Wat houdt de Inkomen Gezond verzekering in?

De Inkomen Gezond verzekering zorgt voor aanvulling van het inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Stel, u wordt ziek. U kunt maar een deel van het werk uitvoeren of bent helemaal niet meer in staat om te werken. Er verandert dan veel, waaronder uw inkomen. De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid betaalt uw werkgever uw loon door, dit is een wettelijke verplichting. Heeft uw werkgever een cao dan zijn hier vaak afspraken over gemaakt. Is dit niet het geval dan is uw werkgever verplicht minimaal 70% van uw laatstverdiende loon door te betalen. Blijft u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering van de overheid: de WIA-uitkering. In de meeste gevallen daalt het inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt. De Inkomen Gezond verzekering zorgt ervoor dat uw inkomen op peil blijft.

{"values":{"en-US":"Sazas Inkomen Gezond verzekering"},"dtdGuid":"15a9b32f-61d9-41fc-9290-aa25dfe2889d"}

Voor wie is de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering is een verzekering voor werkgevers in het mkb. De verzekering zorgt voor loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Uw werkgever kan deze verzekering voor u en uw collega’s afsluiten wanneer uw werkgever ook een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. De Inkomen Gezond verzekering is geen individuele verzekering, een werkgever sluit deze verzekering af voor geheel het personeel van het bedrijf.


Wat regelt de Inkomen Gezond verzekering voor u?

De Inkomen Gezond verzekering zorgt voor aanvulling van uw inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt. De verzekering vult aan in drie verschillende fases:

 • Aanvulling van uw inkomen vanaf een halfjaar of een jaar arbeidsongeschiktheid
 • Aanvulling van uw inkomen tijdens de WIA-jaren. (WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
 • Aanvulling van uw inkomen als er sprake is van een WGA-hiaat. (WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). 

Wat is er gedekt met de Inkomen Gezond verzekering?

Aanvulling in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid

De Inkomen Gezond verzekering kan dekking bieden vanaf het eerste halfjaar of na een jaar van arbeidsongeschiktheid. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kunt uitvoeren door ziekte of een ongeval. Als u arbeidsongeschikt raakt, betaalt uw werkgever uw loon maximaal twee jaar door. Toch kan het zo zijn dat u niet hetzelfde loon ontvangt. Werkgevers zijn namelijk niet verplicht het volledige loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid. Geldt er binnen het bedrijf een cao? Dan kunt u in uw cao zien hoe de loondoorbetaling tijdens ziekte is geregeld.

Als er niets geregeld is, gelden de wettelijke regels rondom loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit houdt in dat uw werkgever u twee jaar minimaal 70% van uw laatstverdiende loon moet doorbetalen. Is het wettelijk minimumloon hoger? Dan is de werkgever verplicht dit bedrag te betalen tijdens uw eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar hoeft dat niet. Dan is wettelijk bepaald dat u 70% van uw loon doorbetaald krijgt. Ook als u het wettelijk minimumloon verdient. U kunt dus behoorlijk terugvallen in inkomen.

De Inkomen Gezond verzekering keert een aanvulling uit op uw inkomen als u arbeidsongeschikt bent. Wanneer de aanvulling van uw loon start hangt af van de dekking die uw werkgever gekozen heeft. In de onderstaande tabel ziet u welke vier aanvullingen in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid mogelijk zijn. Heeft uw werkgever de Inkomen Gezond verzekering voor u afgesloten of is uw werkgever dit van plan? Vraag dan bij uw werkgever na welke aanvulling voor u van toepassing is. Afhankelijk van de door uw werkgever gemaakte keuze voor een dekking, start de aanvulling van uw loon na 6 maanden (mogelijkheden 3 en 4) of na een jaar (mogelijkheden 1 en 2).

Er zijn 4 keuzemogelijkheden in dekking:

Is de afbeelding niet goed leesbaar? Klik hier voor een grotere weergave.

De aanvulling is gebaseerd op het door uw werkgever opgegeven verzekerd jaarloon en het (gekozen) aanvullingspercentage. Het verzekerd jaarloon is uw brutosalaris inclusief vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder als het structurele componenten van het loon zijn.

Aanvulling na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid

De Inkomen Gezond verzekering geeft ook aanvulling op uw loon ná het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid, neemt UWV de begeleiding over van uw werkgever. UWV kijkt opnieuw naar de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de wet WIA. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat u nog gedeeltelijk wel kunt. Op basis van deze beoordeling komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Als blijkt dat u nog wel werkzaamheden kunt uitvoeren, kan uw uitkering hierdoor lager uitvallen. U ontvangt in de eerste vijf WIA-jaren de volgende aanvulling vanuit de Inkomen Gezond verzekering:

 • 10% van het verzekerd jaarloon

Deze aanvulling krijgt u ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Dus ook als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en daardoor geen WIA-uitkering ontvangt. Deze aanvulling stopt na 5 jaar.


Aanvulling als er sprake is van het WGA-hiaat

Met de Inkomen Gezond verzekering bent u ook voor het WGA-hiaat verzekerd. Het WGA-hiaat is de achteruitgang van inkomen die kan ontstaan als u van de WGA-loongerelateerde uitkering overgaat naar de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingskuitkering. Dit WGA-hiaat kan een flink gat in uw inkomen betekenen.

Er is sprake van een WGA-hiaat als u door deze overgang met uw totale inkomen (uitkering en eventueel nog verdiend inkomen) onder de 70% van het voor u verzekerd jaarloon komt en blijft. Met de Inkomen Gezond verzekering wordt uw inkomen door Sazas aangevuld.

Is er sprake van een WGA-hiaat, dan ontvangt u vanuit de Inkomen Gezond verzekering de volgende aanvulling:

 • Aanvulling tot 70% van het verzekerd jaarloon (gemaximeerd op het wettelijk maximum jaarloon). Zolang er sprake is van een hiaat loopt deze dekking door tot uw AOW-leeftijd. Of tot wanneer u de leeftijd van 70 jaar bereikt (als dat eerder is).

De belangrijkste informatie over de dekking van deze verzekering vindt u ook terug op de verzekeringskaart:


Wat kost een Inkomen Gezond verzekering?

Uw werkgever betaalt een premie voor deze verzekering aan Sazas. De hoogte van de premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Uw werkgever kan deze premie voor zijn rekening nemen of deze geheel of gedeeltelijk van uw loon inhouden.


Wat zijn de voorwaarden van de verzekering Inkomen Gezond verzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van deze inkomensverzekering terug.

Wanneer stopt de uitkering?

De uitkering van Sazas stopt wanneer u als verzekerde de AOW-leeftijd bereikt. Of wanneer u de leeftijd van 70 jaar bereikt (als dat eerder is). Deze leeftijd houdt Sazas aan als bovengrens. Mensen worden steeds ouder en werken langer door. De AOW-leeftijd schuift daardoor ook op en wordt regelmatig aangepast aan de stijgende levensverwachting. Hierdoor zijn er verschillende AOW-leeftijden en kan het zijn dat u als verzekerde medewerker bij een leeftijd van 70 jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft.

Meer informatie

Download hieronder de brochure over de Inkomen Gezond verzekering, kijk bij veelgestelde vragen over de Inkomen Gezond verzekering, of neem contact op met onze klantenservice: info@sazas.nl of bel naar 088 56 79 100.


Ook interessant voor u:

 • Tips voor een betere werk-privébalans

  Tips voor een goede werk-privébalans

  Nu veel medewerkers thuiswerken, vervaagt de grens tussen werk en privé. Aan de ene kant biedt dat medewerkers veel vrijheid en flexibiliteit, maar het zorgt er ook voor dat ze te lang of minder efficiënt werken. Op de lange termijn kan dit zorgen voor stress, een hoger verzuim of zelfs langdurige uitval.
  Artikel
 • Stimuleer een gezonde leefstijl op de werkvloer met meer beweging

  Een gezonde medewerker draagt bij aan het succes van uw bedrijf

  Gezonde en vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Daarnaast verzuimen ze minder. De werkgever plukt dus ook de vruchten van een gezonde leefstijl. Maar wat mag en kunt u als werkgever doen om een gezonde manier van leven te stimuleren?
  Artikel
 • Het belang van een preventief medisch onderzoek (PMO)

  Het belang van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  Een gezondheidscheck kan veel opleveren voor zowel de medewerker als werkgever. Een voorbeeld van zo'n gezondheidscheck is een PMO. Het geeft u als werkgever de kans om het functioneren van uw medewerkers te bewaken, beroepsziekten en verzuim te voorkomen en hun werkplezier te vergroten. Lees in dit artikel hoe dit in z'n werk gaat.
  Artikel