Eerste, tweede en derde spoor

In de Wet verbetering poortwachter staat wat werkgevers en medewerkers moeten doen bij langdurig verzuim. Dit is dus tijdens de eerste twee ziektejaren. Wordt uw medewerker langdurig ziek? Dan werkt u samen met uw medewerker aan zijn of haar terugkeer binnen een passende functie in uw bedrijf. Deze route begint met spoor 1. Het hangt van de situatie af of spoor 2 of spoor 3 wordt ingezet. Wat houden deze routes in? We leggen dit uit met twee voorbeelden van klanten uit de hovenierssector.


Wat is spoor 1?

Bij re-integratie van een langdurig zieke medewerker staat terugkeer in de eigen organisatie voorop. Dit wordt 'spoor 1' of 're-integratie eerste spoor' genoemd. Het gaat dan dus om weer aan het werk gaan binnen het huidige bedrijf.

Samen werken aan re-integratie

Hiervan heeft de bedrijfsarts samen met uw medewerker een overzicht gemaakt. Is het mogelijk om het eigen werk weer op te pakken? Of kan uw medewerker in een andere functie aan de slag? In beide situaties spreken we van een oplossing in spoor 1.

Een voorbeeld van een spoor 1 oplossing is het uitvallen van een hovenier vanwege rugklachten. Uit onderzoek bleek dat de hovenier, na het volgen van een training en gerichte oefeningen, het werk kon hervatten. Inmiddels is de hovenier weer op een gezonde en prettige manier aan het werk.

Spoor 1

Het tweede spoor

Tijdens spoor 2 wordt de werkgever geholpen om een nieuwe werkgever te vinden voor de zieke medewerker. Hierbij maakt het niet uit of dit binnen een andere sector is. Als de nieuwe werkgever wordt gevonden, blijft de zieke medewerker meestal nog tot twee jaar na de eerste ziektedag in dienst bij de oorspronkelijke werkgever. Dit vindt bijvoorbeeld plaats op basis van vrijwillige- of uitzendbasis, waarbij de nieuwe werkgever een tarief betaalt aan de oorspronkelijke werkgever. Na twee jaar krijgt de zieke medewerker de no risk-status tot 5 jaar na de WIA-beoordeling (voorheen bekend als 'WIA-keuring').

Voorbeeld spoor 2 oplossing: van hovenier naar taxichauffeur
Een voorbeeld van een spoor 2 oplossing uit de praktijk van Sazas. Een 53-jarige productiemedewerker bij een hovenier meldt zich ziek vanwege knieklachten. Na verloop van tijd wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek gestart, waarbij uitgebreid wordt gekeken naar de klachten in relatie tot de werkzaamheden. Terugkeer naar het eigen bedrijf lijkt niet meer mogelijk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis hiervan de inzet van spoor 2.

De medewerker krijgt een afspraak met een re-integratiebedrijf
De medewerker geeft tijdens het eerste gesprek aan dat hij graag ander werk wil gaan doen en taxichauffeur wil worden. Dit is ook al besproken met de arbeidsdeskundige. Het re-integratiebedrijf ziet mogelijkheden en legt contact met regionale taxibedrijven. Er wordt al snel een geschikt taxibedrijf gevonden en gelukkig past de medewerker ook goed bij het taxibedrijf. De medewerker krijgt de opleiding tot taxichauffeur vergoed vanuit Sazas en rondt de opleiding succesvol af.

Hoe zit het financieel?
Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf op uitzendbasis. De oude werkgever (de hovenier) betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat ze een chauffeur hebben waarbij ze, na twee jaar (na de 1e ziektedag), geen ziekterisico loopt. De medewerker kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het werk tegenvalt. Ook de oorspronkelijke werkgever heeft voordeel van deze regeling omdat de kosten voor loondoorbetaling naar beneden gaan. Kortom: alle partijen hebben er voordeel van.Het derde spoor

Het derde spoor is alleen van toepassing als u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor is voor de medewerker die na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen passende werkplek heeft gevonden en in de WIA komt. Dit zijn ernstige gevallen, waarbij terugkeer niet mogelijk is. Wij vinden het belangrijk om deze groep niet te vergeten en hen te helpen het werk toch weer deels of geheel op te pakken. We hebben hiervoor WIA-experts in huis die u hierbij ondersteunen.


◄ Terug naar overzicht Re-integratie


Ook interessant voor u:

 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper
 • Wat is re-integratie bij ziekte?

  Wat is re-integratie?

  Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, of ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Wat is re-integratie?
  Kennisbank