Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Persoonsgegevens melden wij ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Als u een verzekering of een financiële dienst aanvraagt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Voor:

  • de afhandeling van uw aanvraag
  • de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst
  • de uitvoering van wettelijke verplichtingen

Ook gebruiken wij uw gegevens voor onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • fraudepreventie
  • statistische analyse
  • informatie over andere producten en diensten

Verwerking bijzondere gegevens  

Soms hebben wij  bijzondere gegevens van u nodig. Over bijvoorbeeld de gezondheid van uw medewerkers als u een ziekteverzuimverzekering aanvraagt. Hebben wij ook gegevens van een arts nodig? Dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij geven ook aan:

  • waarom wij deze informatie nodig hebben
  • welke gegevens wij nodig hebben

Database om fraude tegen te gaan   

Bij Stichting Centraal Informatie Systeem kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen. Verzekeringsmaatschappijen bewaren hier belangrijke informatie. Bijvoorbeeld of iemand fraude heeft gepleegd. Zo beheersen wij risico's en gaan wij fraude tegen. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Kloppen uw gegevens nog wel?

Het is belangrijk dat uw gegevens actueel zijn. Wilt u controleren of uw gegevens juist zijn? Ga dan naar Mijn SAZAS. Een schriftelijk verzoek sturen kan ook. Naar onderstaand adres of naar info@sazas.nl. Zijn uw gegevens onjuist? Dan passen wij deze graag voor u aan. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om zich te identificeren. 

Bereken de premie voor uw SAZAS Verzuimverzekering

SAZAS helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie