Verzuimbegeleiding volgens de Wet verbetering poortwachter

Vanuit de Wet verbetering poortwachter heeft u een aantal verplichtingen bij het begeleiden van uw zieke medewerker. Dit geldt voor de eerste 104 weken van de ziekte. Vanaf de 1e ziektedag moet u beginnen met actieve verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Met als doel om de medewerker zo snel mogelijk terug te laten keren naar het werk.

Als werkgever bent u verplicht om de acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Na twee jaar ziekte bekijkt UWV of u zich hieraan heeft gehouden. Als UWV vindt dat u onvoldoende heeft gedaan, kan UWV u verplichten om maximaal een jaar langer het loon door te betalen.

Verzuimbegeleiding volgens de Wet verbetering poortwachter

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

Als uw medewerker ziek is, bent u verplicht om acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit voor de duur van twee jaar, of tot het arbeidscontract afloopt.


Verplichte acties

De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor, die door u - samen met uw medewerker - moeten worden uitgevoerd. Van uw medewerker wordt een actieve houding verwacht om naar het werk terug te keren.


Na 104 weken ziekte: de WIA

De Wet verbetering poortwachter gaat over de eerste twee jaar van ziekte. Maar wat gebeurt er na deze 104 weken? Dan krijgen u en uw medewerker te maken met de WIA.


Regels voor AOW'ers

Sinds 2016 is door nieuwe regelgeving uw verplichting tot re-integratieactiviteiten en loondoorbetaling bij ziekte voor AOW’ers beperkt tot nog maar 6 weken. Ook hoeft u geen inspanningen te verrichten voor het tweede spoor. Hierdoor is het voor u als werkgever aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, of alsnog in dienst te nemen. Zo kunt u langer gebruikmaken van hun kennis en ervaring.


Regels voor arbeidsgehandicapten

Een medewerker met een arbeidshandicap of ziekte kan een no-riskpolis hebben. Dit betekent dat UWV de Ziektewet-uitkering betaalt. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke medewerker. Voor deze medewerkers hoeft u het loon niet door te betalen. Wél moet u zich houden aan de regels vanuit de Wet verbetering Poortwachter op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Bij de verzuimaanpak en begeleiding van een zieke medewerker komt er veel op u af. Een officieel goedgekeurde arbodienstverlener ondersteunt u hierbij. Dit is een van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Maar om het verschil te maken, kunt u op beslissende momenten bij ziekte zelf de regie nemen.

Als u klant bent bij Sazas dan ondersteunen wij u hier actief bij met onze verzuim- en WIA-experts. Heeft u de verzuimoplossing HandenVrij Compleet afgesloten, dan bieden wij u onze Poortwachtergarantie. Dit betekent dat als u een loonsanctie opgelegd krijgt van UWV, wij die betalen.
Verzuimaanpak en begeleiding van een zieke medewerker

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?