WIA-excedentverzekering

Komt uw medewerker door arbeidsongeschiktheid in de WIA? Dan zijn er grote risico's voor de hoogte van het inkomen. Zeker voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens. De WIA-excedentverzekering is een financieel vangnet als een medewerker arbeidsongeschikt raakt én een WIA-uitkering krijgt.

 

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt deze na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Aan het einde van het tweede ziektejaar kan uw medewerker een WIA-uitkering aanvragen.

Lees meer over de WIA.

WIA excedentverzekering

WIA-loongrens (excedentdrempel)

De WIA-loongrens of het maximale SV-loon wordt ook wel de excedentdrempel genoemd. De WIA-loongrens ligt in 2024 op € 71.628,-.

De WIA-excedentverzekering vult de wettelijke WIA-uitkering aan, afhankelijk van:

 • het verzekerde aanvullingspercentage
 • het arbeidsongeschiktheidspercentage

Wat is een WIA-excedentverzekering?

Een WIA-excedentverzekering is een aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering die het salaris dekt tot het (op dat moment geldende) maximale Sociale Verzekeringsloon (SV-loon). Verdient uw medewerker meer dan het maximale SV-loon? Sluit dan een WIA-excedentverzekering af voor de inkomensterugval van het loonbestanddeel boven de WIA-loongrens. Dit is belangrijk om een grote terugval in inkomen te voorkomen wanneer uw medewerker geconfronteerd wordt met langdurige arbeidsongeschiktheid.

Onze WIA-excedentverzekering geeft een aanvulling van 70%, 75% of 80% op het loon boven de WIA-loongrens. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. U kunt een 5% hogere uitkering optioneel meeverzekeren bij volledige (80% - 100%) arbeidsongeschiktheid.


Wat is het verschil tussen WIA-excedent en WGA-hiaat?

Er is een verschil tussen WIA-excedent en WGA-hiaat. Bij WIA-excedent gaat het om het inkomensverlies dat ontstaat als uw medewerker boven de WIA-loongrens verdient. Dit is zonder de WIA-excedentverzekering dus niet verzekerd. Het WGA-hiaat rekent het verzekerde bedrag tot en met het maximale SV-loon (en dus de WIA-loongrens). Het WGA-hiaat dat eventueel ontstaat kan weer verzekerd worden met onze WGA-hiaatverzekering.


Voor wie is de WIA-excedentverzekering?

De WIA-excedentverzekering is voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens. Deze medewerkers krijgen bij arbeidsongeschiktheid te maken met extra inkomensverlies, omdat het inkomen boven het WIA-loon niet verzekerd is. U kunt dit risico verzekeren met deze WIA-verzekering.

Vanuit goed werkgeverschap is onze WIA-excedentverzekering een uitstekende aanvulling om het inkomen van uw langdurig zieke medewerker op peil te houden. Hiermee biedt u als werkgever de beste verzuimbegeleiding voor uw zieke medewerker die na twee jaar ziekte nog niet volledig kan werken.


Wat is er wel of niet verzekerd met de WIA-excedentverzekering?

Bekijk hieronder wat er wel of niet is verzekerd met deze verzekering:

Wel verzekerd:

 • Al uw medewerkers vanaf 16 jaar die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de WIA-excedentverzekering;
 • Uw medewerkers die voorheen ziek waren, maar nu 4 weken onafgebroken hersteld zijn;
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers. Dit geldt voor het deel dat zij nog wel werkzaam zijn binnen uw bedrijf.


Niet verzekerd:

 • Medewerkers die niet voor de verzekering zijn aangemeld of geaccepteerd;
 • Wanneer ziekte is ontstaan of erger is geworden door opzet of roekeloosheid;
 • Wanneer ziekte is ontstaan of erger is geworden door ernstige conflicten;
 • Medewerkers die ziek zijn bij aanvang van de verzekering;
 • Wanneer er sprake is van fraude.

Rekenvoorbeeld: hoe werkt de WIA-excedentverzekering?

Een 41-jarige arbeidsongeschikte medewerker verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 105.000,- per jaar. De werkgever heeft vanuit het oogpunt voor goed werkgeverschap een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De werkgever heeft gekozen voor een dekking van 75% en ook heeft hij gekozen voor de aanvullende dekking van 5% bij 80-100% arbeidsongeschiktheid van zijn medewerkers.

