Preventief spreekuur

Heeft uw medewerker vragen over zijn of haar gezondheid in relatie tot het werk? Dan moet u als werkgever zorgen dat uw medewerker de bedrijfsarts kan bezoeken, zoals de Arbowet voorschrijft. Dit geldt ook voor medewerkers die (nog) niet verzuimen of (nog) geen klachten hebben. Uw medewerker kan dan bij de arbodienst een afspraak maken voor het preventief spreekuur, ook wel bekend als het open spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur.

Doel preventief spreekuur

Het doel van dit spreekuur is om klachten en verzuim bij uw medewerker te voorkomen (preventie). Daarom is het belangrijk dat u uw medewerkers laat weten dat dit spreekuur bestaat en zonder kosten kan worden bezocht. Het preventief spreekuur is bedoeld voor werkgerelateerde problemen, zoals dreigend verzuim en gezondheidsklachten die te maken hebben met de uitvoering van het werk. Uw medewerker kan de bedrijfsarts advies vragen over hoe hij of zij met bepaalde situaties kan omgaan.

Dit spreekuur kent meerdere namen; open spreekuur, preventief spreekuur en arbeidsomstandighedenspreekuur. Sinds 2017 betrekt de Arbowet werkgevers en werknemers meer bij veiligheid en gezondheid op het werk, met de nadruk op preventie. Het open spreekuur, in het licht van de vernieuwde Arbowet het preventief spreekuur, is een spreekuur specifiek bij de bedrijfsarts. Bij het vroegere arbeidsomstandighedenspreekuur konden behalve de bedrijfsarts ook andere specialisten zijn.

Preventiespreekuur

Kan uw medewerker zelf een afspraak maken of contact opnemen voor een preventief spreekuur? 

Uw medewerker neemt zelf contact op met de arbodienst om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. Uw medewerker is niet verplicht om deze informatie met u te delen.


Redenen om naar het preventief spreekuur te gaan 

Uw medewerker kan het preventief spreekuur gebruiken om de arbeidsomstandigheden, werk- en privéomstandigheden en onenigheid op de werkvloer te bespreken.

Is het preventief spreekuur verplicht? 

Nee, een afspraak met de bedrijfsarts voor het preventief spreekuur is altijd op vrijwillige basis. Dit betekent dat u uw medewerker niet kunt verplichten om het spreekuur te bezoeken. U mag uw medewerker wel adviseren om een afspraak te maken voor het preventief spreekuur, bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt. Uw medewerker is echter niet verplicht om uw advies op te volgen. Ook mag weigering voor de medewerker geen gevolgen hebben.

Hoe zit het met de privacy van medewerkers bij een preventief spreekuur? 

Alle gesprekken die tijdens het preventief spreekuur plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Deze gesprekken vallen namelijk onder het medisch beroepsgeheim. De informatie die uw medewerker geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en in het medische dossier vastgelegd. Zonder toestemming van uw medewerker worden hierover geen mededelingen gedaan aan u of anderen. Het is belangrijk dat u dit aan uw medewerker duidelijk maakt, zodat hij of zij anoniem een afspraak kan maken voor het spreekuur en tijdens het spreekuur vrijuit kan praten. Bij verzuim mag de bedrijfsarts de werkgever wel over de beperkingen van de medewerker informeren.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn medewerker klachten heeft? 

Als u denkt dat uw medewerker klachten heeft, is het een logische stap dat hij of zij naar het preventief spreekuur gaat. Het is dan belangrijk dat u een open gesprek met uw medewerker voert. Door uit te leggen waarom een preventief gesprek u een goed idee lijkt, is uw medewerker eerder bereid een afspraak te maken. Stel, uw medewerker heeft klachten aan de schouder die mogelijk werkgerelateerd zijn. U kunt dan voorstellen om een afspraak te maken voor het preventief spreekuur, om te bekijken of de oorzaak van de klachten ligt aan zijn of haar arbeidsomstandigheden.

Wilt u uw medewerkers informeren over het preventief spreekuur? Dan kunt u onze voorbeeldtekst gebruiken.

Wat kost het preventief spreekuur?

Heeft u de arbodienstverlening bij ons afgesloten? Dan zijn er voor uw medewerkers geen kosten verbonden aan het bezoeken van het preventief spreekuur bij de bedrijfsarts. Het preventief spreekuur is onderdeel van onze arbodienstverlening.

Heeft u geen arbodienstverlening bij ons afgesloten, maar wilt u uw medewerkers toch een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts aanbieden? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100 of info@sazas.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het preventief spreekuur, of een afspraak maken? Vul dan onderstaand contactformulier in en één van onze verzuimexperts neemt contact met u op.


Ook interessant voor u:

 • Preventie, voorkom verzuim

  Preventie en veiligheid

  Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Ook moet u uw medewerkers een preventiespreekuur aanbieden.
  Wet en regelgeving
 • Oudere man staat met tablet in kantoor

  Duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid betekent dat uw medewerker gezond aan het werk blijft, vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. Vooral bij het ouder worden, is het belangrijk dat uw medewerker blijft en passend werk kan uitvoeren.
  Verzuimthema's
 • Preventief medisch onderzoek

  Preventief Medisch Onderzoek

  Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt de gezondheidsrisico's op het werk snel in kaart. Als dit op tijd gebeurt, kan onnodig verzuim worden voorkomen.
  verzuimdienst