Wat is een PMO (Preventief Medisch Onderzoek)? 

Een Preventief Medisch Onderzoek (afkorting PMO) wordt soms ook Periodiek Medisch Onderzoek genoemd. Het een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van uw medewerkers direct in kaart brengt. Als dit op tijd gebeurt, kan onnodig verzuim worden voorkomen. Als werkgever heeft u de verplichting om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor uw medewerkers.

Waar bestaat een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit?

Een Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een medisch onderzoek
 • Het bespreken van de uitslag met de medewerker
 • Het geven van adviezen
 • Eventueel het doorverwijzen, naar een andere professional, naar aanleiding van de uitslag

Het Preventief Medisch Onderzoek is, net als de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie.

Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Het verschil tussen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), is dat het PMO de algemene gezondheid van uw medewerkers in kaart brengt. Een PAGO richt zich alleen op de gezondheidsrisico’s op het werk.

Het Preventief Medisch Onderzoek is eigenlijk een verbeterde versie van de PAGO. Het PMO kijkt dus naast arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s, ook naar de privésituatie en de leefstijl van uw medewerker.

4 belangrijke verschillen tussen een PMO en een PAGO:

 1. U bent samen met uw eventuele ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het Preventief Medisch Onderzoek. Bij een PAGO is dit niet het geval.
 2. Bij een Preventief Medisch Onderzoek gaat het niet alleen om het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Het gaat namelijk ook om de acties naar aanleiding van het onderzoek om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. Bij een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek wordt alleen gekeken naar de gezondheidsrisico’s.
 3. Een Preventief Medisch Onderzoek besteedt ook aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers. Zo worden bijvoorbeeld chronische ziekten of riskante leefgewoonten ook in kaart gebracht. Een PAGO kijkt alleen naar arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.
 4. PMO-keuringen kunnen plaatsvinden op grond van de wet of cao. Dit geldt niet voor een PAGO.

Wat kost het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

De prijs voor het PMO verschilt, omdat het maatwerk per bedrijf is. U kunt een vrijblijvende offerte voor het onderzoek aanvragen bij uw arbodienst.

Wie betaalt het Preventief Medisch Onderzoek?

Als werkgever betaalt u voor het PMO. Uw medewerkers hoeven niet te betalen voor het Preventief Medisch onderzoek.

De Arbowet en het Preventief Medisch Onderzoek: verplicht of niet?

Het PMO is niet verplicht, maar is een middel om aan de verplichting in artikel 18 van de Arbowet te voldoen.


Bespreek het PMO met uw ondernemingsraad (OR)

Wilt u een gezondheidsonderzoek laten uitvoeren onder uw medewerkers door middel van een Preventief Medisch Onderzoek? Bespreek dit dan met de eventuele ondernemingsraad (OR). Zij moeten namelijk toestemming geven voor het laten uitvoeren van een gezondheidsonderzoek.

PMO Preventief Medisch Onderzoek Bespreken

Als u de OR tijdig betrekt bij het Preventief Medisch Onderzoek, kunnen zij ook nadenken over de inhoud en op welk moment het PMO het beste uitgevoerd kan worden. De OR kan bovendien een positieve stimulans voor uw medewerkers zijn om deel te nemen aan de gezondheidscheck.

Het belang van een PMO voor medewerkers: een praktijkverhaal

Een Preventief Medisch Onderzoek is ook voor uw medewerkers interessant. Dit blijkt uit het praktijkverhaal van onze collega Edwin van der Weide. In een webinar vertelt hij u over het belang van een PMO voor zowel u als werkgever als uw medewerkers. Dit doet hij aan de hand van zijn eigen persoonlijke ervaring met een Preventief Medisch Onderzoek.

meld u aan voor het webinar en bekijk direct 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren

Voor het PMO werken wij samen met onze partners. Vul voor het aanvragen van een PMO het contactformulier onderaan deze pagina in. Eén van onze verzuimexperts neemt dan contact met u op.  

Hoe gaat een PMO in zijn werk?

Het Preventief Medisch Onderzoek duurt 45-60 minuten. Voor het PMO geldt het volgende:

 • U meldt uw medewerkers voor dit onderzoek aan.
 • Uw medewerker ontvangt een uitnodiging en vult digitaal een vragenlijst in.
 • Uw medewerker krijgt een medisch onderzoek op basis van zijn of haar werkzaamheden.
 • Aan het eind van het onderzoek bespreekt de arboprofessional de vragenlijst en resultaten uit het onderzoek met uw medewerker.
 • Is er sprake van een gezondheidsrisico? Dan nodigt de arboprofessional uw medewerker uit voor het preventief spreekuur voor een gesprek en eventueel verder onderzoek.

Vanwege privacyredenen is de uitslag van het onderzoek alleen beschikbaar voor uw medewerker.

Vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek is een vragenlijst. De PMO-vragenlijst is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse van gezondheidsaspecten.

De vragenlijst kan bestaan uit verschillende soorten vragen. Denk aan basisvragen over de gezondheid van uw medewerker, zoals over de lichamelijke gezondheid, leefstijl of de kwaliteit van slaap. De vragenlijst voor het Preventief Medisch Onderzoek kan ook verschillen per sector. Zo kunt u denken aan vragen over huid en/of longen wanneer uw medewerker wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Tot slot kunnen er ook PMO-vragen worden gesteld over psychosociale arbeidsbelasting, oftewel werkstress.

Zo geeft de vragenlijst een goed beeld van de algemene gezondheid van uw medewerker.

Vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Hoe vaak moet u een PMO aanbieden?

In de Arbowet staat dat u periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan moet bieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts u over hoe vaak een PMO moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de cao is vastgelegd. Als bijvoorbeeld uw medewerker met bestrijdingsmiddelen werkt, is het verstandig om jaarlijks een preventief medisch onderzoek uit te voeren.

Wat heeft u als werkgever aan een PMO?

Het doel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het signaleren van, en voorkomen van, arbeidsgerelateerde klachten. Ook helpt het onderzoek uw medewerkers meer bewust te maken van hun algemene gezondheid. Dit stimuleert uw medewerkers om hun leefstijl en persoonlijke duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Lees hieronder de voordelen van een PMO voor u als werkgever.

Voordelen Preventief Medisch Onderzoek

Aan een Preventief Medisch Onderzoek zijn voor u als werkgever kosten verbonden. Maar u krijgt er ook iets waardevols voor terug:

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, in relatie tot werk- of leefstijl.
 • U werkt actief mee aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
 • Uw medewerker wordt zich bewust van de gezondheidsrisico’s die hij of zij loopt.
 • Uw medewerker krijgt informatie om gezonder te leven met als doel om risico’s te verlagen.
 • De PMO en de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken deel uit van uw gezondheidsmanagement. Bij een PMO kunnen knelpunten aan het licht komen die niet zijn gebleken uit de RI&E. Daarom is de PMO een goede aanvulling op de Risico-Inventarisatie & Evaluatie.
 • Een groepsrapportage kan, indien gewenst en bij voldoende deelname, gemaakt worden. Hierbij is de anonimiteit van medewerkers gegarandeerd.

Hoe vraagt u een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan? 

Vul voor meer informatie of het aanvragen van een PMO onderstaand contactformulier in. Eén van onze verzuimexperts neemt dan contact met u op.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Preventiespreekuur

  Preventief spreekuur

  Hebben uw medewerkers vragen over veilig en gezond werken? Bijvoorbeeld over werkrisico's, beschermingsmiddelen of gezondheidsklachten die misschien te maken hebben met het werk? Dan kunnen zij daarmee terecht op het preventief spreekuur.
  Verzuimdienst
 • Het belang van een preventief medisch onderzoek (PMO)

  Het belang van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  Een gezondheidscheck kan veel opleveren voor zowel de medewerker als werkgever. Een voorbeeld van zo'n gezondheidscheck is een PMO. Het geeft u als werkgever de kans om het functioneren van uw medewerkers te bewaken, beroepsziekten en verzuim te voorkomen en hun werkplezier te vergroten. Lees in dit artikel hoe dit in z'n werk gaat.
  Artikel