Vervroegde IVA

Is uw medewerker langdurig ziek, dan gaat u samen aan de slag met zijn re-integratie: de terugkeer naar het werk. Maar heeft uw medewerker geen kans op herstel, of is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan kan hij of zij een (vervroegde) IVA-uitkering ontvangen. Wat is de IVA precies? Welke voordelen kan de (vervroegde) IVA voor u en uw medewerker hebben? En hoe kunt u dit als werkgever eenvoudig voor uw medewerkers op passende wijze regelen?


Wat is (vervroegde) IVA?

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze is samen met de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Een medewerker komt in de IVA als hij of zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard.

Verzuimboekje van Sazas
 • Volledig betekent dat iemand volgens de WIA voor 80% of meer arbeidsongeschikt is.
 • Duurzaam betekent letterlijk voor een lange periode: een medische situatie waarbij de kans op herstel erg klein is.

Tip: Aanvulling op IVA-uitkering

Bent u werkgever in de groene sector? Dan kan uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste vijf jaar van de WIA-uitkering 10% aanvulling ontvangen, bovenop de WIA-uitkering. Dit loopt via de PLUS-verzekering, waarbij u deze verzekering intern aanbiedt, uw medewerker een interessante premie betaalt en u een aantrekkelijke extra secundaire arbeidsvoorwaarde kunt communiceren.


Voordelen bij een vervroegde IVA

Uw medewerker moet zélf een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, tussen de 3de en 68ste week vanaf ziekte. Daarna neemt UWV binnen 8 weken een beslissing.

 • Is de aanvraag goedgekeurd, dan hoeft u allebei niet meer aan re-integratie te werken. Dat geeft rust.
 • Als werkgever mag u de IVA-uitkering dan in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting. Deze loopt normaal namelijk 104 weken wettelijk door (twee jaar).
 • Ook uw medewerker heeft voordeel. Naast het wegvallen van de re-integratie is hij of zij verzekerd van een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (maximaal tot het SV-loon).
Tip: Aanvulling op IVA-uitkering voor mkb

Bent u mkb-werkgever? Ook dan bieden wij een aantrekkelijke inkomensoplossing bij arbeidsongeschiktheid. Dit loopt via de Inkomen Gezond verzekering. Met deze verzekering verzorgen wij een interessante, vijfjarige aanvulling van het inkomen als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Uw medewerker ontvangt deze aanvulling dus bovenop de IVA-uitkering. Wij vullen de IVA-uitkering ook aan in geval van een WGA-hiaat. Eventueel zelfs tot uw medewerker de AOW-leeftijd bereikt.


Zieke medewerker in vervroegde IVA, hoe pakt u dat als werkgever aan?

Soms kan uw zieke medewerker dus eerder een IVA-uitkering ontvangen. Onze WIA-experts kunnen u daarbij begeleiden. Dit is een zeer zorgvuldig proces.


Hoe gaat dit bij Sazas in zijn werk?

Allereerst krijgt één van onze WIA-experts van de bedrijfsarts het signaal dat uw zieke medewerker misschien een vervroegde IVA-uitkering kan ontvangen. Conform de wet wordt daarbij geen medische en inhoudelijke informatie gedeeld.

Daarnaast kunt u allebei voorzichtig tegenover een IVA-aanvraag staan; de beoordeling van UWV kan namelijk nogal confronterend zijn. U kunt het gevoel krijgen uw medewerker ‘weg te zetten’ en voor uw medewerker kan het een (pijnlijke) confrontatie zijn van ongewilde tekortkomingen. Vanuit deze betrokkenheid neemt onze WIA-expert daarom snel contact met u op.

Onze WIA-expert kan u alles over de (vervroegde) IVA-uitkering uitleggen. ‘Wat betekent dit nu financieel, voor beide partijen?’ en: ‘Wat moet ik als werkgever doen, en wanneer?’ zijn voor onze experts bekende vragen. Ook daar laat de WIA-expert zien dat een (vervroegde) IVA-uitkering voordelen heeft. En dat dit juist niet als ‘wegzetten’ gezien hoef te worden, maar als een redelijk uitzicht na een ongewenste situatie.

En rust, ook voor uw ongewild beperkte medewerker. Zo kunt u allebei anders tegen deze situatie aankijken en samen in gesprek gaan om alles op een rijtje te zetten (tip: u kunt hem of haar bijvoorbeeld enige bedenktijd overleggen).

Wilt u meer zicht of grip op deze situatie? Vragen van u en uw medeweker pakt de WIA-expert samen met de bedrijfsarts op. Uw medewerker mag de bedrijfsarts ook zelf benaderen. Na alles op een rijtje te hebben gezet, kan uw medewerker besluiten een (vervroegde) IVA-aanvraag bij UWV te doen.

Onze WIA-expert helpt u snel aan de benodigde documenten en de bedrijfsarts stuurt uw medewerker de benodigde medische onderbouwing.

Toekenning vervroegde IVA-uitkering

Vraagt uw medewerker het UWV om een vervroegde IVA-uitkering? Dan kan UWV de vervroegde IVA-uitkering toekennen. Bij 80 tot 100% volledige en duurzame arbeidsongeschikt kent UWV uw medewerker een vervroegde IVA-uitkering van 75% van het WIA-maandloon toe. Ook vervallen de verplichtingen rond re-integratie en eventuele herbeoordelingen. U moet als werkgever nog wel het loon betalen, tot het einde van de periode van twee jaar. Bij toekenning van de vervroegde IVA-uitkering mag u deze uitkering op het loon in mindering brengen.


Opbouw verlofuren en vakantietoeslag tijdens (vervroegde) IVA-uitkering

Zolang uw medewerker in dienst is bouwt hij of zij verlofuren en vakantietoeslag op. Dus ook tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid of zicht op een (vervroegde) IVA-uitkering. Als werkgever bent u dan verplicht om tot twee jaar loon door te betalen. Ontslaat u uw medewerker na twee jaar, dan moet u de opgebouwde verlofuren en vakantietoeslag uitbetalen.

Vakantie tijdens IVA-uitkering

Met een vervroegde IVA-uitkering mag uw medewerker vakantie opnemen. Dit mag ook als uw medewerker nog wacht op toekenning van de uitkering door UWV. Als uw medewerker op het moment van de IVA-uitkering (binnen de 2 jaar loondoorbetaling) nog in dienst is, gelden dezelfde regels. Wel moet de medewerker de vakantie aan u als werkgever melden.


Vakantietoeslag

Ontvangt uw medewerker een IVA-uitkering, dan bouwt hij of zij iedere maand vakantiegeld op. Binnen de twee jaar loondoorbetaling via u, daarna via UWV. Jaarlijks wordt in de maand mei het vakantiegeld uitbetaald. Stopt de IVA-uitkering eerder? Dan krijgt de medewerker het vakantiegeld uitbetaald in de laatste maand dat hij of zij de uitkering ontvangt.


Heeft u lang verzuim in uw bedrijf?

Ook in die situatie kan onze WIA-expert u goed helpen. Met duidelijke informatie, goed advies en actieve ondersteuning. De WIA-expert beantwoordt al uw vragen over lang verzuim. Het is belangrijk uw dossiers over arbeidsongeschiktheid regelmatig te laten bekijken. Zo kunt u eventuele schade ook zoveel mogelijk beperken. Heeft u interesse in deze service? Voor onze klanten is dit kosteloos. Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie.

Terug naar overzicht WIA


Meer rond dit onderwerp:

 • WGA-hiaatverzekering Sazas

  WGA-hiaatverzekering

  De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die u voor uw medewerkers kunt afsluiten om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken.
  Verzekering
 • WIA Experts Sadia en Marc van Sazas

  WIA-experts

  Langdurig zieke medewerker? Geen zicht op herstel binnen twee jaar? Voor al uw vragen over langdurig verzuim kunt u terecht bij onze WIA-experts.
  Onze WIA-expert
 • Marc Breedveld WIA Expert

  Meer over onze WIA-experts

  Klanten van Sazas kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Deze helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.
  Kennisbank