Ziektewet-eigenrisicodrager­verzekering

Gaat een medewerker ziek uit dienst of wordt hij of zij binnen 4 weken na einde contract ziek? Dan kan dat u als werkgever veel geld kosten. U betaalt dan tot 2 jaar mee aan zijn of haar Ziektewetuitkering. Ook betaalt u een verhoogde Ziektewet-premie aan UWV. Het is voor u dus belangrijk dat een zieke ex-medewerker alle mogelijkheden benut om te werken en hierbij de juiste ondersteuning krijgt. Met de ZW-ERD verzekering van Sazas weet u zeker dat uw medewerker begeleid wordt en krijgt u grip op uw kosten.

Wilt u een ZW-ERD verzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever direct contact? Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur

Informatie aanvragen 
Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

Wat is een eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Wanneer u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, betaalt u zelf de Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) en re-integratie van uw (ex-)medewerkers, die daar bij ziekte recht op hebben. Dus ook als ze niet meer werkzaam bij u zijn. Dit geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon.

Wordt u eigenrisicodrager, dan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). U betaalt dan geen premiedeel ZW-flex (Ziektewet flex). Eigenrisicodrager zijn zegt het eigenlijk al: het brengt risico met zich mee. Met een Ziektewet-eigenrisicodrager verzekering verzekert u zich tegen het risico dat u loopt wanneer een ex-medewerker in de Ziektewet beland.

Wat is er niet gedekt met de ZW-ERD verzekering van Sazas?

Voor bepaalde medewerkers kunt u geen eigenrisicodrager worden. Het gaat om medewerkers die ziek zijn door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en medewerkers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap. Zij blijven verzekerd bij UWV en u blijft voor hen premie betalen aan UWV.

Wat zijn de voordelen van onze ZW-ERD verzekering?

De belangrijkste voordelen op een rij:
 • U bent voor de maximale periode van 2 jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid;
 • Wij ondersteunen u bij het bepalen van het recht op een uitkering, en de hoogte en duur daarvan. Wij betalen deze uitkering rechtstreeks aan uw ex-medewerker;
 • Ook medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering;
 • U bent minder afhankelijk van UWV. Eigenrisicodragers behalen, onder meer door ondersteuning van de verzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten. De totale kosten zijn daardoor vaak lager;
 • Wij helpen u de grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid te vergroten;
 • Wij staan voor uw zieke ex-medewerker klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij richten onze aandacht op een zo snel mogelijke, maar haalbare en deskundige re-integratie;
 • U krijgt van onze re-integratieservice hulp en advies bij de re-integratie. Daarvoor zetten wij ervaren deskundigen in, bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. Ook werken wij samen met re-integratiebedrijven;
 • Als er kosten gemaakt moeten worden om de ex-medewerker aan de slag te krijgen, dragen wij bij aan de kosten als deze lager zijn dan de baten;
 • De ZW-eigenrisicodragersverzekering kunt u aanvullen met onze WGA-eigenrisicodragerverzekering.

Belangrijke informatie bij het afsluiten van een ZW-ERD verzekering

De ZW-ERD verzekering kan alleen afgesloten worden samen met onze verzuimverzekering in combinatie met verzuimbegeleiding. Door onze verzuimbegeleiding in de eerste twee ziektejaren, kunnen we het verzuim beheersen. Zo zorgen we er samen voor dat de medewerker weer snel en verantwoord aan het werk kan.

Wat zijn de kosten van een ZW-ERD verzekering?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering inclusief de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van uw percentage medewerkers met een tijdelijk contract of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. Wilt u graag uw ZW-ERD premie berekenen? Neem dan contact met ons op via 088 56 79 100 of vul het contactformulier in.

Hoe kan ik eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Als u eigenrisicodrager Ziektewet wilt worden, moet u dit aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op twee momenten per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Houd er wel rekening mee dat uw aanvraag 13 weken vóór de betreffende datum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Bent u al eigenrisicodrager en wilt u dit juist beëindigen? Dan gelden hiervoor dezelfde twee momenten.

Als u een ZW-ERD verzekering bij Sazas afsluit, dan helpen wij u hierbij. Wij helpen u met uw aanvraag bij de Belastingdienst. Wilt u een ZW-ERD verzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze ervaren klantadviseurs. Bel 088 56 79 100 of stuur een e-mail naar info@sazas.nl.


Veelgestelde vragen Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) is een vangnetvoorziening voor zieke medewerkers die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen via loondoorbetaling. Een vaste medewerker heeft bij ziekte recht op (maximaal) 2 jaar loondoorbetaling door u als werkgever. Is een zieke medewerker niet in vaste dienst, dan kan het zijn dat hij of zij vanuit de Ziektewet recht heeft op een inkomen in de vorm van een ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als het contract van de medewerker afloopt tijdens ziekte of wanneer de medewerker een uitzendkracht of invalkracht is. De uitkering is meestal 70% van het maximum dagloon en stopt (net als de loondoorbetaling bij ziekte) na maximaal 2 jaar.

UWV zorgt voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering én de re-integratie van de zieke medewerker. De uitkering wordt betaald uit premies die u als werkgever jaarlijks afdraagt.

Voor wie is de ZW-ERD verzekering?

De ZW-ERD verzekering is het meest interessant voor middelgrote mkb-bedrijven met zo’n 40 tot 200 medewerkers. Dit zijn namelijk de bedrijven die aanspraak maken op gedifferentieerde premies voor de Ziektewet.

De gedifferentieerde premies voor de Ziektewet worden bepaald aan de hand van het aantal medewerkers en de geschiedenis van ziekteverzuim binnen het bedrijf. Simpel gezegd: hoe meer medewerkers en hoe meer zieke (ex-)medewerkers er zijn geweest, hoe hoger de premies.

Het worden van eigenrisicodrager voor de Ziektewet met de ZW-ERD verzekering kan voor deze bedrijven een oplossing zijn. Als werkgever bent u dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van de ZW-uitkering en re-integratie van de zieke ex-medewerker.

Wanneer krijgt u als werkgever met de Ziektewet te maken?

Wanneer uw medewerker ziek uit dienst gaat, kan dit kosten met zich meebrengen. Lees verder en bekijk in welke situaties u te maken heeft met de Ziektewet.

Meer informatie ZW-ERD verzekering

Wilt u een ZW-eigenrisicodragerverzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook direct contact met ons opnemen via 088 56 79 100.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • WGA Eigenrisicodragers-verzekering (WGA ERD-verzekering) van Sazas

  WGA ERD-verzekering

  Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, met ondersteuning van hun verzekeraar, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen dan UWV.
  VERZEKERING
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank