Zieke werknemer in vervroegde IVA, hoe pak je dat als werkgever aan?

Soms kan er voor een zieke werknemer sprake zijn van een vervroegde IVA. Wat moet je als werkgever dan doen? Welke afwegingen moet je maken? Onze WIA-expert Marc Breedveld vertelt over zijn ervaringen bij Sazas en hoe hij werkgevers in dit proces begeleidt.
Zieke-werknemer-vervroegd-IVA-Marc-Breedveld.jpg

Hoe gaat dit bij Sazas in zijn werk

Marc: ‘Laat ik een voorbeeld nemen: van onze bedrijfsarts ontvang ik een signaal dat er mogelijk sprake kan zijn van vervroegde IVA voor een werknemer. Uiteraard wordt er geen medische inhoudelijke informatie over de werknemer gedeeld. Het blijkt dat de betreffende werknemer en werkgever nog terughoudend zijn tegenover zo’n ingrijpende aanvraag bij het UWV.

De beoordeling van het UWV kan namelijk erg confronterend zijn. De werkgever kan door de beoordeling het gevoel  krijgen de werknemer aan de kant te hebben geschoven, voor de werknemer kan dit een (pijnlijke) bevestiging zijn van zijn of haar tekortkomingen. Ik neem zo snel mogelijk contact op met de werkgever en vraag hoe hij zelf de situatie van zijn werknemer ziet. Daaruit blijkt dat de werknemer eigenlijk tot zo goed als niets meer in staat is.

Ondanks dat, wil de werkgever sociaal met zijn werknemer omgaan en hem of haar niet zomaar bij het grof vuil zetten. Ik leg hem de mogelijkheid, regels en voor- en nadelen van een vervroegde IVA uitkering uit. Vragen als ‘wat kan dit financieel voor beide partijen betekenen’ en ‘welke bepaalde verplichtingen vallen weg’ komen ook aan bod. Hierin belicht ik dat een vervroegde IVA-toekenning ook voor een werknemer voordelen kent en dit mogelijk door de werknemer niet als afdanken gezien wordt. Het biedt een vorm van erkenning van zijn of haar beperkingen en verschaft een stuk rust.

Door mijn uitleg kijkt de werkgever anders tegen de situatie aan. Hij gaat in gesprek met zijn werknemer en geeft hem of haar enige bedenktijd, zodat de werknemer de consequenties goed voor zichzelf in kan schatten en overdenken. De werknemer moet namelijk nu nog toestemming geven en medewerking verlenen voor het aanvragen van een vervroegde IVA. In de toekomst mag de werkgever dit ook zelf doen.

Samen met de bedrijfsarts heb ik nog diverse keren telefonisch contact gehad met werkgever en werknemer om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Ook heeft de werknemer de bedrijfsarts een keer gesproken om de case persoonlijk door te spreken. Na alle voor en tegens op een rijtje te hebben gezet, zijn werkgever en werknemer tot de conclusie gekomen dat het verstandig is een aanvraag tot vervroegde IVA-uitkering in te dienen bij het UWV. Ik voorzie ze daarop van de benodigde formulieren en de bedrijfsarts levert de medische onderbouwing aan bij de werknemer.

De toekenning van een vervroegde IVA-uitkering

Het UWV heeft het verzoek van werknemer en werkgever gehonoreerd en kent aan de werknemer een vervroegde IVA-uitkering toe: 80-100% volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. In dit geval krijgt de werknemer een uitkering van 75% van zijn WIA maandloon. Daarnaast vervallen zijn re-integratieverplichtingen en mogelijke herbeoordelingen in de toekomst. De loondoorbetalingsplicht voor de werkgever blijft doorlopen tot het einde van de periode van 104 weken. Maar de werkgever mag wel de IVA-uitkering in mindering brengen op de hoogte van loondoorbetaling.

Werkgever en werknemer zijn beide tevreden over de uitkomst en dat is waar het voor een WIA-expert om gaat. Het is heel erg leuk en interessant om de schakel te zijn tussen werkgever, werknemer, onze partners Stigas en Zorg van de Zaak en de bedrijfsarts. Mooi om de samenwerking te zien tussen de verschillende partijen die uiteindelijk uitmondt in een bevredigend resultaat.’

Heeft u lang verzuim in uw bedrijf?

De WIA-expert kan u daar goed bij helpen. Hij informeert, adviseert en ondersteunt u en beantwoord al uw vragen rondom lang verzuim. Het is belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo de schade te beperken. Deze service is volledig gratis als u Sazas-klant bent. Heeft u interesse? Neem contact op met onze klantenservice of vraag een offerte aan

Gepubliceerd op 13 oktober 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: