Preventief Medisch Onderzoek

Wat is een PMO?

Als werkgever heeft u de verplichting om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor uw medewerkers. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers op het werk snel in kaart. Als dit op tijd gebeurt, kan onnodig verzuim worden voorkomen.
Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek, de bespreking van de uitslag met de medewerker, het geven van adviezen en eventueel het verwijzen naar aanleiding van de uitslag. Het Preventief Medisch Onderzoek is, net als de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie.

Preventief medisch onderzoek

Wat kost een PMO?

De prijs voor het PMO verschilt, omdat het maatwerk per bedrijf is. U kunt een vrijblijvende offerte voor het onderzoek aanvragen bij uw arbodienst. Voor uw medewerkers zijn er geen kosten verbonden aan het Preventief Medisch onderzoek.

Is een PMO verplicht?

Volgens de Arbowet (artikel 18) bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden. Uw medewerker hoeft hiervan geen gebruik te maken. Maakt hij of zij wel gebruik van het PMO? Dan betaalt u de kosten daarvoor.


Waar kan ik een PMO doen?

Voor het PMO werken wij samen met onze samenwerkingspartners. U kunt een PMO laten uitvoeren door uw arbodienst. De naam van uw arbodienst vindt u terug op uw polisblad.


Hoe gaat een PMO in zijn werk?

Het Preventief Medisch Onderzoek duurt 45-60 minuten. Voor het PMO geldt het volgende:

• U meldt uw medewerkers voor dit onderzoek aan.
• Uw medewerker ontvangt een uitnodiging en vult digitaal een vragenlijst in.
• Uw medewerker krijgt een medisch onderzoek op basis van zijn werkzaamheden. 
• Aan het eind van het onderzoek bespreekt de bedrijfsarts/arboprofessional de vragenlijst en resultaten uit het onderzoek met uw medewerker.
• Is er sprake van een gezondheidsrisico? Dan nodigt de bedrijfsarts/arboprofessional uw medewerker uit voor het preventief spreekuur voor een gesprek en eventueel nader onderzoek.

Vanwege privacyredenen is de uitslag van het onderzoek alleen beschikbaar voor uw medewerker.


Hoe vaak moet ik een PMO aanbieden?

In de Arbowet staat dat u periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan moet bieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts u over hoe vaak een PMO moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de cao is vastgelegd. Als bijvoorbeeld uw medewerker met bestrijdingsmiddelen werkt, is het verstandig om jaarlijks een preventief medisch onderzoek uit te voeren.


Wat heb ik als werkgever aan een PMO?

Aan een Preventief Medisch Onderzoek zijn voor u als werkgever kosten verbonden. Maar u krijgt er ook iets waardevols voor terug:

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, in relatie tot werk- of leefstijl.
  • U werkt actief mee aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • Uw medewerker wordt zich bewust van de risico’s die hij loopt.
  • Uw medewerker krijgt informatie om gezonder te leven met als doel om risico’s te verlagen.

De PMO en de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken deel uit van uw gezondheidsmanagement. Bij een PMO kunnen knelpunten aan het licht komen die niet zijn gebleken uit de RI&E. Daarom is de PMO een goede aanvulling op de Risico-Inventarisatie & Evaluatie.


Hoe vraag ik een PMO aan?

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een PMO contact op met uw arbodienst. De naam van uw arbodienst vindt u terug op uw polisblad.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: