Preventief spreekuur

Wat is het preventief spreekuur?


Als werkgever moet u er volgens de Arbowet voor zorgen dat uw medewerker de bedrijfsarts mag bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft. Uw medewerker kan dan het open spreekuur bezoeken, ook wel bekend als preventief spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur.

Het doel van dit spreekuur is om klachten en verzuim bij uw medewerker te voorkomen (preventie). Daarom is het belangrijk dat u uw medewerkers laat weten dat dit spreekuur er is en dat deze voor uw medewerker gratis is.
Het preventief spreekuur is bedoeld voor werkgerelateerde problemen, zoals bij vragen over gezondheidsklachten die te maken hebben met de uitvoering van werkzaamheden en dreigend verzuim. Uw medewerker kan de bedrijfsarts advies vragen over hoe hij/zij met bepaalde situaties om kan gaan.


Preventiespreekuur

Wat kost het preventief spreekuur?

Er zijn voor uw medewerkers geen kosten verbonden aan het bezoeken van het preventieve spreekuur. 

Als u als klant bij onze partner Stigas bent aangesloten of uw arbodienst is ArboNed, dan zijn kosten voor het spreekuur voor uw bedrijf gedekt. Dit geldt ook als u het MKB-preventiepakket ‘veilig en gezond werken’ bij ons heeft afgesloten. Is dit niet het geval en wilt u uw medewerkers toch van het preventief spreekuur gebruik laten maken? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.


Is het preventief spreekuur verplicht?

Nee, een afspraak met de bedrijfsarts voor het preventief spreekuur is altijd op vrijwillige basis. Dit betekent dat u uw medewerker niet kunt verplichten om het spreekuur te bezoeken.
U mag uw medewerker wel adviseren om een afspraak te maken voor het preventief spreekuur als u zich bijvoorbeeld zorgen maakt. Hij/zij is echter niet verplicht om uw advies op te volgen. Weigering mag geen gevolgen hebben voor de medewerker.
Uw medewerker kan, als hij/zij er behoefte aan heeft, via de verzuimdesk een afspraak maken voor het spreekuur zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Hij/zij heeft hier geen toestemming van u als werkgever voor nodig.


Hoe zit het met de privacy van medewerkers?

Alle gesprekken die tijdens het preventief spreekuur plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Deze vallen onder het medisch beroepsgeheim. De informatie die uw medewerker geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in het medische dossier. Zonder toestemming van uw medewerker worden er geen mededelingen gedaan aan u of anderen. Het is belangrijk dat u dit aan uw medewerker duidelijk maakt, zodat hij/zij anoniem een afspraak kan maken voor het spreekuur en er vrijuit kan praten.
Bij verzuim mag de bedrijfsarts wel de beperkingen communiceren met de werkgever.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn medewerker klachten heeft?

Als u denkt dat de kans bestaat dat uw medewerker klachten heeft, is het een logische stap dat hij/zij naar het preventief spreekuur gaat. Maar hoe krijgt u uw medewerker zo ver? Het is belangrijk dat u een open gesprek met hem/haar voert. Door aan de medewerker uit te leggen waarom een preventief gesprek u een goed idee lijkt, is hij/zij eerder bereid om een afspraak te maken. Een voorbeeld is dat een medewerker klachten aan de schouder heeft die mogelijk werkgerelateerd zijn. U kunt dan voorstellen dat hij/zij een afspraak maakt voor het preventief spreekuur om te bekijken of de oorzaak van de klachten ligt aan de arbeidsomstandigheden.
Bij het gesprek met uw medewerker over het preventief spreekuur is het belangrijk dat hij/zij voelt dat u wil helpen en dat er geen gevolgen zijn voor het wel of niet bezoeken van de bedrijfsarts.

Wilt u uw medewerkers informeren over het preventief spreekuur? Dan kunt u onze voorbeeldtekst gebruiken.

Aanvragen preventief spreekuur of meer informatie

Wilt u meer informatie over het preventief spreekuur, of een afspraak maken? Neem dan contact op met uw arbodienst. De naam van uw arbodienst vindt u op uw polisblad.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: