ZW-eigenrisico-dragersverzekering

Een medewerker die ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken na einde contract ziek wordt, kan u veel geld kosten. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan UWV. Het is dus voor u belangrijk dat een zieke ex-medewerker alle mogelijkheden benut om te werken en hierbij de juiste ondersteuning krijgt. En dat kan. Neem het heft in eigen hand, word eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dan weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding van zieke ex-medewerkers. Zo krijgt u grip op uw kosten.
Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

De voordelen

  • U bent voor de maximale periode van twee jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid;
  • Wij ondersteunen u bij het bepalen van het recht op een uitkering, en de hoogte en duur daarvan. Wij betalen deze uitkering rechtstreeks aan uw ex-medewerker;
  • Ook medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering;
  • U bent minder afhankelijk van UWV. Eigenrisicodragers behalen, onder meer door ondersteuning van de verzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten. De totale kosten zijn daardoor vaak lager;
  • Wij helpen u de grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid te vergroten;
  • Wij staan vanaf dag één voor uw zieke ex-medewerker klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij richten onze aandacht op een zo snel mogelijke, maar reële en deskundige re-integratie;
  • U krijgt van onze re-integratieservice hulp en advies bij de re-integratie. Daarvoor zetten wij ervaren deskundigen in, bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. Ook werken wij samen met re-integratiebedrijven;
  • Als er kosten gemaakt moeten worden om de ex-medewerker aan de slag te krijgen, dragen wij bij aan de kosten als deze lager zijn dan de baten;
  • De ZW-eigenrisicodragersverzekering kunt u aanvullen met de eigenrisicodragersverzekering WGA.

Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering?

Voor bepaalde medewerkers kunt u geen eigenrisicodrager worden. Het gaat om medewerkers die ziek zijn door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en medewerkers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap. Zij blijven verzekerd bij UWV en u blijft voor hen premie betalen aan UWV. 

Neem voor informatie over de dekking contact met ons op.

Premie

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering inclusief de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van uw percentage medewerkers met een tijdelijk contract of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ZW-eigenrisicodragersverzekering? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. Of bel met onze klantenservice.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: