Vervroegde IVA

Als uw medewerker langdurig ziek is, gaat u samen met uw medewerker aan de slag met re-integratie: terugkeer naar het werk. Soms lukt dat niet en kan er sprake zijn van een vervroegde IVA. Als blijkt dat uw medewerker volledig arbeidsongeschikt is of er geen kans op herstel is, komt hij of zij in aanmerking voor een (vervroegde) IVA-uitkering. Wat houdt (vervroegde) IVA in? En wat zijn de voordelen voor u als werkgever?


Wat is (vervroegde) IVA?

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is samen met de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Uw medewerker kan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering als hij of zij al geruime tijd ziek is en daardoor niet, of minder kan werken. De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken (2 jaar), maar er kan al eerder een IVA-uitkering bij UWV worden aangevraagd als al snel blijkt dat:

het Sazas verzuimboekje
  • Uw medewerker volledig arbeidsongeschikt is.
  • Als er geen kans op herstel is.

Niet u als werkgever, maar uw medewerker moet deze aanvraag indienen. Dit verzoek is eenmalig in te dienen tussen de 3de en 68ste week van ziekte.

Na het indienen van de aanvraag zal UWV binnen 8 weken een beslissing nemen. Mocht het binnen 8 weken niet gecommuniceerd zijn dan dient de aanvrager een melding bij het UWV te doen. Zij zullen dan uiterlijk in de 2 weken erna alsnog een beslissing nemen.


Wat zijn uw voordelen bij een vervroegde IVA?

  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, gelden er voor u en uw medewerker geen re-integratieverplichtingen meer. Dit geeft rust voor uw medewerker.
  • U kunt de IVA-uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting. Deze blijft namelijk doorlopen gedurende de volledige periode van 104 weken.

Maar ook voor uw medewerker zitten er voordelen aan. Zo gelden er geen re-integratieverplichtingen meer en is hij of zij in de toekomst verzekerd van een uitkering van 75%, in plaats van 70%. Genoeg redenen dus om zo’n traject in te gaan.


Zieke medewerker in vervroegde IVA, hoe pakt u dat als werkgever aan?

Soms kan er voor uw zieke medewerker dus sprake zijn van een vervroegde IVA. Wat moet u als werkgever dan doen? Welke afwegingen maakt u? Onze WIA-experts begeleidt werkgevers in dit proces. 


Hoe gaat dit bij Sazas in zijn werk?

Eén van onze WIA-experts ontvangt van de bedrijfsarts een signaal dat er misschien sprake is van een vervroegde IVA voor uw medewerker. Uiteraard wordt er geen medische en inhoudelijke informatie over uw medewerker gedeeld. U en uw medewerker kunnen nog voorzichtig tegenover zo’n ingrijpende aanvraag bij UWV staan.

Want de beoordeling van UWV kan nogal confronterend zijn. Zo kunt u het gevoel krijgen uw medewerker aan de kant te hebben geschoven en voor uw medewerker kan het een (pijnlijke) bevestiging zijn van zijn of haar tekortkomingen. De WIA-expert neemt in deze situatie zo snel mogelijk contact op met u en vraagt hoe u als werkgever de situatie van uw medewerker ziet. Hieruit kan blijken dat uw medewerker tot zo goed als niets meer in staat is.

Als werkgever wilt u sociaal met uw medewerkers omgaan en hem of haar niet zomaar bij het spreekwoordelijke grofvuil zetten. De WIA-expert kan u de mogelijkheden, regels en voor- en nadelen van een vervroegde IVA-uitkering uitleggen. Vragen als: ‘Wat betekent dit financieel voor beide partijen?’ en: ‘Welke bepaalde verplichtingen vallen nu weg?’ komen bijvoorbeeld ook aan bod. Hierin laat de WIA-expert zien dat een vervroegde IVA-toekenning ook voor uw medewerker voordelen kent en dit juist niet als afdanken moet worden gezien. Het biedt een vorm van erkenning van zijn of haar beperkingen en zorgt daarmee voor een stuk rust.

Hierdoor kunt u anders tegen de situatie aankijken, met uw medewerker in gesprek gaan en hem of haar enige bedenktijd geven. Zo kan uw medewerker de gevolgen goed inschatten en overdenken. Uw medewerker moet namelijk zelf de aanvraag voor de vervroegde IVA indienen.

Resterende vragen van beide partijen kunnen door de WIA-expert samen met de bedrijfsarts worden beantwoord. Uw medewerker kan eventuele vragen ook persoonlijk nog met de bedrijfsarts doorspreken. Na alle voors en tegens eens op een rijtje te zetten, kunnen u en uw medewerker besluiten dat het verstandig is een aanvraag tot vervroegde IVA-uitkering in te dienen bij UWV. De WIA-expert kan beide partijen voorzien van de benodigde formulieren. De bedrijfsarts levert vervolgens de medische onderbouwing aan bij uw medewerker.


De toekenning van een vervroegde IVA-uitkering

UWV kan het verzoek honoreren en aan uw medewerker een vervroegde IVA-uitkering toekennen: 80-100% volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. In dit geval krijgt uw medewerker een uitkering van 75% van zijn WIA-maandloon. Daarnaast vervallen zijn re-integratieverplichtingen en mogelijke herbeoordelingen in de toekomst. De loondoorbetalingsplicht voor de werkgever blijft doorlopen tot het einde van de periode van 104 weken. Maar u mag als werkgever wel de IVA-uitkering in mindering brengen op de hoogte van loondoorbetaling.


Opbouw verlofuren en vakantietoeslag tijdens (vervroegde) IVA-uitkering

In de tijd dat uw medewerker in dienst is bij uw bedrijf, bouwt hij of zij verlofuren en vakantietoeslag op. Ook als uw medewerker ziek is en u het loon doorbetaalt. Als werkgever bent u verplicht om 2 jaar het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Tijdens de volledige 2 jaar ziekte bouwt de medewerker gewoon verlofuren en vakantietoeslag op. Dit geldt ook als uw medewerker volledig arbeidsongeschikt is of er geen kans op herstel is en hij of zij in aanmerking komt voor een (vervroegde) IVA-uitkering.

Als u besluit uw medewerker na 104 weken ziekte te ontslaan, bent u verplicht om de opgebouwde verlofuren en vakantietoeslag uit te betalen. Tot die tijd is uw medewerker bij uw bedrijf in dienst en gelden de wettelijke regels voor de opbouw van verlofuren en vakantietoeslag.

Vakantie tijdens IVA-uitkering

Met een vervroegde IVA-uitkering mag uw medewerker vakantie opnemen. Dit mag ook als uw medewerker nog wacht op toekenning van de uitkering. Als uw medewerker op het moment van de IVA-uitkering (binnen de 2 jaar loondoorbetaling) nog in dienst is gelden dezelfde regels. Wel moet de medewerker de vakantie doorgeven aan u als werkgever.


Vakantietoeslag

Op het moment dat uw medewerker een IVA-uitkering ontvangt, bouwt hij of zij iedere maand vakantiegeld op. Binnen de 2 jaar loondoorbetaling bij u, daarna bij UWV. Elk jaar in mei wordt het vakantiegeld gestort. Stopt de IVA-uitkering eerder? Dan krijgt de medewerker het vakantiegeld uitbetaald in de laatste maand dat hij of zij de uitkering ontvangt.


Heeft u lang verzuim in uw bedrijf?

De WIA-experts kunnen u daar goed bij helpen. Zij informeren, adviseren en ondersteunen u en beantwoorden al uw vragen rondom lang verzuim. Het is belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo de schade te beperken. Deze service is volledig gratis als u Sazas-klant bent. Heeft u interesse? Neem contact op met onze klantenservice.

Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: