Wet verbetering poortwachter

Om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen, is in 2002 de Wet verbetering poortwachter ingevoerd. Het doel is om een medewerker sneller terug te laten keren naar het werk. In onze kennisbank Wet verbetering poortwachter vindt u informatie over de volgende onderwerpen: