Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer naar het werk. Wij vergoeden veel interventies en ondersteunen uw bedrijf bij hoog verzuim. Onze arbodienstverlening voldoet aan de eisen die de Wet verbetering poortwachter aan u stelt. En met onze preventieve aanpak houden wij uw medewerkers gezond.

Op deze pagina leggen we het volgende aan u uit: 

Arbodienstverlening Sazas

Wat is de Arbowet? 

In de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, is vastgelegd dat u als werkgever verplicht bent beleid op te stellen over de arbeidsomstandigheden van de medewerker. De Arbowetgeving vraagt specifieke kennis en arbeidsdeskundigheid. Hierover beschikt de werkgever vaak niet of onvoldoende. De Arbowetgeving verplicht u om deskundige ondersteuning bij uw arbo- en verzuimbeleid te regelen. Hiervoor kunt u een arbodienst inschakelen. Dit kan een gecertificeerde arbodienst zijn die u advies geeft op het gebied van de organisatie van werk, de gezondheid van uw medewerkers en uw arbobeleid.

De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan, maar alleen algemene richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven.

Er komen vier onderdelen terug in de Arbowetgeving:

 • de Arbeidsomstandighedenwet
 • het Arbobesluit
 • de Arboregeling
 • de Arbobeleidsregels

Doel van de Arbowet 

Het doel van de Arbowet is de veiligheid en gezondheid van medewerkers te bevorderen. In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen voor werkgevers en medewerkers.


Wat is een arbodienst?

Een arbodienst helpt u met het terugdringen van ziekteverzuim in uw bedrijf en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Zo spelen ze een belangrijke rol bij de re-integratie van uw zieke medewerkers, en helpen ze bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van een verzuimbeleid.


Wat betekent de afkorting arbo?

Arbo is de afkorting voor arbeidsomstandigheden: de omstandigheden waarin uw medewerkers werken. De juiste arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat uw medewerkers zo goed mogelijk kunnen functioneren. En het kan uitval van uw medewerkers, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, voorkomen.Wat doet een arbodienst (welke taken hebben zij)?

De arbodienst helpt uw zieke medewerkers verantwoord terug te keren naar het werk. Om precies te zijn, zijn de taken van een arbodienst als volgt: 
 • Verzuimbegeleiding: denk aan de inzet van een bedrijfsarts, waarbij rekening wordt gehouden met de verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.
 • Beperken van arbeidsrisico’s: de arbodienst geeft daarover advies en kan de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)  toetsen. 
 • Voorkomen van verzuim: de arbodienst kan bijvoorbeeld een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor u uitvoeren.
 • De arbodienst doet eventuele aanstellingskeuringen binnen uw bedrijf.
 • Soms doen arbodiensten nog meer, zoals het uitvoeren van een werkplekonderzoek of het verzorgen van de griepprik voor een bedrijf.


Soorten arboprofessionals

Een arbodienst beschikt over verschillende deskundigen, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Arbodeskundigen
 • Vertrouwenspersoon
 • Casemanager verzuim

Wanneer schakelt u een arbodienst of bedrijfsarts in?

Een arbodienst schakelt u in zodra er sprake is van een ziekmelding van één van uw medewerkers. Zodra u de arbodienst inschakelt, krijgt uw zieke medewerker toegang tot de bedrijfsarts. Deze toegang mag u niet weigeren.Is een arbodienst verplicht en waarom?

Sinds juli 2017 is het verplicht voor iedere werkgever in Nederland om een basiscontract te hebben met een arbodienst. Volgens de Arbowet moet iedere werkgever zieke medewerkers begeleiden, voorlichting geven over arbeidsrisico’s en passende zorg bieden. De verplichting van een arbodienst geldt als u minimaal 1 medewerker in loondienst heeft met een 0-urencontract.

Voldoen aan de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verplicht u als werkgever om u samen met uw arbodienst in te zetten voor de re-integratie van uw zieke medewerker(s). Met onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet begeleiden we uw zieke medewerker vanaf de derde ziektedag.

Samen hebben we één doel: een gezonde terugkeer van uw medewerker(s) naar het werk. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter (ook wel Wet Poortwachter genoemd). Dat is nu eenmaal zo geregeld in de wet. Maar wij ondersteunen u daar maximaal bij.


Poortwachtergarantie

Op onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet geven wij onze Poortwachtergarantie: hiermee geven wij een garantie af op het feit dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Als UWV u een loonsanctie oplegt, voor onvoldoende inspanningen voor het oplossen van het verzuim, dan vergoeden wij deze sanctie. Voorwaarde is wel dat u al onze adviezen heeft opgevolgd.


Soorten arbodienstverlening: vangnet- of maatwerkregeling?

Er zijn twee soorten arbodienstverlening, namelijk de vangnetregeling of maatwerkregeling. Als u zich aansluit bij de arbodienst van Sazas, dan valt u onder de vangnetregeling. Wij leggen het verschil aan u uit:


Vangnetregeling en het basiscontract

Vaak sluiten werkgevers een basiscontract af met een gecertificeerde arbodienst. Simpel gezegd regelt de arbodienst dan alles voor u op het gebied van de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker(s). Daarom heet dit de vangnetregeling. De vangnetregeling geldt ook als u uw arbodienstverlening regelt via Sazas. Wij werken namelijk alleen met gecertificeerde arbodiensten.


Maatwerkregeling en het basiscontract

Met de maatwerkregeling kan u zelf bepalen wie u ondersteunt bij de uitvoering van uw verplichtingen volgens de Arbowet. Met de maatwerkregeling bent u verplicht minimaal de hulp in te schakelen van één bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts voert de wettelijk verplichte arbotaken dan voor u uit.

Het is belangrijk dat de maatwerkafspraken over het uitvoeren van de arbotaken worden vastgelegd in het basiscontract. Ook bent u als werkgever verantwoordelijk voor het informeren van uw arbodienst over de gemaakte afspraken met arbodeskundigen.


Kiest u voor onze arbodienstverlening Basis of Compleet?

De arbodienstverlening is onderdeel van onze verzuimoplossingen HandenVrij Basis+ en HandenVrij Compleet.

Voor kleinere bedrijven (met een loonsom tot 1 miljoen) hebben we ook de verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg waar een complete arbodienstverlening een standaard onderdeel van is. Deze oplossing is er speciaal op gericht om kleinere werkgevers te helpen bij de re-integratie van zieke medewerkers en beperkt daarnaast de financiële risico's van verzuim met onze Poortwachtergarantie.

Uit welke verzuimoplossingen u kunt kiezen hangt af van uw bedrijfssector. Meer weten over deze drie verzuimoplossingen en uw keuzemogelijkheden?

meer informatie

Onderstaande twee opties kunt u alléén afsluiten als onderdeel van een HandenVrij verzuimoplossing.

Eigenschap

Basis

Compleet

voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor overig mkb
voor overig mkb
voor overig mkb
Arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening heeft casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
Arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening heeft casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na 14 dagen
Arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening heeft casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na dag 2
Vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
Vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e ziektejaar
Vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e en 2e ziektejaar
Poortwachtergarantie
Wij garanderen dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Volgt u alle adviezen en voorwaarden op en krijgt u na beoordeling door UWV toch een loonsanctie van UWV opgelegd, dan betalen wij deze.
Poortwachtergarantie
Wij garanderen dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Volgt u alle adviezen en voorwaarden op en krijgt u na beoordeling door UWV toch een loonsanctie van UWV opgelegd, dan betalen wij deze.
Poortwachtergarantie
Wij garanderen dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Volgt u alle adviezen en voorwaarden op en krijgt u na beoordeling door UWV toch een loonsanctie van UWV opgelegd, dan betalen wij deze.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.

Offerte aanvragen

meer informatie

Offerte aanvragen

Meer informatie


Gecertificeerde arbodienst

Het is verplicht voor werkgevers om zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Dit zijn meestal externe, onafhankelijke, arbodienstverleners. Er zijn ook interne gecertificeerde arbodiensten; dit is meestal het geval bij grote organisaties.

 


Kosten arbodienst per medewerker

Het jaartarief wordt berekend op basis van het (individuele) loon van uw medewerkers. Hiervoor geldt voor 2022 een minimumtarief van €94,- en een maximumtarief van €174,- voor arbopakket Compleet. Voor arbopakket Basis geldt voor 2021 een minimumtarief van €83,15 en een maximumtarief van €153,92. ls de medewerker maar een gedeelte van het jaar in dienst geweest? Dan wordt het tarief naar verhouding vastgesteld.

Het tarief voor de arbodienstverlening bedraagt voor 2022:

 • Compleet: 0,52% van de loonsom (excl. btw);
 • Basis: 0,46% van de loonsom (excl. btw).

Heeft u interesse in onze arbodienstverlening?

Of wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan hieronder het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op dat aansluiten bij onze arbodienst alleen kan in combinatie met onze verzuimverzekering.