Deelherstel: gedeeltelijk betermelden tijdens re-integratie

Als een medewerker langdurig ziek is, wordt er gewerkt aan de terugkeer naar het werk (re-integratie). Maar iemand hoeft niet volledig arbeidsongeschikt te zijn. Soms kan gedeeltelijk werken wel. Dit noemen we deelherstel. In dit artikel beantwoorden we de belangrijkste vragen over dit onderwerp.

Wat is deelherstel? 

Met deelherstel wordt bedoeld: het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt iemand bij ziekte volledig ziekgemeld (volledige arbeidsongeschiktheid). Er wordt dan meestal gedacht ‘Als je ziek bent, kun je niet werken’. Dit is niet altijd waar. Als volledige re-integratie niet lukt, kan gedeeltelijke re-integratie (deelherstel) misschien wel. Dit hangt af van de situatie; de klachten en mogelijkheden van de medewerker.

Denk bijvoorbeeld aan een medewerker met klachten aan een voet. Hij of zij kan nog wel zittend werk doen, zoals administratief werk. Maar het kan ook dat iemand deels zijn of haar eigen werk nog wel kan uitvoeren.

Deelherstel, Gedeeltelijk Re-integreren

Whitepaper: 'Voorbeeld verzuimprotcol'

Krijgt u te maken met verzuim, dan is het handig om een verzuimprotocol te hebben, waarin staat welke afspraken er dan binnen uw bedrijf gelden. In ons whitepaper leest u over het opstellen hiervan.

Wat zijn de voordelen van deelherstel? 

Het gedeeltelijk werken tijdens ziekte heeft een aantal voordelen voor zowel medewerker als werkgever. Namelijk:

 • De drempel naar de werkvloer blijft laag. Er blijft namelijk aansluiting met het werk.
 • Gedeeltelijk werken tijdens ziekte maakt het makkelijker om weer helemaal te re-integreren.
 • De werkgever blijft doordat de medewerker deels werkt, goed op de hoogte van de situatie van de medewerker.
 • Deelherstel kan laten zien wat een medewerker nog wél kan. In plaats van dat hij of zij alleen wordt geconfronteerd zijn de beperkingen. Dit kan de medewerker positieve energie geven.
 • De verzuimkosten blijven zo laag mogelijk.
  Een zieke medewerker kost namelijk gemiddeld € 405,- per dag. Een verzuimverzekering van Sazas beschermt u tegen de financiële risico's van verzuim. 

Wat kunt u doen om deelherstel te stimuleren? 

Een werkgever kan deelherstel aanmoedigen, door het bespreekbaar te maken. Probeer een open gesprek aan te gaan. Overleg samen; zonder oordelen en zonder dwingend te zijn. Bijvoorbeeld: vraag hoe een medewerker denkt over het gedeeltelijk weer oppakken van het werk.

Hoe zit het met loon bij gedeeltelijke werkhervatting?

Als een medewerker deels gaat werken, is hij of zij nog steeds arbeidsongeschikt. Dan geldt de wettelijke regel voor loondoorbetaling: in het eerste jaar 70% van het loon (minimaal het minimumloon) en in het tweede jaar 70% van het loon, tenzij in het cao anders staat vermeld.

Wat zijn de regels voor verlof bij gedeeltelijk betermelden?

Als een medewerker gedeeltelijk werkt en verlof (vakantie) wil opnemen, moet hij of zij volledig verlof opnemen. Dit betekent: als iemand een hele dag verlof wil opnemen, moet hij of zij voor de hele dag verlof opnemen. Dus ook voor het deel dat hij of zij niet kan werken door ziekte.

Een werkgever moet dan 100% van het loon doorbetalen. Het wordt immers als verlof gezien. Daarnaast moet de werkgever aangeven dat er vakantiedagen worden afgeschreven. Ook als de medewerker nog niet aan het re-integreren is. Een medewerker kan er vrijwillig mee instemmen dat ziektedagen van het vakantiesaldo af gaan.

Maak afspraken over gedeeltelijk werken tijdens ziekte

Als een medewerker gedeeltelijk werkt tijdens ziekte, zijn goede afspraken belangrijk. Dit kan namelijk onduidelijkheid voorkomen. De bedrijfsarts stelt de beperkingen van een medewerker vast. Zodra de beperkingen door de bedrijfsarts zijn vastgesteld, kan de werkgever afspraken maken over de mogelijkheden van deelherstel. Daarbij is belangrijk:

 • Bespreek met de medewerker in welke mate hij of zij de werkzaamheden weer oppakt.
 • Maak duidelijke afspraken over wat er van zowel werkgever als medewerker wordt verwacht. Maak bijvoorbeeld samen een opbouwschema. Hierin worden stap voor stap de werkzaamheden over een bepaalde periode weer opgebouwd naar 100% terugkeer naar het werk.
 • Natuurlijk is het belangrijk dat afspraken haalbaar zijn. Te snel en te vroeg weer volledig aan het werk gaan, kan ook vervelend uitpakken. Klachten kunnen juist daardoor weer gaan opspelen.
 • Probeer eventueel ook alvast vervolgafspraken te maken. Voor een medewerker kan dit ook prettig zijn.
 • Als werkgever kan het lastig zijn om in te schatten wat een medewerker wel of niet kan. Vraag dan hulp aan de bedrijfsarts, arbodienst of uw verzuimverzekeraar. Zij kunnen u verder helpen.

◄ Terug naar overzicht Re-integratie 

Ook interessant voor u:

 • Wat is re-integratie bij ziekte?

  Wat is re-integratie?

  Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, of ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Wat is re-integratie?
  Kennisbank
 • Zieke medewerkers betrokken houden bij bedrijf

  Zo houdt u zieke medewerkers betrokken bij uw bedrijf

  Bij langdurig verzuim is de drempel om weer aan het werk te gaan soms hoog. Hoe houdt u langdurig zieke medewerkers verbonden met uw bedrijf? En hoe kunt u bijdragen aan een succesvolle re-integratie? Een aantal tips.
  Kennisbank
 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper