Onze WIA-experts

Klanten van Sazas, zowel werkgevers als accountants, kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Onze WIA-experts helpen u met vragen over onder andere langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing. U kunt u onze WIA-experts in ieder stadium tijdens de ziekte van uw medewerker bereiken. Dus ook al in het eerste jaar, als u denkt dat het ziekteverzuim lang kan gaan duren.

Neem contact op

Wat kunnen onze WIA-experts voor u doen? 

Als u een zieke medewerker heeft, kan er veel op u afkomen. Als uw medewerker (mogelijk) niet binnen twee jaar volledig herstelt, kunt u bij onze WIA-experts Sadia Azor en Marc Breedveld terecht. Maar onze specialisten helpen niet alleen werkgevers. Sadia en Marc ondersteunen ook uw medewerkers voorafgaand aan de WIA-beoordeling. En daarnaast ook uw geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschikte medewerkers met een Wajong, Waz, WAO of WIA-uitkering (zij hebben geen inzicht in het medisch dossier).

Op deze vlakken kunnen onze WIA-experts u en uw medewerkers helpen:  

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA;
 • Hulp bij het invullen van vragenlijsten/formulieren van UWV en voorbereiden op het gesprek met de verzekeringsarts of arbodeskundige van UWV;
 • Bij 60 weken ziekte een gesprek met u en uw medewerker over de rechten en plichten van beide;
 • Inzicht geven in de financiële gevolgen bij instroom in de WIA en ZW (Ziektewet), zoals hoogte uitkering en invloed op pensioen;
 • Beoordelen WIA-beslissing UWV en uitleg geven hierover;
 • Helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing;
 • Advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en/of herbeoordeling;
 • Beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting);
 • Ondersteuning bij herbeoordeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en analyse op uw WGA-dossiers;
 • Signaleren van risico’s die u loopt door arbeidsvoorwaarden;
 • Advies over subsidies.

Twijfelt u of wij u kunnen helpen? Als klant van Sazas mag u altijd contact met onze WIA-experts opnemen. Specialisten Sadia en Marc staan in alle verzuimstadia met kennis en WIA-advies voor u klaar.

Over WIA-experts Sadia en Marc    

Sadia Azor werkt sinds 2018 bij Sazas. Ze vertelt: ‘Ik denk graag mee met onze klanten. Bijvoorbeeld als het gaat om het coachen of bijstaan van een medewerker. Elke situatie is anders, dat maakt ons werk zo boeiend.' Marc werkt sinds 2000 bij Sazas. Vanaf 2015 richt hij zich daarbij helemaal op de WIA. Marc: ‘Mijn passie is resultaat bereiken door samenwerking. Bij Sazas hebben we oog voor het bewaken van zowel de zakelijke, maar juist ook de sociale kanten op verzuimgebied.’ 


Veelgestelde vragen over WIA-experts 

Wat is het verschil met de rol van de arboprofessionals?

De bedrijfsarts en overige arboprofessionals begeleiden uw medewerker bij het herstel en terugkeer naar het werk. Onze WIA-experts geven WIA-advies en ondersteuning bij het proces van instroom in de WIA. Ze hebben geen inzicht in het medisch dossier.

Hoe kan een WIA-expert u helpen om kosten te besparen?

Marc en Sadia zijn specialisten op het gebied van langdurig ziekteverzuim en de WIA. Hun WIA-advies kan u kosten besparen. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld: u heeft een medewerker in dienst van wie u had verwacht dat hij of zij een IVA-uitkering zou ontvangen. Toch krijgt deze medewerker een WGA-uitkering toegekend. Samen met onze expert kijkt u of er gronden zijn voor bezwaar. Als uw medewerker dan toch in de IVA komt, is dat prettig voor u en uw medewerker. U bent niet meer (financieel) verantwoordelijk voor deze medewerker. Daarnaast heeft uw medewerker recht op een hogere uitkering en vervallen zijn re-integratieverplichtingen.

Wat is het verschil tussen de verzuimexperts en WIA-experts van Sazas?

Onze verzuimexperts kunnen u helpen met kennis en advies in de eerste 104 weken van ziekte van uw medewerker. Is uw medewerker langer ziek of denkt u dat uw medewerker langer ziek gaat zijn? Dan komen onze WIA-experts in beeld.

Hebben jullie een praktijkvoorbeeld waarbij de WIA-expert heeft kunnen helpen?

Een voorbeeld uit de praktijk is een medewerker die voor 35-80% arbeidsongeschikt is beoordeeld. Dit betekent dat UWV vindt dat de medewerker nog deels kan werken en dus een zogenoemde restverdiencapaciteit heeft. De medewerker kon na de WGA-toekenning niet meer bij zijn oorspronkelijke werkgever blijven. Marc: ‘Op een bepaald moment verminderden de mogelijkheden, terwijl de hoogte van zijn restverdiencapaciteit niet veranderde. Hierdoor viel de medewerker terug op een vervolguitkering (een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon) en ontvangt hij van Sazas een WGA-hiaatuitkering. We hebben contact gehouden met de medewerker en steeds de mogelijkheden, wensen en kansen besproken. Uiteindelijk heeft Sazas de medewerker gefaciliteerd in het volgen van verschillende opleidingen. Daarmee heeft hij een contract afgedwongen. De medewerker is weer aan de slag gegaan en heeft daardoor vanuit het UWV het recht verworven op een hogere uitkering. Daarnaast voelt de medewerker weer voldoening vanuit zijn opnieuw werkzame leven.’


Contact opnemen   

Neem contact op met WIA-experts Sadia Azor of Marc Breedveld via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Verzuimexperts van Sazas

  Verzuimexperts

  Wordt uw medewerker ziek, dan kan het dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over re-integratie. Onze verzuimexperts kunnen u daarbij helpen. Maar ook als het om het voorkomen van verzuim gaat (preventie), spelen onze verzuimexperts een sleutelrol.
  Verzuimexperts
 • Regresspecialist

  Regresspecialist

  Raakt uw medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan is dat vervelend. Nog vervelender is het als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door het toedoen van een ander. Daar kan niemand iets aan doen, maar als werkgever heeft u wel te maken met de gevolgen. Onze regresspecialist kan u dan helpen.
  Regresspecialist