Deelherstel: gedeeltelijk betermelden tijdens re-integratie

In het geval van langdurig verzuim is er meestal geen sprake van een griepje. Als verzuim langer duurt, wordt re-integratie alleen maar belangrijker. Maar tegelijkertijd ook lastiger. Re-integratie heeft de meeste kans van slagen als het direct wordt ingezet.

Wat kunt u bij lang verzuim doen als werkgever?

Bij zowel kort als lang verzuim, is de aansluiting met het werk heel belangrijk. De drempel om terug te keren naar het werk wordt al snel hoger. Helemaal als er sprake is van psychische klachten. Wat veel werkgevers niet altijd beseffen, is dat er vaak wel mogelijkheden zijn tot gedeeltelijke re-integratie als volledige re-integratie niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die deels zijn eigen werk uitvoert of ander werk doet binnen uw bedrijf.
Deelherstel, Gedeeltelijk Re-integreren

Wat is deelherstel?

Met deelherstel wordt bedoeld: het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen meldt een medewerker zich bij ziekte volledig arbeidsongeschikt. Een logische gedachte: ‘als je ziek bent kun je toch niet werken?’ Dit is niet altijd waar. Het hangt namelijk af van de klachten die uw medewerker heeft: de beperkingen maar ook de mogelijkheden. Iemand die klachten aan zijn voet heeft, kan nog wel zittend werk doen: administratief werk bijvoorbeeld.


Wat zijn de voordelen van deelherstel?

Het gedeeltelijk werken tijdens ziekte biedt een aantal voordelen voor zowel u als uw medewerker:

 • De drempel naar de werkvloer blijft laag; de aansluiting met het werk blijft en dat is belangrijk. Het maakt het makkelijker om het werk weer volledig op te pakken.
 • Als uw medewerker gedeeltelijk werkt tijdens ziekte, blijft u goed op de hoogte van de situatie van uw medewerker.
 • Uw medewerker voert voor een deel werkzaamheden uit, dit maakt het makkelijker om verder te re-integreren.
 • Gedeeltelijk werken tijdens ziekte maakt inzichtelijk dat werken (deels) toch mogelijk is. Uw medewerker ziet zo wat hij of zij nog wel kan, in plaats van alleen geconfronteerd te worden met zijn of haar beperkingen. Dit kan de medewerker weer wat positieve energie geven.
 • De verzuimkosten gaan omlaag.

Loon bij gedeeltelijke werkhervatting

Als een medewerker gedeeltelijk werkzaamheden gaat verrichten, is hij of zij nog steeds arbeidsongeschikt. Dan geldt de wettelijke regel: in het eerste jaar 70% van het loon (minimaal het minimumloon) en in het tweede jaar 70% van het loon, tenzij in het cao anders staat vermeld.

Verlof bij gedeeltelijke werkhervatting

Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan het dat hij of zij verlof wil opnemen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt moet de medewerker een hele verlofdag opnemen. Dus ook voor het deel dat hij of zij niet kan werken door ziekte.

Als uw medewerker een verlofdag opneemt, moet u als werkgever 100% het loon doorbetalen. Het wordt immers als verlof gezien. Daarnaast bent u als werkgever verplicht om aan te geven dat u vakantiedagen afschrijft, ook als de medewerker nog niet aan het re-integreren is.  Een medewerker kan er vrijwillig mee instemmen dat ziektedagen van het vakantiesaldo af gaan.

Wat kunt u doen om deelherstel te stimuleren?

Als u als werkgever denkt dat er mogelijkheden voor deelherstel zijn, dan kunt u dit bespreekbaar maken bij uw medewerker. Probeer een open gesprek aan te gaan met uw medewerker. Overleg samen; zonder oordelen en zonder dwingend te zijn. U kunt bijvoorbeeld vragen hoe uw medewerker denkt over het gedeeltelijk weer oppakken van het werk.


Maak afspraken over gedeeltelijk werken tijdens ziekte

Goede afspraken zijn belangrijk, want dit kan onduidelijkheid voorkomen, De bedrijfsarts stelt de beperkingen van een medewerker vast. Zodra de beperkingen door de bedrijfsarts zijn vastgesteld, kan de werkgever afspraken maken over de mogelijkheden van deelherstel.

Bespreek met de medewerker in welke mate hij of zij de werkzaamheden weer oppakt. Maak duidelijke afspraken over wat u beiden verwacht. U kunt een opbouwschema afspreken, waarin stap voor stap de werkzaamheden over een bepaalde periode weer worden opgebouwd naar 100% terugkeer naar het werk. Natuurlijk is het belangrijk dat afspraken haalbaar zijn. Te snel en te vroeg weer volledig aan het werk gaan kan ook vervelend uitpakken, omdat de klachten juist daardoor weer opspelen. Probeer eventueel ook alvast vervolgafspraken te maken. Voor uw medewerker kan dit ook prettig zijn. Als u het lastig vindt om in te schatten wat uw medewerker wel of niet kan, vraag dan hulp aan de bedrijfsarts, arbodienst of uw verzekeraar. Zij kunnen u verder helpen.

Melden van deelherstel

Bent u bij ons verzekerd? Meld deelherstel van een medewerker altijd via MijnSazas


Ook interessant voor u:

 • Wat is re-integratie bij ziekte?

  Wat is re-integratie?

  Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, of ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Wat is re-integratie?
  Kennisbank
 • Zieke medewerkers betrokken houden bij bedrijf

  Zo houdt u zieke medewerkers betrokken bij uw bedrijf

  Bij langdurig verzuim is de drempel om weer aan het werk te gaan soms hoog. Hoe houdt u langdurig zieke medewerkers verbonden met uw bedrijf? En hoe kunt u bijdragen aan een succesvolle re-integratie? Een aantal tips.
  Kennisbank
 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper