1e, 2e en 3e spoor

In de Wet verbetering poortwachter staan regels waaraan werkgevers en medewerkers bij langdurig verzuim, zich tijdens de eerste twee ziektejaren moeten houden. Wordt een medewerker langdurig ziek, dan werkt u er samen aan om hem of haar weer fit aan het werk te krijgen in een passende functie. Dit traject begint met spoor 1. Afhankelijk van de situatie kan spoor 2 worden ingezet of spoor 3. Wat houdt dit precies in?

Het eerste spoor

Het eerste spoor heeft als doel: zorgen dat uw medewerker weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. In het eerste spoor onderzoekt een arbeidsdeskundige wat de functiemogelijkheden zijn voor de zieke medewerker. De bedrijfsarts heeft hier samen met uw medewerker een lijst voor gemaakt. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk weer op te pakken of aan de slag te gaan binnen uw bedrijf in een andere functie. In dit geval spreken we van het eerste spoor.

Het tweede spoor

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. Uw medewerker kan in dit geval niet meer terugkeren naar het eigen werk, maar ook niet naar een andere functie binnen uw bedrijf. Uw medewerker kan mogelijk wel ander werk doen bij een ander bedrijf, of zelfs buiten de sector. Meestal wordt dit begeleid door een ander (extern) re-integratiebureau.

Een voorbeeld van spoor 2 uit de praktijk van Sazas

Het derde spoor

Het derde spoor is alleen van toepassing als u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor is er voor medewerkers, die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek hebben gevonden. Het is er vooral op gericht om een duurzame functie te vinden en zo de kosten voor u als werkgever te verlagen.

Hoe zit het financieel?

De oude werkgever betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag:

  • Tijdens spoor 2 wordt de werkgever geholpen om een nieuwe werkgever te vinden voor de zieke medewerker. Als deze wordt gevonden, blijft de zieke medewerker meestal nog tot twee jaar na de eerste ziektedag in dienst bij de oorspronkelijke werkgever. Dit vindt bijvoorbeeld plaats op basis van vrijwillige- of uitzendbasis, waarbij de nieuwe werkgever een tarief betaalt aan de oorspronkelijke werkgever. Na twee jaar krijgt de zieke medewerker de no risk-status tot 5 jaar na de WIA-keuring. Het voordeel voor het nieuwe bedrijf is dat men een medewerker heeft waarbij men geen ziekterisico loopt. De medewerker kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het tegenvalt. Kortom: dit is voordelig voor alle betrokken partijen.
  • Tijdens spoor 3 heeft de zieke medewerker al de no risk-status. In deze situatie heeft een nieuwe werkgever dezelfde voordelen voor alle betrokken partijen.

De rol van Sazas

Als uw verzekeraar en verzuimspecialist helpen wij u om een uitgevallen medewerker zo snel mogelijk te re-integreren. In uw bedrijf, of als dit niet mogelijk is, bij een nieuwe werkgever. Bij het derde spoor richten we ons op de medewerker die langer dan twee jaar ziek is en in de WIA beland. Dit zijn ernstige gevallen, waarbij terugkeer niet meer mogelijk lijkt. Wij vinden het belangrijk om deze groep niet te vergeten en hen een handje te helpen om het werk toch weer deels of geheel op te pakken. We hebben dan ook WIA-experts in huis die hierbij kunnen ondersteunen.

◄ Terug naar overzicht Re-integratie

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: