Dame Blauw Jase Handen Over Elkaar Bannerformaat

Poortwachtergarantie


U ontvangt vrijblijvend een offerte

Offerte aanvragen

U mag als werkgever er van op aan kunnen dat we bij ziekte van uw werknemer voor u klaarstaan. Om u te helpen, maar ook bij het volgen van de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Dat is belangrijk. Want als ziekte langdurige arbeidsongeschiktheid wordt en u na twee jaar te maken krijgt met het UWV, moet u erop kunnen vertrouwen dat wij dat proces zorgvuldig met u hebben doorlopen.

Sazas ondersteunt u hierbij. Uiteraard altijd in samenwerking met u. Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En daarom hebben wij goed nieuws voor u. Samen met Stigas geven wij kosteloos de Poortwachtergarantie af, omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze ketenaanpak. Dat is de aanpak waarin wordt samengewerkt op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, verzekeren en verzuimoplossingen. 

Wat is de Poortwachtergarantie?

U heeft als werkgever de verplichting het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen.  Als uw werknemer aan het eind van deze termijn nog niet, of nog niet volledig, aan het werk is, dan beoordeelt het UWV of u én uw werknemer voldoende hebben gedaan om uw werknemer te re-integreren. Dit kan in uw eigen organisatie of bij een andere werkgever. Dit is de zogenaamde Poortwachtertoets. De uitslag van deze toets kan alleen zijn dat er wel of niet voldoende re-integratieactiviteiten zijn verricht.  

UWV oordeelt 

Als het UWV oordeelt dat er voldoende re-integratieactiviteiten zijn verricht, dan zal het UWV verder gaan met de WIA-beoordeling. Helaas gebeurt het steeds vaker dat het UWV oordeelt dat een werkgever niet voldoende heeft gedaan om een uitgevallen werknemer weer aan het werk te krijgen. Het gevolg is dat u verplicht wordt het loon van uw werknemer maximaal één jaar door te betalen. En let op: uw verzuimverzekering geeft geen vergoeding voor de loonsanctie van dit derde jaar loondoorbetaling, waardoor deze kosten volledig voor uw rekening komen. 

Wij zijn verzuimspecialist en helpen u verzuim te voorkomen en te verminderen 

Als u Sazas inschakelt om u te begeleiden bij uw re-integratieverplichtingen wordt dit een zorg minder. Sazas is namelijk dé verzuimspecialist. Omdat wij overtuigd zijn van onze kwaliteiten op dat vlak, bieden wij bij de combinatie van onze verzuimverzekering met het pakket 'Verzuimmanagement Compleet' onze unieke Poortwachtergarantie. Dat betekent dat als u een loonsanctie opgelegd krijgt, wij die betalen! 

De voordelen voor u:

  • Dit geeft u zekerheid
  • U loopt geen financieel risico (als u samen met ons de benodigde stappen doorloopt)
  • U bevordert de re-integratie van zieke werknemers & houdt uw verzuimkosten laag
  • U geeft binnen uw bedrijf het signaal af dat u serieus omgaat met de aanpak van verzuim

Hier leest u alle voorwaarden. Daar staat ook wat wij vergoeden. 

Meer informatie

Meer weten over onze Poortwachtergarantie? Neem dan contact op met onze klantenservice.


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie