WGA-hiaatverzekering

Bij langdurig ziekteverzuim kan een inkomensverlies voor u ontstaan: het WGA-hiaat. Dit verlies (hiaat) loopt soms op tot honderden euro's per maand. U kunt zich hiervoor verzekeren met onze WGA-hiaatverzekering.

Met de WGA-hiaatverzekering vullen wij uw loon bij ziekte aan tot minstens 70% van het verzekerde jaarloon. Verandert de situatie niet? Dan loopt de dekking door tot uw AOW-leeftijd. Uw werkgever kan u de WGA-hiaatverzekering aanbieden. De premie betaalt u zelf.
WGA-hiaatverzekering Sazas

Voordelen

  • Aanvulling bij WGA-hiaat
  • Uitkering rechtstreeks aan u
  • U betaalt zelf de premie
  • Uw uitkering wordt geïndexeerd
  • Hulp bij re-integratie
  • Hulp van onze WIA-expert

Premie

Uw werkgever houdt de premie in op uw loon.

Wat is wel en niet gedekt door deze WGA-hiaatverzekering?

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WGA-hiaatverzekering? U kunt hiervoor bellen met onze klantenservice: 088 56 79 100.