Werkplekonderzoek

Omdat medewerkers veel tijd doorbrengen op hun werkplek, ontstaan hier ook vaak de gezondheidsklachten. Een niet passende werkplek verergert klachten en leidt tot ziekteverzuim. Daarom raden wij aan om een werkplekonderzoek uit te voeren. Want een kleine aanpassing maakt soms al het verschil tussen gezond werken en een ziekmelding.

Tijdens een werkplekonderzoek onderzoeken wij hoe u de werkomgeving kunt verbeteren. Daarbij kijken wij ook of u de werktechniek kunt aanpassen aan eventuele beperkingen van uw medewerker. En: met welke verbeteringen uw medewerkers langer gezond aan het werk blijven. Onze arbodienst voert het werkplekonderzoek uit.

Werkplekonderzoek

Inhoud pagina Werkplekonderzoek


Wat is een werkplekonderzoek?

Tijdens een werkplekonderzoek onderzoekt onze expert de betreffende werkplek, de werkorganisatie en het werkgedrag van uw medewerkers. Het resultaat: handvatten om klachten te verhelpen en verzuim te voorkomen, waarmee u kosten bespaart en uw medewerkerstevredenheid verder vergroot.

Onderdelen van een werkplekanalyse of werkplekonderzoek

Zowel thuis als op de werkvloer draagt de werkplek bij aan de prestaties en betrokkenheid van uw medewerker. Tenminste, dat is voor organisaties het uitgangspunt. Met een werkplekanalyse onderzoekt u of de werkomgeving de juiste toegevoegde waarde beidt. Onze expert brengt samen met u in kaart wat wel en wat juist niet voor de medewerker werkt, zodat u de werkomgeving kunt optimaliseren. Een werkplekonderzoek bestaat daarom uit een aantal specifieke onderzoeken:

 • Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
 • Ergonomie van de werkplek
 • Fysieke belasting
 • Mentale belasting, zoals werkdruk en stress
 • Omgevingsfactoren, zoals licht, geluid, trillingen en klimaat
 • Werkgedrag, werkorganisatie en werkverhoudingen

Soorten werkplekken voor werkplekonderzoeken

In welke sector u ook werkzaam bent, met een werkplekonderzoek kunt u gezondheidsklachten verhelpen en verzuim voorkomen. Bijna iedere werkplek kan namelijk aan ons werkplekonderzoek worden onderworpen. Naast het onderzoeken van gebruikelijke kantoor- en thuiswerkplekken, kunnen wij ook heel andere werkplekken onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Terreinen en werkplekken van agrarische bedrijven
 • Garages en werkplekken van autobedrijven
 • Werkplaatsen van bouwlocaties
 • Magazijnen en werkplekken van supermarkten
 • Hallen en werkplekken van logistieke organisaties
Los van locatie-afhankelijk werkplekonderzoek, bieden wij ook verschillende soorten werkplekonderzoek. Deze zijn dan afhankelijk van het soort werk. De meest voorkomende soorten werkplekonderzoek zijn 'Werkplekonderzoek Beeldscherm' en 'Werkplekonderzoek Fysiek'. Tot slot bieden wij werkplekonderzoeken rond specifieke beroepen, zoals agrariërs, chauffeurs, hoveniers en magazijnmedewerkers.


Is een werkplekonderzoek verplicht?

Veel bedrijven zien de noodzaak van werkplekonderzoek, ondanks dat dit niet verplicht is. Ten eerste moeten werkgevers vanuit de Arbowet zorgen voor gezond en veilig werk en de bijbehorende professionele ondersteuning. Daarbij horen ook ergonomisch verantwoorde werkplekken. Een goede werkplek is daarom een essentieel onderdeel van goed arbobeleid. Ook ligt voor veel bedrijven werkplekonderzoek in het verlengde van goed werkgeverschap, en niet alleen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Als werkgever wilt u tenslotte continu goed voor uw medewerkers zorgen. Zo blijven zij langer fit, langer inzetbaar en langer met plezier aan het werk.

Wie doet het werkplekonderzoek?

Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door één van onze arbo-experts. Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden voor een optimale werksituatie. Tijdens het onderzoek brengen we de (mogelijke) klachten van uw medewerkers in kaart, onderzoeken we de werkplekken en leggen we het verband tussen beide. Komen er individuele gezondheidsklachten van een medewerker in beeld? Dan is het vanwege de wetgeving rond medische informatie en privacy verstandig als deze alleen met de medewerker worden besproken. Daarna schrijven wij een rapport inclusief aanbevelingen. U kunt deze aanbevelingen zelf met uw werkgever delen. Uiteraard is het aan uw werkgever om te beoordelen of en in hoeverre hij de aanbevelingen vanuit het werkplekonderzoek opvolgt.


5 Voorbeeldvragen werkplekonderzoek


Hieronder geven we enkele voorbeeldvragen vanuit bestaand werkplekonderzoek. Voor meer voorbeeldvragen van werkplekonderzoek kunt u ook de gratis Checklist Werkplekonderzoek downloaden.

 1. Heeft u lichamelijke klachten?
 2. Denkt u dat uw lichamelijke klachten met uw werk te maken hebben?
 3. Waar ervaart u precies de meeste lichamelijke klachten?
 4. Hoe tevreden bent u over uw huidige werkplek?
 5. Vindt u dat uw werkplek of werkomgeving moet worden verbeterd?

Waarom is het belangrijk om een werkplekonderzoek uit te voeren?

Lichamelijk zwaar werk kan zorgen voor een hoog ziekteverzuim. Het uitvoeren van een werkplekonderzoek kan het verzuim door lichamelijke belasting verminderen of zelfs voorkomen. Bij lichamelijke belasting kunt u denken aan; tillen, dragen en vaak dezelfde beweging maken. Door het nemen van maatregelen zorgt u voor een gezonde en vitale werkomgeving voor uw medewerkers.

Voor zowel werkgevers als medewerkers heeft het uitvoeren van een werkplekonderzoek veel voordelen. Uit het onderzoek komen enkele aanbevelingen en wanneer u deze opvolgt nemen de (gezondheids)klachten af. Dit vermindert de kans op bedrijfsongelukken en medewerkers zijn minder snel ziek door het hebben van een slechte werkomgeving. Wij zetten de voordelen van een werkplekonderzoek voor u op een rij:

 • U krijgt professioneel inzicht in het verbeteren van werkplekken;
 • U voorkomt hoge verzuimkosten, bijvoorbeeld vanwege loondoorbetaling, vervangingskosten, verzuimbegeleiding en direct omzetverlies;
 • Werkplekonderzoek is bewijs dat u probeert de arbeidsomstandigheden te verbeteren (arbeidsconflict, re-integratie);
 • U krijgt handvatten om ook de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren;
 • Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor een prettig klimaat op de werkvloer en langdurig tevreden medewerkers.

Wanneer voert u een werkplekonderzoek uit?

Het uitvoeren van werkplekonderzoek kan altijd plaatsvinden. Er zijn echter situaties die de uitvoer van werkplekonderzoek dringend maken, bijvoorbeeld als uw gezondheid of de gezondheid van medewerkers verslechtert door het werk op de werkplek.

Verder kunt u een werkplekonderzoek uitvoeren wanneer; u zich afvraagt of de werkzaamheden niet te zwaar zijn om uit te voeren, een medewerker KANS-klachten heeft, u het vermoeden heeft dat verzuim komt door het werk dat iemand uitvoert of iemand door een aantal aanpassingen sneller kan herstellen na verzuim.

Wat kost een werkplekonderzoek?

Voor beeldschermwerkplekonderzoek geldt een vaste prijs, maar de tarieven voor onderzoek rond fysieke belasting verschillen. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid werkplekken die moeten worden onderzocht, of er een dagdeel met de medewerker moet worden meegekeken en dergelijke. De exacte kosten van een werkplekonderzoek zijn dus afhankelijk van uw verzekering en het type onderzoek. Tot slot is ook de door u gewenste rapportage van invloed op de kosten van het onderzoek.

Werkplekonderzoek aanvragen of meer informatie

Wilt u meer weten over het werkplekonderzoek? Of wilt u direct een onderzoek aanvragen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel onze klantenservice via 088 56 79 100. Wij helpen u graag verder.