Aantal keer gelezen:
 83


Coronavirus leidt niet altijd tot een ziekmelding

Wij zien een toename in het aantal ziekmeldingen vanwege het coronavirus. In de praktijk blijkt dat zich ook situaties voordoen waarbij mensen niet daadwerkelijk ziek (en dus arbeidsgeschikt) zijn. In deze situaties wordt onterecht een beroep gedaan op de verzuimverzekering. De huidige situatie in Nederland is uniek en we begrijpen dat dit onduidelijkheid kan veroorzaken. Daarom geven we uitleg. 

Het coronavirus leidt niet altijd tot een ziekmelding. Hieronder geven wij aan wanneer een medewerker wel ziekgemeld mag worden en wanneer niet.

onterecht ziekmelden

NIET ziek melden als er sprake is van:

  • Quarantaine, zonder dat er ziekteverschijnselen zijn;
  • Preventief thuis zitten;
  • Als een medewerker niet naar het werk kan komen vanwege opgelegde overheidsmaatregelen;
  • Bij opvang van kinderen of een zieke partner;
  • Omdat uw medewerker(s) thuis zitten omdat u geen of onvoldoende werk heeft om uit te voeren.

Laat uw medewerkers waar mogelijk thuis werken. Is dat niet mogelijk, dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)


WEL ziek melden

Als de medewerker als gevolg van ziekte zijn of haar werk niet kan doen. Het maakt hierbij niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.


Meer informatie?

Kijk voor meer informatie en de meestgestelde vragen over het coronavirus en verzuimverzekering op deze pagina. 

 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: