Ik wil mijn financiële risico afdekken

U loopt een financieel risico wanneer uw medewerker, of u zelf, ziek wordt. Als werkgever wilt u goed voor uw zieke medewerkers zorgen, maar daarbij kunnen de kosten oplopen. Denk aan loondoorbetaling, maar ook aan verzuimbegeleiding en re-integratie. Een zieke medewerker kost u gemiddeld al snel tot € 405,- euro per dag. U kunt dit financiële risico zelf dragen maar u kunt er ook voor kiezen om dit te verzekeren.

Financieel risico afdekken

Welke risico’s zijn er?

Welke risico’s loopt u en op welke manier kunt u die afdekken? En welk risico loopt uw medewerker? Heeft u misschien recht op subsidies of compensatie? U leest het hieronder, samen met de keuzes die u kunt maken om het risico op verzuim te verkleinen. Want goede beheersing van het verzuimrisico beperkt het financiële risico dat u loopt. 
Ga met uw muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

Loondoorbetaling

U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

Een zieke medewerker kost u niet alleen geld omdat het loon moet worden doorbetaald. Ook de verzuimbegeleiding en re-integratie brengen kosten met zich mee. Die kosten bestaan uit de uren die u hier zelf aan kwijt bent, plus de kosten voor specialisten die u (vanuit de wetgeving) verplicht bent om in te inzetten. Deze kosten zijn een onderdeel van het financiële risico dat verzuim met zich mee brengt. Ook loopt u het risico op een boete van UWV.

Verzuim beheersen

Verzuim is niet volledig uit te sluiten. Wel kunt u er van alles aan doen om de kans op verzuim te verlagen en zo uw financiële risico te beperken.

WGA ERD

Heeft u binnen uw bedrijf te maken met langdurig verzuim? Na de eerste twee jaar van ziekte wordt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Als uw medewerker aanspraak moet maken op een WIA-uitkering, dan heeft dit financiële consequenties voor de WIA-premie die u betaalt. U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager WGA (WGA ERD) te worden. Dit is vooral interessant voor (middel)grote werkgevers.

ZW ERD

Gaat uw medewerker ziek uit dienst of wordt uw medewerker ziek binnen vier weken na uitdiensttreding, dan krijgt hij of zij een Ziektewet-uitkering. Hierdoor wordt uw Whk-premie (Werkhervattingskas) hoger. U heeft de keuze om eigenrisicodrager ZW (ZW ERD) te worden en zelf de uitkering te betalen. Dit is vooral interessant voor (middel)grote werkgevers.

Regelingen en subsidies

U kunt de hoogte van uw financiële risico verlagen door gebruik te maken van regelingen en subsidies. Benut u alle mogelijkheden voor compensatie van loondoorbetaling, regelingen en subsidies? Onze ervaring leert dat werkgevers elk jaar veel geld mislopen.

Risico medewerker

Als uw medewerkers ziek worden, kan dit een achteruitgang in hun inkomen betekenen. Zeker als de ziekte langer duurt dan twee jaar. Er zijn mogelijkheden om hun inkomen bij ziekte aan te vullen.

Uw inkomensrisico

Ook u kunt ziek worden. Dit kan ook een achteruitgang in inkomen betekenen. Uw inkomensrisico is afhankelijk van de omvang van uw arbeidsongeschiktheid. Of dit tijdelijk of structureel is, speelt ook een rol. De financiële gevolgen kunnen u hard raken, zeker als de ziekte langer duurt en er anderen van u afhankelijk zijn. U kunt zich tegen dit risico verzekeren.

Loondoorbetaling

U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

Een zieke medewerker kost u niet alleen geld omdat het loon moet worden doorbetaald. Ook de verzuimbegeleiding en re-integratie brengen kosten met zich mee. Die kosten bestaan uit de uren die u hier zelf aan kwijt bent, plus de kosten voor specialisten die u (vanuit de wetgeving) verplicht bent om in te inzetten. Deze kosten zijn een onderdeel van het financiële risico dat verzuim met zich mee brengt. Ook loopt u het risico op een boete van UWV.

Verzuim beheersen

Verzuim is niet volledig uit te sluiten. Wel kunt u er van alles aan doen om de kans op verzuim te verlagen en zo uw financiële risico te beperken.

WGA ERD

Heeft u binnen uw bedrijf te maken met langdurig verzuim? Na de eerste twee jaar van ziekte wordt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Als uw medewerker aanspraak moet maken op een WIA-uitkering, dan heeft dit financiële consequenties voor de WIA-premie die u betaalt. U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager WGA (WGA ERD) te worden. Dit is vooral interessant voor (middel)grote werkgevers.

ZW ERD

Gaat uw medewerker ziek uit dienst of wordt uw medewerker ziek binnen vier weken na uitdiensttreding, dan krijgt hij of zij een Ziektewet-uitkering. Hierdoor wordt uw Whk-premie (Werkhervattingskas) hoger. U heeft de keuze om eigenrisicodrager ZW (ZW ERD) te worden en zelf de uitkering te betalen. Dit is vooral interessant voor (middel)grote werkgevers.

Regelingen en subsidies

U kunt de hoogte van uw financiële risico verlagen door gebruik te maken van regelingen en subsidies. Benut u alle mogelijkheden voor compensatie van loondoorbetaling, regelingen en subsidies? Onze ervaring leert dat werkgevers elk jaar veel geld mislopen.

Risico medewerker

Als uw medewerkers ziek worden, kan dit een achteruitgang in hun inkomen betekenen. Zeker als de ziekte langer duurt dan twee jaar. Er zijn mogelijkheden om hun inkomen bij ziekte aan te vullen.

Uw inkomensrisico

Ook u kunt ziek worden. Dit kan ook een achteruitgang in inkomen betekenen. Uw inkomensrisico is afhankelijk van de omvang van uw arbeidsongeschiktheid. Of dit tijdelijk of structureel is, speelt ook een rol. De financiële gevolgen kunnen u hard raken, zeker als de ziekte langer duurt en er anderen van u afhankelijk zijn. U kunt zich tegen dit risico verzekeren.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Ziekteverzuim is een bedrijfsrisico. Een zieke medewerker kost u gemiddeld al snel tot € 405,- euro per dag. Want naast loondoorbetaling krijgt u ook te maken met verplichte re-integratiekosten, de kosten van eventuele vervanging en een afname in productie. Hoe langer het verzuim, hoe hoger de kosten. U kunt dit financiële risico zelf dragen, of u kunt dit verzekeren. Lees hier meer over wat verzuim uw bedrijf kost.

Financieel risico afdekken

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Voor wie zoekt u een oplossing?