HandenVrij MKB verzuim-ontzorg


Met deze gecertificeerde verzuimoplossing bent u helemaal ontzorgd. We begeleiden u en uw zieke medewerker vanaf de tweede ziektedag. Ons gezamenlijke doel: een vlotte en gezonde terugkeer op de werkvloer. U blijft verantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter, maar wij nemen al het regelwerk uit handen. Daarbij garanderen we met onze Poortwachtergarantie dat u aan alle verplichten van deze wet voldoet. Deze verzuimoplossing geeft u daarnaast meer zekerheid over uw premie door premiedemping. Deze verzuimoplossing is af te sluiten voor bedrijven met een loonsom tot 1 miljoen euro. Vanaf die loonsom kunt u het best gebruikmaken van een van onze andere twee verzuimoplossingen. Het hangt af van uw bedrijfssector welke u kunt afsluiten: Handenvrij Compleet (voor alle mkb-sectoren) en Handenvrij Basis+ (speciaal voor de sector agrarisch/groen).


Welke onderdelen bevat HandenVrij MKB verzuim-ontzorg?

Onze verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg bestaat uit:


MKB verzuim-ontzorgverzekering

Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw personeel bij ziekte. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is. U kunt deze verzekering volledig afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast profiteert u van premiedemping. Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’. Deze verzekering komt standaard met een complete arbodienstverlening.

Arbodienstverlening en re-integratie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering bestaat naast een verzekering ook standaard uit een complete arbodienstverlening. Dit houdt in dat we u en uw zieke medewerkers begeleiden na dag twee van de ziekmelding. We nemen u alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. U wordt hierbij maximaal ontzorgd. Ook worden de re-integratie- en interventiekosten vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze activiteiten inzet. Zie voor meer informatie de pagina over de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Interventies

Een interventie zorgt voor een snellere terugkeer naar het werk (re-integratie). Of kan voorkomen dat uw medewerker zich ziek meldt. Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde interventiebureaus.

Onze experts

Als klant van Sazas staan onze experts voor u klaar. De Verzuimexpert of WIA-expert helpen u bij uw verzuim-beheersing. En de Regres-specialist helpt bij het instellen van verhaal als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door iemand anders.

Werknemersverzekeringen

Bij welke sector hoort uw bedrijf?