Sazas Ongevallenverzekering

Heeft u als werkgever medewerkers in dienst? Dan is het belangrijk dat hen niets overkomt. Gebeurt er toch een ongeval, dan biedt de Sazas Ongevallenverzekering niet alleen financiële dekking, maar ook vergoedingen om uw medewerkers weer aan het werk te helpen (werkhervatting). We keren dus niet alleen geld uit, maar we dragen ook bij aan praktische oplossingen. Met de Sazas Ongevallenverzekering laat u zien dat u goed werkgeverschap serieus neemt.

Dekking Sazas Ongevallenverzekering

Met de Sazas Ongevallenverzekering zijn uw medewerkers verzekerd van een uitkering als zij door een ongeval invalide worden. En als een medewerker door een ongeval overlijdt, krijgen de nabestaanden een uitkering.

Ongevallenverzekering

Wat is goed werkgeverschap

Werkgevers zijn wettelijk verplicht zich als ‘goed werkgever’ te gedragen. In verschillende branches is een ongevallenverzekering via de cao verplicht gesteld. Is deze in uw branche niet verplicht? Dan kunt u met de Sazas Ongevallenverzekering natuurlijk wel uw wettelijke plicht invulling geven. In onze Kennisbank leest u meer over goed werkgeverschap.
Naar de Kennisbank

Hulp om ongevallen te voorkomen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De Sazas Ongevallenverzekering helpt u ook om ongevallen te voorkómen. Zo kunt u met korting diensten afnemen bij onze preventiepartner, zoals een cursus voor uw bedrijfshulpverleners of preventiemedewerker (wist u dat u verplicht bent deze binnen uw bedrijf aan te wijzen). Ook kunt u de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) regelen. U kunt die geheel uitbesteden of zelf uitvoeren en laten toetsen door een deskundige, bijvoorbeeld een deskundige van uw eigen arbodienst. Voor meer informatie over de dekking en vergoedingen van de verzekering verwijzen we u naar de polisvoorwaarden.

Dekking voor werkhervatting

En als het misgaat? Dan voorziet de verzekering in een extra vergoeding en dienstverlening. Zo dragen we bij aan de kosten die nodig zijn om uw medewerker weer aan het werk te helpen. U bent dan verzekerd voor de kosten van omscholing (tot € 10.000,-) en werkplek-, auto- of huisaanpassingen (tot € 5.000,-). Zo helpen we werkgevers én medewerkers samen verder.

Collectieve ongevallenverzekering afsluiten

U sluit de Sazas Ongevallenverzekering af in combinatie met onze Verzuimverzekering. Hierdoor zijn al uw voor verzuim verzekerde medewerkers automatisch ook tegen ongevallen verzekerd. Zo hoeft u de gegevens maar één keer aan te leveren.

Uitgebreide dekking

 1. Vergoedingen gericht op werkhervatting: omscholingskosten tot € 10.000,- en/of aanpassing werkplek, auto en huis tot € 5.000,-;
 2. Bezoekers en stagiaires zijn verzekerd voor € 5.000,- bij overlijden en voor maximaal € 25.000,- bij blijvende invaliditeit;
 3. Alle op uw Verzuimverzekering aangemelde medewerkers zijn verzekerd, en leeftijd speelt geen rol;
 4. Vergoeding voor repatriëring bij overlijden in buitenland tot € 5.000,-;
 5. Extra uitkering, bovenop de uitkering voor blijvende invaliditeit, bij paraplegie (verlamming armen óf benen) van € 25.000,- en bij quadriplegie (verlamming armen én benen) van € 50.000,-;
 6. Cosmetische chirurgie wordt zo nodig vergoed tot € 5.000,-;
 7. Uitkering van € 25.000,- bij besmetting met HIV door medisch handelen.

Wat is verzekerd

Wordt een medewerker invalide of overlijdt diegene door een ongeval, dan is dat verzekerd. De uitkering is gebaseerd op het verzekerd jaarloon van uw medewerker, zoals opgegeven voor de Verzuimverzekering. Bij overlijden wordt één keer dat jaarloon uitgekeerd. Bij invaliditeit geldt twee keer dat jaarloon als basis voor de uitkering. Als een medewerker door een ongeval blijvend invalide wordt, krijgt hij of zij eenmalig een bedrag uitgekeerd. Een onafhankelijke arts bekijkt voor hoeveel procent uw medewerker blijvend invalide is. Met behulp van een tabel bepalen we dan de uitkering. U vindt deze tabel in de polisvoorwaarden.

Er zijn ongevallen waarbij niet wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld als er sprake is van opzet of een misdaad. Of als een ongeluk het gevolg is van sommige ziektes of gevaarlijke sporten, of als alcohol de oorzaak van het ongeval is. Voor sommige vergoedingen geldt een maximum. U leest hierover meer in de polisvoorwaarden.


Wie zijn verzekerd

Uw medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week. Dit heet een 24-uursdekking. Alle medewerkers zijn verzekerd. Ook bezoekers en stagiairs zijn verzekerd voor een standaardbedrag (€ 5.000,- bij overlijden en € 25.000,- bij volledige blijvende invaliditeit), behalve als het bedrijf of de organisatie (gedeeltelijk) erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Wat is de premie

De Sazas Ongevallenverzekering is er al vanaf € 2,50 per maand per werknemer. Hoeveel premie u betaalt hangt af van het soort bedrijf dat u heeft en het aantal werknemers. De minimumpremie is € 50,- per jaar.

Meer weten

De Sazas Ongevallenverzekering is ondergebracht bij De Goudse, als risicodrager van deze verzekering. Lees voordat u de verzekering afsluit de polisvoorwaarden goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de verzekering, heeft u een vraag over de voorwaarden of wilt u een advies over de beste keuze in uw situatie? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 56 79 100. U krijgt meteen een medewerker aan de telefoon. Onze klantenservice is goed bereikbaar en bestaat uit een vast team met veel kennis.


Veelgestelde vragen

Wat is een (collectieve) ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering keert uit als iemand een ongeval krijgt en daardoor invalide wordt of overlijdt. Met een collectieve ongevallenverzekering kunt u als werkgever al uw medewerkers in één keer tegen arbeidsongevallen verzekeren.

Waarom een ongevallenverzekering afsluiten?

Met een ongevallenverzekering is uw medewerker verzekerd van een uitkering na een ongeval. En als hij of zij overlijdt, krijgen de nabestaanden een uitkering. Bent u werkgever, dan kunt u deze zekerheid voor uw medewerkers regelen. Wordt één van hen door een arbeidsongeval (gedeeltelijk) invalide? Dan is er ook dekking voor de kosten van omscholing en aanpassingen aan de werkplek, de auto en het huis. Op deze manier laat u zien dat u investeert in goed werkgeverschap. En voor uw medewerkers is dit een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wat dekt een ongevallenverzekering?

Als iemand invalide wordt of overlijdt door een ongeval, dan is dat verzekerd. Als uw medewerker door een ongeval dus invalide raakt, dan krijgt hij of zij een bedrag uitgekeerd. Bij overlijden van uw medewerker ontvangen de nabestaanden van de medewerker een bedrag. In de polisvoorwaarden staat onder andere wat verzekerd is. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden goed door.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, u hoeft meestal geen ongevallenverzekering af te sluiten. Maar volgens het Burgerlijk Wetboek moet u zich als werkgever wel als goed werkgever gedragen. Dat betekent dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving en een passende verzekering. Een ongevallenverzekering kan daarbij helpen. Soms hoort een ongevallenverzekering ook bij de verplichte cao. In dat geval bent u wél verplicht om een ongevallenverzekering te hebben.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

  VERZEKERING
 • MKB verzuim-ontzorgverzekering

  MKB verzuim-ontzorgverzekering

  De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en arbodienstverlening die de kleine mkb'er maximaal ontzorgt.

  verzekering
 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST