Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt de gezondheidsrisico's op het werk snel in kaart. Als dit op tijd gebeurt, kan onnodig verzuim worden voorkomen. Wij signaleren namelijk ook risico's door iemands leefstijl zoals ernstig overgewicht, hoog cholesterol of suikerziekte. Na het onderzoek krijgt uw medewerker advies over wat hij of zij kan doen om eventuele gezondheidsklachten te voorkomen. Vanwege privacyredenen is de uitslag alleen beschikbaar voor uw medewerker.

Preventief medisch onderzoek

Een PMO is verplicht

Volgens de Arbowet (artikel 18) bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers een PMO aan te bieden. Uw medewerker hoeft hiervan geen gebruik te maken. Maakt hij of zij wel gebruik van de PMO? Dan betaalt u de kosten daarvoor.

PMO voor groepen

Als wij de gezondheidsrisico's van meer dan 20 medewerkers onderzoeken, maken wij een groepsrapportage met anonieme resultaten. U krijgt nadrukkelijk geen informatie over individuele medewerkers. Maar zo krijgt u wel meer zicht op gezondheidsproblemen van bepaalde groepen medewerkers. En, niet onbelangrijk: advies over verbetering van werkomstandigheden.

PMO op locatie of bij Zorg van de Zaak

Voor het PMO werken wij samen met onze ketenpartner Stigas. Vanaf 8 medewerkers komt Stigas naar u toe. Het PMO vindt dan plaats in de Stigas Gezondheidsbus die op uw bedrijfslocatie staat. Bij minder dan 8 medewerkers vindt het PMO plaats op een locatie van Zorg van de Zaak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het PMO? Neem dan contact op met Stigas Servicedesk: 085 044 07 00 en kies voor optie 1. Of kijk op de website van Stigas.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: