Interventies

Soms zit u als werkgever of HR-adviseur met de handen in het haar. Er lijkt maar geen schot te zitten in het herstel van uw zieke medewerker. In dat geval kan een interventie uitkomst bieden. Een interventie kan helpen om de verzuimduur te verkorten of kan zelfs voorkomen dat uw medewerker uitvalt. Met een verzuim interventie kan de terugkeer naar het werk (re-integratie) bevorderd worden.Wat is een interventie?

Een interventie is een intensieve begeleiding om bij verzuim de terugkeer naar het werk te bevorderen. Of om te voorkomen dat uw medewerker uitvalt. Bij een interventie wordt een externe partij betrokken die helpt de situatie te veranderen. Door gericht interventies in te zetten verkort en voorkomt u verzuim. Sazas werkt nauw samen met interventiebureaus die deze intensieve begeleidingstrajecten uitvoeren en de kwaliteit hiervan bewaken.

Interventies

Interventies inzetten bij (langdurig) verzuim

Als er sprake is van (langdurig) verzuim kan een interventie helpen om zaken te versnellen. Soms kan een interventie al heel snel na een ziekmelding worden ingezet. Het inzetten van een interventie kan ook als er sprake is van langdurig verzuim. Samen met een bedrijfsarts wordt met de medewerker gekeken naar de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Hierbij kijkt de bedrijfsarts naar wat de medewerker nodig heeft. De inzet van een interventie kan hierin een advies zijn. Ga als werkgever vooral in overleg met de medewerker en de bedrijfsarts en volg de adviezen van de bedrijfsarts op.

Soorten interventies

Er zijn verschillende soorten interventies die, afhankelijk van de situatie, worden ingezet. Bijvoorbeeld coaching bij psychische klachten, werkplekonderzoeken bij fysieke klachten en mediation bij conflicten op de werkvloer.

 

Interventies zijn onderverdeeld in het eerste en tweede spoor. Binnen het eerste spoor zijn interventies vooral gericht om terugkeer naar het eigen werk te bevorderen. Lukt dat niet, dan kan er een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan worden om te kijken of het nog mogelijk is om terug te keren naar het eigen werk. Als dat niet mogelijk is, dan kan er ingezet worden op interventies binnen het tweede spoor. Het tweede spoor is gericht op begeleiding naar ander werk bij de eigen werkgever of een andere werkgever.

Voorbeelden van verzuim interventies in het eerste spoor


 • Mentaal
  • Coaching bij psychische klachten
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Fysiek
  • Revalidatietraject
  • Trainingstrajecten (trainingen op de werkvloer)
  • Expertises (specialistische onderzoeken wanneer een diagnose uit de reguliere zorg onduidelijk blijft).
 • Mediation
  • Conflictbemiddeling (gesprekken gericht op de arbeidsrelatie)
  • Exit mediation (in goed overleg beëindiging van het arbeidscontract)


Voorbeelden ziekteverzuim interventies in het tweede spoor


 • Bemiddelingstrajecten voor begeleiding naar ander werk
 • Opleidingen en trainingen (indien noodzakelijk)


Rechten en plichten van de werkgever bij re-integratie

Als werkgever wordt er van u verwacht dat u een actieve rol speelt als het gaat om re-integratie van een zieke medewerker. Een interventie kan bijdragen aan spoediger herstel van een zieke medewerker. Door interventies in te zetten helpt u mee aan het herstel en de re-integratie van een zieke medewerker. Dit draagt bij aan uw wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Als werkgever dient u er alles aan te doen om uw zieke medewerker zo snel mogelijk te re-integreren. Hier bent u op grond van wetgeving eindverantwoordelijk voor. Ook als uw zieke medewerker niet actief meewerkt.

Rechten en plichten van een medewerker bij re-integratie

Als een medewerker ziek wordt, heeft hij of zij recht op doorbetaling van het loon. Een zieke medewerker moet echter wel aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moet de medewerker er alles aan doen om zo snel mogelijk terug naar het werk te gaan. Als een medewerker niet actief meewerkt aan alle verplichtingen kunnen er sancties volgen. Zo kan er wettelijk geregeld worden dat de loondoorbetaling kan worden t stopgezet als een medewerker de verplichtingen voor re-integratie niet nakomt. Voordat dit gebeurt, moet de medewerker eerst schriftelijk aangesproken worden op zijn of haar re-integratie verplichtingen. Als er daarna geen verbetering is kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Als de medewerker dan nog de hakken in het zand zet, mag de werkgever overgaan tot een ontslagprocedure.

Arbodienstverlening

Heeft u naast een verzuimverzekering ook een arbodienstverlening geregeld bij Sazas? Dan nemen wij alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement waarvoor u verantwoordelijk bent uit handen. Bovendien kunt u gebruikmaken van onze preventieve dienstverlening. Interventies op verzuim zijn hier onderdeel van.

Vergoeding van interventies

Sazas vergoedt bovengemiddeld veel ziekteverzuim interventies. Bij afname van ons verzuimmanagementpakket Compleet vergoeden wij in de meeste gevallen de door onze ketenpartners geadviseerde interventies voor 100%.  Bij de inzet van interventies kijken we verder dan de kosten. Het gezamenlijk belang van u als werkgever en uw medewerker telt ook mee.

 

De kosten van een door ons betaalde interventie of een combinatie van meerdere interventies kunnen variëren van € 500,- tot € 10.000,-. Wij zijn niet voor niets dé verzuimspecialist, dus u mag op ons rekenen als er echt iets aan de hand is. Wij maken ons sterk voor een gezond bedrijf met vitale medewerkers. Bij de inzet van interventies kijken we verder dan kosten alleen. Het gezamenlijk belang van u als werkgever en uw medewerker staat voorop.

 

De voordelen van Sazas als uw verzuimspecialist:Voorkomen is beter dan genezen

Door effectieve inzet van interventies, kunt u (langdurig) verzuim voorkomen. Op lange termijn kunnen interventies veel geld besparen doordat er minder verzuim is. Ga met elkaar in gesprek, signaleer op tijd wanneer u merkt dat het niet goed gaat met een medewerker. Grijp op tijd in, zodat u uitval kunt voorkomen. Soms is een kleine aanpassing op de werkplek al genoeg. Als werkgever kunt u ook zonder tussenkomst van een bedrijfsarts een werkplekonderzoek laten doen. U kunt ook in overleg met uw medewerker kijken naar een passende oplossing. Uiteindelijk wilt u als werkgever dat uw medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Een fijne werkomgeving met een gezonde werkdruk en een goed ingerichte werkplek dragen hieraan bij.

Meer informatie over ziekteverzuim interventies?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de inzet van een ziekteverzuim interventie? Als u het onderstaande formulier invult, nemen wij contact met u op. Of bel met onze klantenservice via 088 56 79 100.