UWV heeft bepaald dat de medewerker volledig arbeidsongeschikt is (dit betekent voor 80% of meer arbeidsongeschikt zonder uitzicht op herstel). Hierdoor heeft de medewerker recht op een IVA-uitkering.

Hieronder geven we een rekenvoorbeeld over de inkomsten na 2 jaar ziekte van deze volledig arbeidsongeschikte medewerker.

 • De IVA uitkering is 75% over het loon tot de WIA-loongrens: 75% x € 71.628,- (WIA-loongrens 2024) = € 53.721,- per jaar. Dit is slechts 48% van het laatstverdiende loon.

Zonder de WIA-excedentverzekering is bovenstaand bedrag het inkomen dat deze medewerker zou krijgen na 2 jaar ziekte. Een groot inkomensverlies dus. Maar in dit geval heeft de werkgever wél een WIA-excedentverzekering afgesloten met een dekking van 75% + 5% extra dekking bij 80-100% arbeidsongeschikte medewerkers.

De medewerker is 80% arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor is het vergoedingspercentage 100%. Zie uitleg hierover onder het kopje ‘Hoogte van de WIA-excedentuitkering’.

De WIA-excedentuitkering wordt daardoor als volgt berekend: jaarloon boven de excedentdrempel x vergoedingspercentage x dekkingspercentage.

Hieronder berekenen we de WIA-excedentuitkering voor de arbeidsongeschikte medewerker:

 • Jaarloon boven excedentdrempel = € 105.000,- – € 71.628,- = € 33.372,-. € 33.372,- x vergoedingspercentage 100% x dekkingspercentage 80% = € 26.697,60.

Inkomen arbeidsongeschikte medewerker na 2 jaar ziekte met de WIA-excedentuitkering

De arbeidsongeschikte medewerker ontvangt nu dus nog € 53.721,- (IVA-uitkering) + € 26.697,60 (WIA-excedentuitkering) = € 80.418,60.

Dit is 77% van het laatstverdiende loon. Het inkomensverlies is hierdoor een stuk lager.


Voordelen WIA-excedentverzekering

Wilt u goed werkgeverschap tonen en meer weten over de WIA-excedentverzekering? Hieronder zetten wij de voordelen voor zowel u als uw medewerker op een rij. Met de WIA-excedentverzekering:

 • Voorkomt u grote terugval van het inkomen van uw langdurig zieke medewerker;
 • Regelt u hulp voor uw medewerker bij de re-integratie;
 • Biedt u uw medewerkers een goede secundaire arbeidsvoorwaarde;
 • Daarnaast is de premie voor de WIA-excedentverzekering is fiscaal aftrekbaar.

Verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag is het loon van de medewerker dat boven de excedentdrempel uitkomt.


Hoogte van de WIA-excedentuitkering

De hoogte van de WIA-excedentuitkering is afhankelijk van het verzekerde dekkingspercentage en van de mate van arbeidsongeschiktheid. De aanvulling bedraagt:

 •  70%, 75% of 80% van het inkomen boven het maximale SV-loon voor arbeidsongeschiktheid (excedent bovenwettelijk loon);
  en/of;
 • U kunt een 5% hogere uitkering meeverzekeren bij volledige arbeidsongeschikt (80% - 100% arbeidsongeschikt)

Arbeidsongeschiktheids-percentage

Uitkeringspercentage

0% tot 15%

0%

16% tot 25%

20%

26% tot 35%

30%

36% tot 45%

40%

46% tot 55%

50%

56% tot 65%

60%

66% tot 80%

72,5%

vanaf 80%

100%Wilt u de WIA-excedentverzekering afsluiten of meer informatie ontvangen?

Wilt u meer weten over de WIA-excedentverzekering? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij persoonlijk contact met u op. U kunt hiervoor ook bellen met onze klantenservice: 088 56 79 100.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

  VERZEKERING
 • WIA Experts Sazas

  Webinar 'over de WIA en WIA-ontwikkelingen'

  Marc Breedveld en Sadia Azor, WIA-experts bij Sazas, nemen u mee in de wereld van de WIA. Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de WIA, maar ook verwachtingen voor de komende tijd? En welke tips hebben zij voor u?
  Webinar