Sazas Ongevallenverzekering

Heeft u medewerkers in dienst? Dan is het belangrijk dat hen niets overkomt. Gebeurt er toch een ongeval, dan biedt de Sazas Ongevallenverzekering uitkomst. Met deze verzekering regelt u dat voor uw medewerkers. Naast een financiële dekking, ontvangt u ook vergoedingen om uw medewerkers weer aan het werk te helpen (werkhervatting). We keren dus niet alleen geld uit, maar we dragen ook bij aan praktische oplossingen. Met de Sazas Ongevallenverzekering laat u zien dat u goed werkgeverschap serieus neemt. U kunt de Sazas Ongevallenverzekering alleen afsluiten in combinatie met de Sazas Verzuimverzekering.

Benieuwd naar de kosten van de Sazas Ongevallenverzekering? Bereken uw premie makkelijk en snel online met slechts drie gegevens. Liever persoonlijk contact? Onze klantadviseurs zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via 088 56 79 100 of info@sazas.nl.

Bereken uw premie

Ongevallenverzekering

Wat is er verzekerd met de Sazas Ongevallenverzekering?

Met de Sazas Ongevallenverzekering zijn al uw medewerkers verzekerd van een uitkering als zij door een ongeval invalide worden. En als een medewerker door een ongeval overlijdt, krijgen de nabestaanden een uitkering. De uitkering is gebaseerd op het verzekerd jaarloon van uw medewerker, zoals opgegeven voor de Sazas Verzuimverzekering. Bij overlijden wordt één keer dat jaarloon uitgekeerd. Bij invaliditeit geldt twee keer dat jaarloon als basis voor de uitkering. Als een medewerker door een ongeval blijvend invalide wordt, krijgt hij of zij eenmalig een bedrag uitgekeerd. Een onafhankelijke arts bekijkt voor hoeveel procent uw medewerker blijvend invalide is.

Wat dekt de Sazas Ongevallenverzekering?

Vanuit de Sazas Ongevallenverzekering worden de volgende kosten gedekt:

  • Vergoedingen gericht op werkhervatting: omscholingskosten tot € 10.000,- en/of aanpassing werkplek, auto en huis tot € 5.000,-;
  • Bezoekers en stagiaires zijn verzekerd voor € 5.000,- bij overlijden en voor maximaal € 25.000,- bij blijvende invaliditeit;
  • Alle op uw Verzuimverzekering aangemelde medewerkers zijn verzekerd, leeftijd speelt geen rol;
  • Vergoeding voor repatriëring bij overlijden in buitenland tot € 5.000,-;
  • Extra uitkering, bovenop de uitkering voor blijvende invaliditeit, bij paraplegie (verlamming armen of benen) van € 25.000,- en bij quadriplegie (verlamming armen en benen) van € 50.000,-;
  • Cosmetische chirurgie wordt zo nodig vergoed tot € 5.000,-;
  • Uitkering van € 25.000,- bij besmetting met HIV door medisch handelen.

Wat zijn de voordelen van de Sazas Ongevallenverzekering?

Met de ongevallenverzekering geeft u invulling aan goed werkgeverschap. En is er in uw cao een verplichting tot het afsluiten van een ongevallenverzekering afgesproken dan is die verplichting met het afsluiten van de ongevallenverzekering afgedekt.

Wat kost de Sazas Ongevallenverzekering?

De Sazas Ongevallenverzekering is er al vanaf € 2,50 per maand per medewerker. Hoeveel premie u betaalt hangt af van het soort bedrijf dat u heeft, de sector waarin u actief bent en het aantal medewerkers. De minimumpremie is € 50,- per jaar.

Benieuwd wat de Sazas Ongevallenverzekering voor u kost? Bereken uw premie makkelijk en snel online met slechts 3 gegevens. 

Bereken uw premieDe Sazas Ongevallenverzekering afsluiten

De Sazas Ongevallenverzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met de Sazas Verzuimverzekering. Met de Sazas Ongevallenverzekering zijn alle medewerkers die u heeft aangemeld voor de verzuimverzekering gelijk ook tegen ongevallen verzekerd. Het voordeel hiervan is dat zij verzekerd zijn voor de financiële risico’s van ongevallen. De Sazas Ongevallenverzekering is ondergebracht bij De Goudse, als risicodrager van deze verzekering. Lees voordat u de verzekering afsluit de polisvoorwaarden goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.

Wilt u eerst meer informatie? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Liever meteen contact? Neem dan contact op met onze ervaren klantadviseurs. Bel 088 56 79 100 of stuur een e-mail naar info@sazas.nl.


Veelgestelde vragen

Wat is een (collectieve) ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering keert uit als iemand een ongeval krijgt en daardoor invalide wordt of overlijdt. Met een collectieve ongevallenverzekering kunt u als werkgever al uw medewerkers in één keer tegen arbeidsongevallen verzekeren.

Voor wie is de Sazas Ongevallenverzekering?

De Sazas Ongevallenverzekering is voor iedere werkgever binnen het mkb die ook de Sazas Verzuimverzekering afsluit.

Wie zijn er verzekerd met de Sazas Ongevallenverzekering?

Uw medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, 7 dagen per week. Dit heet een 24-uursdekking. Alle medewerkers zijn verzekerd. Ook bezoekers en stagiairs zijn verzekerd voor een standaardbedrag (€ 5.000,- bij overlijden en € 25.000,- bij volledige blijvende invaliditeit), behalve als het bedrijf of de organisatie (gedeeltelijk) erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Wat is er niet verzekerd met de Sazas Ongevallenverzekering?

Er zijn ongevallen waarbij niet wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld als er sprake is van opzet of een misdaad. Of als een ongeluk komt door sommige ziektes of gevaarlijke sporten, of als alcohol de oorzaak van het ongeval is. Voor sommige vergoedingen geldt een maximum. U leest hierover meer in de polisvoorwaarden.

Is het verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten?

Nee, u hoeft meestal geen ongevallenverzekering af te sluiten. Maar volgens het Burgerlijk Wetboek bent u wel verplicht om u als werkgever te gedragen. Dat betekent dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving en een passende verzekering. Een ongevallenverzekering kan daarbij helpen. Soms hoort een ongevallenverzekering ook bij de verplichte cao. In dat geval bent u wel verplicht om een ongevallenverzekering te hebben.

Krijg ik vanuit de Sazas Ongevallenverzekering hulp bij het voorkomen van ongevallen?

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De Sazas Ongevallenverzekering helpt u ook om ongevallen te voorkomen. Zo kunt u met korting diensten afnemen bij onze preventiepartner, zoals een cursus voor uw bedrijfshulpverleners of preventiemedewerker. Ook kunt u de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) regelen. U kunt die geheel uitbesteden of zelf uitvoeren en laten toetsen door een deskundige, bijvoorbeeld een deskundige van uw eigen arbodienst. Voor meer informatie over de dekking en vergoedingen van de verzekering verwijzen we u naar de polisvoorwaarden (zie downloads onderaan de pagina).


Ook interessant voor u: