WIA-excedent-verzekering

Komt u door arbeidsongeschiktheid in de WIA? Dan zijn er grote risico's voor de hoogte van uw inkomen. Zeker als u een inkomen boven de WIA-loongrens heeft. De WIA-excedentverzekering is een vangnet als u arbeidsongeschikt raakt én een WIA-uitkering krijgt.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als u langdurig ziek bent, krijgt u na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Aan het einde van het tweede ziektejaar kan u een WIA-uitkering aanvragen.

Lees meer over de WIA.

WIA excedentverzekering

WIA-loongrens (excedentdrempel)

De WIA-loongrens of het maximale SV-loon wordt ook wel de excedentdrempel genoemd. De WIA-loongrens ligt in 2024 op € 71.628,-.

De WIA-excedentverzekering vult de wettelijke WIA-uitkering aan, afhankelijk van:

 • het verzekerde aanvullingspercentage
 • het arbeidsongeschiktheidspercentage

Verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag is uw loon dat boven de excedentdrempel uitkomt.

Wat is een WIA-excedentverzekering?

Een WIA-excedentverzekering is een aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering die het salaris dekt tot het (op dat moment geldende) maximale Sociale Verzekeringsloon (SV-loon). Verdient u meer dan het maximale SV-loon? Dan kunt u te maken krijgen met een grote terugval van uw inkomen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent. Als uw werkgever een WIA-excedentverzekering heeft afgesloten, bent u als medewerker verzekerd tegen inkomensterugval van het loonbestanddeel boven de WIA-loongrens.

Onze WIA-excedentverzekering geeft een aanvulling van 70%, 75% of 80% op het loon boven de WIA-loongrens. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever kan een 5% hogere uitkering optioneel meeverzekeren bij volledige (80% - 100%) arbeidsongeschiktheid.Wat is het verschil tussen WIA-excedent en WGA-hiaat?

Er is een verschil tussen WIA-excedent en WGA-hiaat. Bij WIA-excedent gaat het om het inkomensverlies dat ontstaat als u boven de WIA-loongrens verdient. Dit is zonder de WIA-excedentverzekering dus niet verzekerd. Het WGA-hiaat rekent het verzekerde bedrag tot en met het maximale SV-loon (en dus de WIA-loongrens). Het WGA-hiaat dat eventueel ontstaat kan weer verzekerd worden met onze WGA-hiaatverzekering.


Voor wie is de WIA-excedentverzekering?

De WIA-excedentverzekering is voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens. Als u boven de WIA-loongrens zit, krijgt u bij arbeidsongeschiktheid te maken met extra inkomensverlies.


Rekenvoorbeeld: hoe werkt de WIA-excedentverzekering?

Een 41-jarige arbeidsongeschikte medewerker verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 105.000,- per jaar. De werkgever heeft vanuit het oogpunt voor goed werkgeverschap een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De werkgever heeft gekozen voor een dekking van 75% en ook heeft hij gekozen voor de aanvullende dekking van 5% bij 80-100% arbeidsongeschiktheid van zijn medewerkers.

UWV heeft bepaald dat de medewerker volledig arbeidsongeschikt is (dit betekent voor 80% of meer arbeidsongeschikt zonder uitzicht op herstel). Hierdoor heeft de medewerker recht op een IVA-uitkering.

Hieronder geven we een rekenvoorbeeld over de inkomsten na 2 jaar ziekte van deze volledig arbeidsongeschikte medewerker.

 

 • De IVA uitkering is 75% over het loon tot de WIA-loongrens: 75% x € 71.628,- (WIA-loongrens 2024) = € 53.721,- per jaar. Dit is slechts 41,7% van het laatstverdiende loon.

Zonder de WIA-excedentverzekering is bovenstaand bedrag het inkomen dat deze medewerker zou krijgen na 2 jaar ziekte. Een groot inkomensverlies dus. Maar in dit geval heeft de werkgever wél een WIA-excedentverzekering afgesloten met een dekking van 75% + 5% extra dekking bij 80-100% arbeidsongeschikte medewerkers.

De medewerker is 80% arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor is het vergoedingspercentage 100%. Zie uitleg hierover onder het kopje ‘Hoogte van de WIA-excedentuitkering’

De WIA-excedentuitkering wordt daardoor als volgt berekend: jaarloon boven de excedentdrempel x vergoedingspercentage x dekkingspercentage.

Hieronder berekenen we de WIA-excedentuitkering voor de arbeidsongeschikte medewerker:

 • Jaarloon boven excedentdrempel = € 105.000,- – € 71.628,- = € 33.372,-. € 33.372 x vergoedingspercentage 100% x dekkingspercentage 80% = € 26.697,60.

Inkomen arbeidsongeschikte medewerker na 2 jaar ziekte met de WIA-excedentuitkering

De arbeidsongeschikte medewerker ontvangt nu dus nog € 53.721,- (IVA-uitkering) + € 26.697,60 (WIA-excedentuitkering) = € 80.418,60.

Dit is 77% van het laatstverdiende loon. Het inkomensverlies is hierdoor een stuk lager.


Voordelen WIA-excedentverzekering

Als uw werkgever een WIA-excedentverzekering heeft afgesloten, heeft dit voor u en uw werkgever voordelen. Hieronder zetten wij de voordelen voor u op een rij. De WIA-excedentverzekering:

 • Voorkomt grote terugval van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Zorgt voor hulp bij uw re-integratie op het werk;
 • Is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde;
 • Biedt u zekerheid van een stabiel loon voor de toekomst.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde dekkingspercentage en van de mate van arbeidsongeschiktheid. De aanvulling bedraagt:

 •  70%, 75% of 80% van het inkomen boven het maximale SV-loon voor arbeidsongeschiktheid (excedent bovenwettelijk loon). Het SV-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt;

  en/of
 • Uw werkgever kan ervoor kiezen om een 5% hogere uitkering mee te verzekeren bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% - 100% arbeidsongeschikt).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WIA-excedentverzekering? Bel hiervoor met onze klantenservice: 088 56 79 100.


Ook interessant voor u:

 • {"values":{"en-US":"Sazas Inkomen Gezond verzekering"},"dtdGuid":"15a9b32f-61d9-41fc-9290-aa25dfe2889d"}

  Inkomen Gezond verzekering

  De Inkomen Gezond verzekering zorgt voor aanvulling van het inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt.
  verzekering
 • WIA Experts Sadia en Marc van Sazas

  WIA-experts

  Langdurig zieke medewerker? Geen zicht op herstel binnen twee jaar? Voor al uw vragen over langdurig verzuim kunt u terecht bij onze WIA-experts.
  WIA-experts