Onze WIA-experts

Klanten van Sazas, zowel werkgevers als accountants, kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Onze WIA-experts helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen over langdurig verzuim. U kunt onze WIA-experts in ieder stadium tijdens de ziekte van uw medewerker bereiken. Dus ook al in het eerste jaar, als u inschat dat het wel eens lang kan gaan duren. 

Wij beantwoorden al uw vragen over langdurig verzuim

U heeft een zieke medewerker. Hij is al een tijd ziek en het ziet er niet naar uit dat hij binnen twee jaar volledig herstelt. Dan komt er veel op hem af. Krijgt hij een uitkering? En zo ja, hoeveel krijgt hij dan? Ook u als werkgever kunt vragen hebben. Moet ik mijn medewerker ontslaan, bijvoorbeeld. En wat is de rol van UWV daarbij? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij onze WIA-experts. U kunt in elk verzuimstadium contact opnemen met onze WIA-experts. Dus ook al in het eerste jaar, als u verwacht dat het wel eens lang kan gaan duren.

Onze WIA-experts in actie

Een van onze WIA-experts gaat rondom de 60e verzuimweek in gesprek met u en uw medewerker. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever? En wat wordt er van uw medewerker verwacht? Het is slim om daar al in een vroeg stadium over na te denken. Want als u of uw medewerker steken laat vallen, kan dat vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat u een jaar langer het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen. Lees hier meer over wat de WIA-experts van Sazas doen

Ondersteuning in het UWV-proces

Is een WIA-uitkering niet te vermijden? Dan beoordeelt de WIA-expert de WIA-beschikking van UWV. Mocht u en/of uw medewerker het niet met deze beschikking eens zijn, dan ondersteunt de WIA-expert u bij de bezwaarprocedure richting UWV. Ook kan de WIA-expert uw medewerker helpen bij de voorbereiding op het eerste gesprek bij UWV.Wat is het verschil met de rol van de arboprofessionals?

De bedrijfsarts en overige arboprofessionals begeleiden uw medewerker bij zijn herstel en terugkeer op het werk. Een WIA-expert is gericht op advies en ondersteuning bij het proces van instroom in de WIA en heeft geen inzicht in het medisch dossier.

Contact opnemen

Neem contact op met Marc Breedveld of Sadia Azor, WIA-experts van Sazas, via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.