Cursussen en workshops

We hebben diverse cursussen en workshops voor werkgevers, medewerkers en zelfstandigen. Dit kan bij uw bedrijf georganiseerd worden, bij uw studieclub of op een andere locatie. In alle programma's is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden.

We bieden onder andere de onderstaande cursussen en workshops aan:


BHV (bedrijfshulpverlening)

Voor het geval er een bedrijfsongeval plaatsvindt, is het heel belangrijk om een getrainde bedrijfshulpverlener (BHV’er) te hebben. Tijdens de BHV-training leert uw medewerker juist te handelen bij calamiteiten. We combineren theorie met praktijk, waardoor de training actief en afwisselend is.
BHV Cursus Bedrijven

Duurzame inzetbaarheid

Wilt u meer aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Met deze workshop gaat u op een interactieve manier dieper in op duurzame inzetbaarheid en de verschillende mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Met de opgedane kennis kunt u direct aan de slag met een actieplan voor uw medewerkers.


Werkstress 

De grens tussen werk en privé vervaagt en de werkdruk neemt toe. Een hoge werkdruk is niet direct slecht, maar een derde van het langdurig verzuim (langer dan 6 weken) wordt veroorzaakt door psychische klachten. Hoog tijd dus om te voorkomen dat gezonde werkdruk bij uw medewerkers omslaat in ongezonde werkstress. Met deze training leert u stress bij uw medewerkers te voorkomen, de signalen te herkennen en de oorzaak aan te pakken.


Regie op verzuim 

Verzuim is vervelend voor uw medewerker én uw organisatie. Verzuimkosten kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan daarnaast ook veel tijd kosten. Deze online verzuimtraining is gericht op de theoretische basis van verzuim en het managen van het verzuim in uw bedrijf. De training is sterk praktisch gericht en u krijgt middelen aangereikt om het verzuim in uw bedrijf te beïnvloeden.


Vlammen zonder afbranden

Stress helpt ons optimaal te presteren. Maar als het langdurig is, dan kan het een (blijvende) aanslag op ons lichaam zijn. Hoe voorkom je dat? Dat leren u en uw medewerkers tijdens de incompany workshop ‘Vlammen zonder afbranden’. De volgende vragen komen bijvoorbeeld aan bod:

- Hoe blijf ik in balans, lichamelijk en mentaal?
- Waarvan krijg ik energie en wat vreet juist energie?
- Hoe kan ik daarop sturen, op het werk en thuis? 

Schuldenproblematiek

Bijna 80 procent van de werkgevers heeft een of meer medewerkers met schulden. Deze medewerkers staan onder hoge druk. Hun functioneren gaat vaak achteruit en frequent ziekteverzuim ligt op de loer. Een goede aanpak van hun financiële problemen is daarom heel belangrijk. En hoe eerder dat gebeurt, des te effectiever het is. U kunt als werkgever hierin een groot verschil maken. In deze workshop ontdekt u hier alles over.


Preventiemedewerker

Is er al een deskundige preventiemedewerker in uw bedrijf? Dit is wettelijk verplicht, maar een preventiemedewerker helpt ook uw bedrijf gezond te houden. Deze medewerker zorgt samen met u als werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Word binnen één dag preventiemedewerker met deze praktische training.


Vertrouwenspersoon 

Als werkgever wilt u uw medewerkers een sociaal veilige werkplek bieden, zonder discriminatie, (seksuele) intimidatie of geweld. Het hebben van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. Ook geeft u met een vertrouwenspersoon invulling aan de Arbowet wat betreft uw zorgplicht rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Na de online training Vertrouwenspersoon weet uw vertrouwenspersoon hoe hij of zij medewerkers opvangt, begeleidt, adviseert of doorverwijst naar professionele hulpverleners. De training Vertrouwenspersoon wordt gegeven door ervaren vertrouwenspersonen.


Wet verbetering poortwachter

In ieder bedrijf is weleens iemand ziek. Het gevolg is een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. Deze online training over de Wet verbetering poortwachter behandelt de regels en verplichtingen bij ziekmeldingen, voor zowel u als uw medewerkers. Vanaf de dag van ziekmelding tot en met langdurig verzuim.


Werken aan Morgen 

Werken aan de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid loont. Het programma Werken aan Morgen geeft u als werkgever middelen om uw medewerkers betrokken, gemotiveerd, gezond én langer inzetbaar te houden. Voor nu en in de toekomst. 


Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Het startpunt voor een gezonde en veilige werkomgeving is inzicht in de risico’s in uw bedrijf. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, waarna u ze gericht kunt aanpakken. Het uiteindelijke doel is gemotiveerde medewerkers, minder verzuim en efficiënter werken. In deze training ontvangt u informatie en handige tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E voor uw bedrijf. Deze interactieve training is geschikt voor zowel kantoor- als productieomgeving.


Meer informatie

Heeft u interesse in één van bovenstaande cursussen of workshops? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.