Verhalen van
onze collega's


We interviewden onze collega's Elanor Kurt en Irene Evers over hun tijd bij Sazas.

Elanor Kurt, Risk & Compliance

Je werkt nog niet zo lang bij Sazas; wat was jouw eerste indruk van het bedrijf en de mensen?

"Ik ben op 5 december 2017 begonnen bij Sazas. Het welkom was heel warm, het was een ontvangst met open armen. Het voelde op de eerste dag alsof ik er al een paar maanden werkte. Iedereen is zo open en betrokken."

Wat is jouw rol binnen het team Risk & Compliance? 

"Mijn rol binnen Risk & Compliance is divers. Ik houd me bezig met Risk & Compliance gerelateerde onderwerpen. Ten aanzien van Riskmanagement ben ik bezig met de beheersing van de risico’s te monitoren en indien nodig te verbeteren. Compliance is onder andere het adviseren over nieuwe wet- en regelgeving en het opstellen van beleid.

Ook stel ik rapportages op en lever ik een actieve bijdrage aan het creëren van bewustzijn om Risk & Compliance te verankeren in de bedrijfsvoering. Dit doe ik bijvoorbeeld door intern een workshop te geven over integriteit. Ik leer veel door het (nog) onbekende gewoon te doen. Ik werk in een klein team van drie personen. Het team pakt veel gezamenlijk op."


Heb je veel contact met collega's uit andere teams? 

"Ik werk veel samen met andere collega’s. bijvoorbeeld bij het opstellen van rapportages en het uitvoeren van audits. Hiervoor is input nodig van andere afdelingen. Ik krijg ook regelmatig Risk & Compliance vraagstukken van collega's uit andere teams. Op dit moment bijvoorbeeld veel over de AVG."

Wat maakt Sazas zo bijzonder als werkgever? 

"Sazas is een wat kleiner bedrijf waardoor je korte lijnen met collega’s hebt. Heel compact en overzichtelijk. Het voelt als één team in plaats van meerdere verschillende afdelingen. Iedereen is collegiaal, warm en betrokken. De sfeer is goed. Je kunt met elkaar lachen en grappen maken, zonder dat je werk eronder lijdt."

Irene Evers, scrum master


Hoe lang werk je bij Sazas? 

"Ik ben in 2001 als uitzendkracht bij Sazas begonnen en sinds 2002 in vaste dienst. Ik ben inmiddels 17 jaar werkzaam bij Sazas. In deze 17 jaar heb ik diverse functies vervuld. Ik ben begonnen met het opzetten van de incasso afdeling. Ik heb ook alle verhuizingen meegemaakt. Van Gouda naar Zoetermeer, Leiden en uiteindelijk nu in Woerden. Ik heb ook meegewerkt aan de verzelfstandiging van Sazas."

Je bent sinds kort scrum master. Dit is een nieuwe functie binnen de organisatie. Kun je vertellen wat scrum is en waarom Sazas met deze methode werkt?

"Ik ben blij met deze nieuwe functie. Het is niet zo dat ik alleen maar als scrum master actief ben; ik doe dit naast de andere

werkzaamheden. Scrum is eigenlijk in een kort tijdsbestek, kleine stappen te maken (stories) welke direct afgerond worden. De volgende stap is dat je bekijkt of de wensen en inzichten van buitenaf nog steeds hetzelfde zijn. Hier wil je vervolgens op kunnen reageren. Met scrum kan dit eenvoudig. Scrum werkt snel, want je hebt korte lijnen om snel te schakelen en besluiten te nemen. Je houdt steeds rekening met wat het meeste oplevert voor de klant."


Wat betekent het voor jou om op deze manier te werken? 

"Het leuke vind ik dat ik met iedereen binnen Sazas te maken heb. Met elk team, elke discipline, van medewerker tot directie. Iedereen heeft zijn eigen beeldvorming en dit maakt dat elke dag weer anders is. Scrum maakt het werken ook makkelijker. Je registreert alles volgens een bepaalde methodiek. Dit vergt wel een andere manier van werken en denken en dat is soms nog wel wennen. Iedereen kan hierdoor wel altijd zien wat er moet gebeuren, wat er is gedaan en wat verwacht kan worden. Afspraken staan vast. Het is voor iedereen zichtbaar of de werkzaamheden ook binnen de planning passen. Voor collega’s is het ook goed om te zien dat dingen worden opgepakt. Ik hoop dat het werken volgens de scrum methodiek voor iedereen een motivatie is om met ideeën te komen."


Hoe ziet zo'n deelname in het scrumteam eruit naast je andere taken bij Sazas? 

"Naast de rol van scrum master is er ook een product owner binnen het scrumteam. De product owner heeft zeggenschap over de inhoud en kijkt of alles volgens afspraak is opgeleverd. De scrum master is de spil in het scrumteam en bewaakt het proces dat nodig is om een sprint te halen. Ik heb 16 uur per week beschikbaar voor het scrum team. Iedere dinsdag is het ‘scrumdag’. Dan zit het hele team met elkaar in dezelfde ruimte. Dit is makkelijker overleggen en je bent van je eigen werkplek af. Het is leuk om te zien dat we in een korte tijd zaken kunnen opleveren waar klanten en collega’s profijt van hebben."

Wat maakt Sazas zo bijzonder als werkgever?

"Sazas is een klein, persoonlijk en informeel bedrijf. Er zijn zoveel werkzaamheden die je kunt oppakken. De lijnen zijn kort. De collega’s zijn prettig en fijn om mee samen te werken. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe gezichten. Dit is goed, hierdoor krijg je nieuwe inzichten en ideeën. We werken hier met een hoop mensen al langere tijd. Je kent elkaar goed en weet veel van elkaar. We zijn een grote familie. Dit maakt het prettig werken."