Deelherstel

In het geval van langdurig verzuim is er meestal geen sprake van een griepje. Als verzuim langer duurt, wordt re-integratie alleen maar belangrijker. Maar tegelijkertijd ook lastiger. Re-integratie heeft de meeste kans van slagen als het direct wordt ingezet.

Wat kunt u bij lang verzuim doen als werkgever?

Bij zowel kort als lang verzuim, is de aansluiting met het werk heel belangrijk. De drempel om terug te keren naar het werk wordt al snel hoger. Helemaal als er sprake is van psychische klachten. Wat veel werkgevers niet altijd beseffen, is dat er vaak wel mogelijkheden zijn tot gedeeltelijke re-integratie als volledige re-integratie niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die deels zijn eigen werk uitvoert of ander werk doet binnen uw bedrijf.

Wat is deelherstel?

Met deelherstel wordt bedoeld: het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen meldt een medewerker zich bij ziekte volledig arbeidsongeschikt. Een logische gedachte: ‘als je ziek bent kun je toch niet werken?’ Dit is niet altijd waar. Het hangt namelijk af van de klachten die uw medewerker heeft: de beperkingen maar ook de mogelijkheden. Iemand die klachten aan zijn voet heeft, kan nog wel zittend werk doen: administratief werk bijvoorbeeld.

Wat zijn de voordelen?

Deelherstel biedt een aantal voordelen voor zowel u als uw medewerker:

  • De drempel naar de werkvloer blijft laag; de aansluiting met het werk blijft en dat is belangrijk. Het maakt het makkelijker om het werk volledig op te pakken.
  • U blijft goed op de hoogte van de situatie van uw medewerker.
  • Uw medewerker voert voor een deel werkzaamheden uit, dit maakt het makkelijker om verder te re-integreren. 
  • Het maakt inzichtelijk dat werken (deels) toch mogelijk is; uw medewerker ziet wat hij of zij nog wel kan, in plaats van geconfronteerd te worden met zijn of haar beperkingen. Dit kan de medewerker weer wat positieve energie geven.
  • De verzuimkosten gaan omlaag.

Wat kunt u doen om deelherstel te stimuleren?

Als u denkt dat er mogelijkheden zijn, kunt u deelherstel bespreekbaar maken. Denk er wel goed over na of dit echt mogelijk is en overleg dit samen met uw medewerker. U kunt bijvoorbeeld vragen hoe uw medewerker denkt over het gedeeltelijk weer oppakken van het werk. Ga een open gesprek aan zonder te oordelen of dwingend te zijn.

Maak afspraken over deelherstel

Goede afspraken zijn belangrijk, het voorkomt onduidelijkheid. Spreek zelf met uw medewerker af in welke mate hij of zij de werkzaamheden weer oppakt. Maak duidelijke afspraken over wat u beiden verwacht. U kunt een opbouwschema afspreken, waarin stap voor stap de werkzaamheden over een bepaalde periode weer worden opgebouwd naar 100% terugkeer naar het werk. Natuurlijk is het belangrijk dat afspraken haalbaar zijn. Te snel en te vroeg weer volledig aan het werk gaan kan ook vervelend uitpakken, omdat de klachten juist daardoor weer opspelen. Het is goed om vervolgafspraken te maken als dit mogelijk is, u wilt ook niet dat uw medewerker op 25% werkhervatting blijft staan. Ook voor uw medewerker is dit niet prettig. Als u het lastig vindt om in te schatten wat mogelijk is voor uw medewerker, vraag dan advies bij uw verzekeraar of arbodienst. Zij kunnen u verder helpen.

Melden van deelherstel

Bent u bij ons verzekerd? Meld deelherstel van een medewerker altijd via MijnSazas