PLUS-verzekering

Werkt u in de agrarische en groene sector en heeft uw werkgever een Sazas Verzuimverzekering? Dan krijgt u als medewerker automatisch een aanbod voor de PLUS-verzekering. Hoewel uw werkgever bij ziekte het loon doorbetaalt, kunt u toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult uw inkomen dan goed aan.

Uitkering óók in de WIA-jaren

In veel cao's agrarische en groene sector heeft uw werkgever de keuze om na een half jaar 90% uit te betalen en 85% in het tweede ziektejaar. Een PLUS-verzekering is dan prettig. Deze verzekering keert al uit bij ziekte vanaf een half jaar en óók in de WIA-jaren (WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
PLUS-verzekering agrarische groene sector Sazas

Voordelen

  • Gunstige premie
  • Aanvulling op inkomen al na een half jaar ziekte
  • Ook aanvulling tijdens WIA

Aanvulling inkomen vanuit de PLUS-verzekering

De PLUS-verzekering vult uw inkomen aan na een half jaar ziekte. De aanvulling bestaat uit:

  • 10% van het verzekerde jaarloon in het tweede half jaar van ziekte
  • 15% van het verzekerde jaarloon in het tweede jaar van ziekte
  • 10% van het verzekerde loon bij inkomensachteruitgang na twee jaar van ziekte 
    (maximaal 5 jaar en ook bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid)
  • WGA-hiaat: als u terechtkomt in een vervolguitkering (VVU), kan dit een fors inkomensverlies betekenen. Dit wordt een WGA-hiaat genoemd. Is hier sprake van, dan ontvangt u een aanvulling op uw WIA-uitkering

Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering?

Premie PLUS-verzekering

De premie is 1,15% (2024). Deze premie houdt uw werkgever in op uw loon en wordt aan ons afgedragen. Bij ziekte keren wij rechtstreeks aan u uit.

Meer informatie

Download hieronder de brochure PLUS-verzekering, kijk bij veelgestelde vragen over de PLUS-verzekering, of neem contact op met onze klantenservice: info@sazas.nl of bel naar 088 56 79 100