Verzuimbegeleiding door de werkgever: wat wordt er van u verwacht?

Wordt uw medewerker ziek, dan helpt u hem of haar het liefst zo snel mogelijk weer gezond aan het werk. De stappen die u moet nemen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Verzuimbegeleiding kan veel tijd en aandacht kosten. Daarom hebben wij hieronder alle belangrijke punten op een rijtje gezet


Wat is verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is het ondersteunen van een zieke medewerker tijdens verzuim en re-integratie. Als werkgever zorgt u er zo voor dat u uw medewerkers zo goed door het verzuimproces helpt, waardoor ze zo snel mogelijk weer volledig gezond zijn en kunnen (blijven) werken. Zorgen voor uw medewerkers en hen goed begeleiden bij ziekte is een belangrijke vorm van goed werkgeverschap.

Verzuimbegeleiding

Zelf de regie pakken rondom verzuim met een helder verzuimbeleid

Ziekteverzuimbegeleiding begint met een helder verzuimbeleid. In een verzuimbeleid staat hoe uw bedrijf omgaat met verzuim en welke regels er gelden. Hier komen sowieso de volgende onderdelen in terug:

 • Preventie: wat doet u om verzuim bij uw medewerkers te voorkomen? Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is hier een belangrijk instrument voor. Hiermee brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart. Bij elke verzuimverzekering van Sazas zit een gratis RI&E. 
 • Verzuimprotocol: in een verzuimprotocol staat hoe er binnen uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmelding en verzuimbegeleiding. Heeft u er nog geen? Vraag dan een gratis voorbeeld van een verzuimprotocol aan via onderstaande button:
Voorbeeld verzuimprotocol 

 • Verzuimtraining: wat voor trainingen rondom verzuim biedt u bijvoorbeeld leidinggevenden aan in uw organisatie? 
 • Conflicten: wat als er een conflict ontstaat binnen uw organisatie rondom verzuim?
 • Verzuimbegeleiding: hoe begeleidt u zieke medewerkers en is de re-integratie geregeld?

Wat wordt er van u als werkgever verwacht tijdens verzuimbegeleiding?

Als werkgever is het belangrijk dat u de wettelijke verplichtingen nakomt rondom ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Hierdoor helpt u uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk. De verplichtingen voor verzuimbegeleiding vindt u op twee plekken:

 • In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat u moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook moet u zorgen voor deskundige ondersteuning en verzuimbegeleiding als een medewerker ziek wordt.
 • In de Wet verbetering poortwachter staan alle stappen die u als werkgever zet voor verzuimbegeleiding en re-integratie. 

Wat zegt de Wet verbetering poortwachter over verzuimbegeleiding

De Wet verbetering poortwachter stelt werkgevers verplicht om zieke medewerkers te begeleiden bij verzuim. Deze wet heeft als doel om langdurig verzuim te voorkomen en uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Tijdens de eerste twee jaar ziekte moet u verschillende acties ondernemen en aan actieve verzuimbegeleiding werken. Dit begint al op dag één bij de ziekmelding. In het stappenplan hieronder hebben wij alle acties die u volgens de Wet verbetering poortwachter moet nemen op een rijtje gezet. Het UWV toetst of u zich hieraan houdt. Als UWV vindt dat u onvoldoende heeft gedaan voor uw zieke medewerker, kunt u worden verplicht om maximaal een jaar langer het loon door te betalen.

Stappenplan verzuimbegeleiding

Gelukkig heeft u niet elke dag te maken heeft met verzuim. Daarom hebben we een handig stappenplan voor u ontwikkeld, dat u kan helpen als u wel met verzuim wordt geconfronteerd. De belangrijkste stappen in het plan zijn:

Het eerste jaar dat uw medewerker ziek is

 • Ziekmelding op dag 1

Uw medewerker meldt zich ziek. Bent u verzekerd bij Sazas? Dan meldt u dit binnen 24 uur via MijnSazas. U en uw medewerker ontvangen na twee dagen een mail over de aanpak van het verzuim.

 • Probleemanalyse - week 6

Als de medewerker nog steeds ziek is, moet een probleemanalyse worden gemaakt. De bedrijfsarts stelt deze op.

 • Ondertekenen Plan van aanpak – week 8

U en de medewerker stellen samen het plan van aanpak op, aan de hand van de probleemanalyse.

 • Aanmelden UWV - week 42

Uw arbodienst meldt de zieke medewerker aan bij UWV.

 • Actueel oordeel - week 46 t/m 52

U stelt samen met uw medewerker een actueel oordeel op. Daarin kijkt u terug of de doelen uit het plan van aanpak in het eerste ziektejaar zijn behaald. En u kijkt vooruit naar het tweede ziektejaar om nieuwe doelen voor dit jaar vast te stellen.

 


Het tweede jaar dat uw medewerker ziek is

 • Aanvraag WIA - uiterlijk week 93

In week 88 ontvangt uw medewerker van UWV het aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Uiterlijk in de 93e week dat uw medewerker ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan. De medewerker stuurt de WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag, medische gegevens en een eigen verslag naar UWV. Zorg ervoor dat uw medewerker een kopie van de aanvraag maakt voordat hij of zij deze naar UWV verstuurt.

 • WIA-beoordeling - week 104

UWV beoordeelt of de zieke medewerker recht heeft op een uitkering.

Meer weten over welke stappen u kunt zetten? Hier vindt u het het volledige stappenplan voor verzuimbegeleiding met extra informatie en tips. U ziet in één overzicht wat er van u verwacht wordt op welk moment. Ook leest u wat wij voor u doen als u bij ons bent verzekerd en ziekteverzuimbegeleiding in uw pakket is opgenomen. 


Verzuimbegeleiding door de werkgever en de rol van de bedrijfsarts

Gelukkig staat u er bij het begeleiden van uw zieke medewerker niet alleen voor. Sterker nog: u bent volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om u te laten bijstaan door arboprofessionals. Een daarvan is de bedrijfsarts. Deze arts ziet er op toe dat het verzuimbeleid op een juiste manier wordt uitgevoerd. Ook beoordeelt een bedrijfsarts de ziekmelding van een medewerker en richt deze zich op de vraag wat de zieke medewerker nog wél kan, in plaats van niet. 

Kosten verzuimbegeleiding

De kosten van ziekteverzuimbegeleiding per zieke medewerker is afhankelijk van een aantal zaken. Ten eerste of u de ziekteverzuimbegeleiding intern regelt of dit helemaal uitbesteedt aan een arbodienstverlener. Afhankelijk van het pakket dat u kiest bij uw arbodienstverlener, kost verzuimbegeleiding u gemiddeld tussen de € 100,- en € 150,- per medewerker per jaar. Dit zijn alleen de kosten van verzuimbegeleiding. De totale kosten van een zieke medewerker liggen veel hoger, tot wel € 405,- per dag. 


Welke verzuimbegeleiding past bij u?

U kunt de verzuimaanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past. Tenminste, zolang u alle verplichtingen vanuit de wet volgt. Daarom bieden wij bij onze verzuimverzekering verschillende soorten arbodienstverlening aan. Bij HandenVrij Compleet nemen wij bijvoorbeeld de verzuimbegeleiding uit handen. Dit bespaart u veel tijd, energie en kosten.

Eigenschap
meest gekozen

InEigenHand

HandenVrij Compleet

Handenvrij MKB verzuim-ontzorg

voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor overig mkb
voor overig mkb
voor overig mkb
voor overig mkb
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na dag 2
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na dag 2
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e en 2e ziektejaar
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e en 2e ziektejaar
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.

Offerte aanvragen

Meer informatie

Offerte aanvragen

meer informatie

Offerte aanvragen

Meer informatie

Heeft u interesse in onze arbodienstverlening?

Of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. Let op dat aansluiten bij onze arbodienst alleen kan in combinatie met onze verzuimverzekering.


Ook interessant voor u:


Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Lees dan verder:

Verzuimbegeleiding verplicht?

Als werkgever bent u volgens de wet verplicht om er - samen met uw medewerker - alles aan te doen om hem of haar weer zo snel mogelijk gezond aan het werk te krijgen. Iedere werkgever is daarbij verplicht om een arbodienst te hebben en waar nodig een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts stelt na de ziekmelding binnen zes weken een probleemanalyse en advies op, waarmee u en uw medewerker een Plan van aanpak kunnen maken voor de re-integratie.

Waarom verzuimbegeleiding?

Door verzuimbegeleiding kunt u het verzuim verminderen en besparen op verzuimkosten. Zo zorgt goede begeleiding voor een snelle en verantwoorde re-integratie van een zieke medewerker.