Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening die u maximaal ontzorgt. Deze verzekering beperkt de financiële risico’s van verzuim en helpt kleine werkgevers bij de re-integratie van zieke medewerkers en alle wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken.

Met onze offertetool berekent u direct uw premie, 24 uur per dag. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Voor wie is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Deze verzekering is speciaal voor het mkb en dan met name de kleinere werkgever. Met een loonsom tot 1 miljoen euro op jaarbasis kunt u deze verzekering afsluiten. Bij een hogere loonsom is ons Handenvrij Compleet pakket een goed alternatief.

Is de MKB verzuim-ontzorgverzekering verplicht?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht. Als werkgever bepaalt u zelf of u zich wilt verzekeren tegen het financiële risico van verzuim. Daarnaast heeft u de keuze of u de gewone verzuimverzekering of de MKB verzuim-ontzorgverzekering wilt afsluiten. Mocht u al een verzuimverzekering hebben, dan kunt u er ook voor kiezen om deze te houden. U bent niet verplicht  om over te stappen op de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Als u interesse heeft in de MKB verzuim-ontzorgverzekering, dan kunt u altijd vrijblijvend een offerte aanvragen.


Wat is het verschil tussen de MKB verzuim-ontzorgverzekering en onze verzuimverzekering Handenvrij Compleet?

Het verschil tussen de MKB verzuim-ontzorgverzekering en onze verzuimverzekering Handenvrij Compleet zit vooral in twee onderdelen: de premiedemping en de certificering. Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering is er sprake van premiedemping, die geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Daarnaast is onze MKB-ontzorgverzekering gecertificeerd. Lees meer over de premiedemping en certificering hieronder.


Wat regel ik met deze MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u als werkgever stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij u bedrijf bij hoog verzuim. Wij werken hiervoor samen met door ons geselecteerde arbodiensten. Deze zijn onlosmakelijk gekoppeld aan onze MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Casemanagement

Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Poortwachtergarantie

Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Dit kan betekenen dat u maximaal één jaar het loon nog moet doorbetalen. Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.

Re-integratie

Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Goede verzuimbegeleiding is erg belangrijk en het kan nodig zijn om interventies in te zetten. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd en worden de interventies vergoed.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Premiedemping

Premiedemping geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Het betekent dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee: het wordt dus ‘gedempt’. Het aantal medewerkers bepaalt in welke mate het verzuim wordt meegenomen in de premie.

Certificering

Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u als werkgever stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij u bedrijf bij hoog verzuim. Wij werken hiervoor samen met door ons geselecteerde arbodiensten. Deze zijn onlosmakelijk gekoppeld aan onze MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Casemanagement

Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Poortwachtergarantie

Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Dit kan betekenen dat u maximaal één jaar het loon nog moet doorbetalen. Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.

Re-integratie

Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Goede verzuimbegeleiding is erg belangrijk en het kan nodig zijn om interventies in te zetten. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd en worden de interventies vergoed.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Premiedemping

Premiedemping geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Het betekent dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee: het wordt dus ‘gedempt’. Het aantal medewerkers bepaalt in welke mate het verzuim wordt meegenomen in de premie.

Certificering

Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering.


De belangrijkste voordelen op een rij

 • Een alles-in-1 pakket van verzuimverzekering en arbodienstverlening
 • U wordt maximaal ontzorgd, niet alleen financieel maar ook op het gebied van re-integratie en verzuimbegeleiding
 • U profiteert van premiedemping: zekerheid over uw premie, ook in de toekomst
 • Vergoeding van loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor re-integratie en interventie
 • Poortwachtergarantie
 • Maximale ondersteuning en begeleiding van u en uw (langdurig) zieke medewerker door een casemanager
 • Inzet van onze WIA-experts, verzuimexperts en regresspecialisten
 • Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering is gecertificeerd

Keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering

Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering is gecertificeerd met een keurmerk. Dit keurmerk betekent dat onze MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten.

 

Waar kan ik voor kiezen bij het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. U kunt kiezen uit de opties: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert u minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin u de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, of 26 weken.
 • Contractduur
  U kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt u in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op uw premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening. 
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor uw medewerkers betaalt u ook (sociale) premies. U kunt de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  Premie betaalt u per maand of kwartaal. Betaalt u per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij u om ons te machtigen voor automatische incasso.
 • Eindafrekening
  Wij baseren uw premie en uitkering op de werkelijke lonen die u aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet u zeker dat wat u betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt u een opslag van 0,05%.
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemerverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; dit geeft invulling aan het goed werkgeverschap. Welke werknemersverzekeringen beschikbaar zijn, hangt af van uw specifieke situatie.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Uw medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. U kunt hen ook verzekeren

Wat kost de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Bent u op zoek naar een verzuimverzekering om uw personeel te verzekeren? Dan wilt u natuurlijk ook weten wat de MKB verzuim-ontzorgverzekering kost. U betaalt premie voor de verzuimverzekering en een tarief voor de complete arbodienstvelening. 

Verzuimverzekering met premiedemping
De premie die u betaalt voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering hangt af van uw persoonlijke
keuzes in het verzekeringspakket. Daarnaast betaalt u per medewerker een tarief voor de arbodienstverlening. Wat deze verzuimverzekering onderscheidt is dat u profiteert van premiedemping. 

Wat is premiedemping?

Premiedemping houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit betekent dat er een premie wordt berekend voor een grote groep mkb bedrijven met zowel hoge als lage verzuimcijfers. Hierdoor kunnen ook kleine werkgevers met in verhouding veel verzuim zich verzekeren tegen een goede premie. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee bij het bepalen ervan: het wordt dus ‘gedempt’. 

Het aantal medewerkers en het loon bepalen in welke mate het eigen verzuim wordt meegenomen in de premie:

Praktijkvoorbeeld premiebepaling MKB verzuim-ontzorgverzekering


Voorbeeld: u heeft een enkele keer langdurig verzuim
Stel, u heeft een gemiddeld verzuim vergeleken met de rest van Nederland en dit verandert al jaren niet. Uw medewerkers zijn soms kort en soms iets langer ziek. Halverwege het jaar wordt één van uw  medewerkers langdurig ziek. Hij of zij blijft twee jaar ziek en stroomt daarna door naar de WIA. Uw andere medewerkers hebben in deze twee jaar nog steeds een gemiddeld verzuim. In dit geval is het effect op uw premie ongeveer als volgt:

Wilt u meer praktijkvoorbeelden bekijken met betrekking tot het bepalen van de premie? Bekijk dan onze brochure 'Uw premie voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering' deze vindt u ook onderaan de pagina bij downloads.


Wat kost de Complete arbodienstverlening?

Bij een dienstverband van een medewerker dat een volledig kalenderjaar loopt, is het tarief voor de complete arbodienstverlening 0,56% van het verzekerd loon (excl. btw) van de medewerker. Er is wel een minimum en maximum tarief. Het minimum is € 101,- en het maximum is € 188,- (voor 2023).

 

Hoe wordt uw premie bepaald?

Als u voor het eerst de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluit of een offerte aanvraagt houden wij rekening met uw totale loonsom. Na het eerste jaar nemen wij  ook andere factoren mee in de premiebepaling en u wordt ingedeeld in één van de drie groepen: kleine, middelgrote en grote mkb bedrijven. Lees hieronder hoe het bepalen van de premie in zijn werk gaat.


MKB verzuim-ontzorgverzekering: de startpremie

Als u de MKB verzuim-ontzorgverzekering voor het eerst afsluit dan vragen wij tot een totale loonsom van € 175.000,- geen verzuimcijfers bij u op. Uw premiepercentage is dan afhankelijk van uw bedrijfssector, uw gekozen dekking, uw eigenrisicoperiode en de overige door u gemaakte keuzes. Als de totale loonsom meer dan € 175.000,- is, dan vragen wij bij u de verzuimcijfers van de laatste twee jaar op. Bij het bepalen van uw verzuimpercentage houden wij hiermee ook rekening.

MKB verzuim-ontzorgverzekering: de vervolgpremie na het eerste jaar

Na het eerste jaar komt de vervolgpremie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering als volgt tot stand. Als eerst kijken wij naar de omvang van uw bedrijf. Hierbij maken wij gebruik van drie verschillende groepen: kleine, middelgrote en grote bedrijven.

Uw bedrijf wordt in één van de drie groepen ingedeeld. In welke groep uw bedrijf valt, hangt af van het aantal medewerkers en de lonen die zij verdienen. Voor iedere groep bepalen we een groepspremie, gebaseerd op de kenmerken van de groep. Niet alleen de omvang van uw bedrijf is bepalend voor uw premie. Ook het risico op schade, door verzuim in uw bedrijf is een belangrijke factor.

Daarbij kijken we naar het verzuimpercentage en de kosten van verzuim in uw bedrijf.

Uw premie is verder afhankelijk van de volgende factoren:

 • de inflatie
 • de dekking die u kiest
 • de eigenrisicoperiode die u kiest (de periode van loondoorbetaling voor uw eigen rekening)
 • de werkgeverslasten die u eventueel meeverzekert
 • de algemene ontwikkelingen rondom verzuim
 • de verzuimontwikkelingen in uw groep
 • wetgeving

Wat is er verzekerd met onze MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Het volgende is gedekt door deze verzekering:

 • De kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken op basis van uw dekking
 • Verzuimbegeleiding met casemanagement
 • 100% van de kosten van de door ons geadviseerde interventies en re-integratietrajecten
 • De werkgeverslasten (als u hiervoor gekozen heeft)
 • Een eventuele loonsanctie van UWV (we geven Poortwachtergarantie)
 • De eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u betaalt aan nabestaande(n) als uw zieke medewerker overlijdt.

Bekijk de verzekeringskaart voor het complete overzicht van wat er wel en niet verzekerd is en wat de dekkingsbeperkingen zijn:


De verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet u ook aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Bij het begeleiden volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter.

Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.


Hoe stap ik over?

U bepaalt zelf de datum wanneer de verzekering ingaat, maar dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest u een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 2 maanden van tevoren (de geldigheidsduur van de offerte).

Met onze gratis Overstapservice zeggen wij de verzekering en arbodienstverlening bij uw huidige verzekeraar en arbodienstverlener voor u op.

Offerte aanvragen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering of deze direct afsluiten?

Wilt u een offerte aanvragen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering? Of wilt u de MKB verzuim-ontzorgverzekering direct afsluiten? Dat kan via onderstaande button. De MKB verzuim-ontzorgverzekering beperkt de financiële risico’s van verzuim. Ook helpt het kleine werkgevers bij de re-integratie van zieke medewerkers en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen die hierbij komen kijken.

Bereken direct uw premie met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100. 

Offerte aanvragen


Ook interessant voor u:

 • Hoe ontzorgt de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

  Sazas geeft invulling aan de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Inmiddels hebben wij onze MKB-verzuimverzekering gereed en hebben wij het officiële keurmerk ontvangen voor het voeren van dit product. Dit betekent dat wij dit vanaf 1 januari 2020 gaan doen.
  artikel
 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

  VERZEKERING