraag tijdens de een-op-eengesprekken naar de betrokkenheid van uw medewerkers;
 • Exit-interviews: Als een collega op het punt staat om uw organisatie te verlaten is dat erg vervelend. Maar het is óók een goed moment om naar feedback te vragen. Informeer tijdens zo’n gesprek naar de reden van het vertrek. Samen met de feedback uit de een-op-eengesprekken kunt u aandachtspunten opstellen om de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten.

Het effect van medewerkersbetrokkenheid op verzuim

Uit onderzoek van Sazas is gebleken dat een hoge betrokkenheid bij medewerkers een positief effect heeft op verzuim. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en naar hun collega’s, en melden zich minder snel ziek. Hoewel u als werkgever hoe dan ook met verzuim te maken krijgt, kunt u het verzuim binnen uw bedrijf verminderen door te investeren in medewerkersbetrokkenheid.

Ook interessant voor u:

 • Medewerkers van Sazas zitten gezellig aan tafel

  Werkplezier vergroten

  Welke zaken hebben invloed op het werkplezier van uw medewerkers? En hoe kunt u daarmee omgaan, zodat u het werkplezier kunt vergroten?
  KENNISBANK
 • Gezond lunchen op kantoor voor goede vitaliteit

  Zo stimuleert u de vitaliteit van uw medewerkers op de werkvloer

  Vitaliteit zegt iets over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Als werkgever is het belangrijk dat u zorgt voor vitaliteit op de werkvloer. U kunt hiermee verzuim voorkomen. Sazas geeft u als werkgever tips om in gesprek te gaan over vitaliteit.
  Kennisbank