WGA Eigenrisicodragers-verzekering (WGA ERD-verzekering)

Als werkgever draagt u WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. Dit kunt u herverzekeren met onze WGA ERD-verzekering
 
Als u ervoor kiest om eigenrisicodrager WGA te worden, kan dat voordeliger zijn. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, met ondersteuning van hun verzekeraar, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen dan UWV. De totale lasten zijn daardoor vaak lager voor de werkgever.

Informatie aanvragen
WGA ERD verzekering
Op deze pagina leggen we het volgende uit over de WGA ERD-verzekering: 


Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

U bent WGA-eigenrisicodrager als u er als werkgever voor kiest om de WGA-uitkering te vergoeden voor uw medewerkers en de re-integratie op u te nemen. Onze verzekering voor WGA-eigenrisicodragers vergoedt de WGA-uitkering, die u dan betaalt bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker, en helpt u bij de re-integratie. Ook worden de door ons geadviseerde re-integratietrajecten vergoed.
 
WGA betekent ‘Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ en is onderdeel van de WIA. Is uw medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft hij of zij recht op een WGA-uitkering. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bepaald door UWV.
 

Betekenis WGA ERD

U neemt dus als eigenrisicodrager WGA het financiële risico en de re-integratie voor (langdurig) verzuim van uw medewerkers voor uw rekening. Kiest u hiervoor, dan bent u 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten. Het gaat dan om de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van zowel uw vaste personeel als eventuele flexwerkers; ook als ze niet meer bij u in dienst zijn. U betaalt dan wel een lagere WIA-premie. En u heeft zelf de regie over het verzuim, waardoor u meer mogelijkheden heeft om het verzuim te verminderen.

Lees meer over eigenrisicodragerschap WGA

Onze 12-jaarsaanpak voor de WGA eigenrisicodragers-verzekering

De WGA ERD-verzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met onze verzuimverzekering. Zo bent u verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid voor de maximale periode van 12 jaar. En vanaf de eerste ziektedag kunt u rekenen op hulp voor u en uw medewerker, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig.
We behandelen hieronder de voordelen en nadelen van deze verzekering. 
Onze 12 Jaars Wga Eigenrisicodragers Aanpak

Voordelen van de WGA ERD-verzekering

 • In combinatie met onze verzuimverzekering bent u met deze verzekering voor de maximale periode van 12 jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid.
 • U bent minder afhankelijk van UWV. Eigenrisicodragers behalen, ook door ondersteuning van de verzuimverzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten. De totale lasten zijn daardoor vaak lager.
 • UWV-declaraties worden door ons rechtstreeks met UWV afgewikkeld, zodat u daar niets voor hoeft te doen.
 • Wij helpen u de regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid te vergroten.
 • Wij staan vanaf dag één voor uw zieke medewerker klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij focussen op een zo snel mogelijke, maar ook verantwoorde en vakkundige re-integratie.
 • U krijgt van onze re-integratieservice hulp en advies bij de re-integratie. Daar zetten wij ervaren deskundigen voor in, bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. Wij werken hiervoor samen met re-integratiebedrijven.
 • Eén van onze WIA-experts helpt u met het beperken van de WGA-instroom en stuurt op uitstroom tijdens de WGA.
 • De WGA ERD-verzekering kunt u eventueel aanvullen met de eigenrisicodragersverzekering Ziektewet.

Vier nadelen of aandachtspunten van de WGA ERD-verzekering 

Behalve de voordelen van deze verzekering zetten we ook enkele nadelen en aandachtspunten voor u op een rij. 
 1. De WGA ERD-verzekering kan enkel afgesloten worden in combinatie met onze verzuimverzekering en bij voorkeur met onze verzuimbegeleiding. Hierdoor maakt u optimaal gebruik van onze dienstverlening.
 2. De WGA-ERD verzekering is vooral interessant voor grotere bedrijven. Bij grotere bedrijven verloopt de re-integratie veelal succesvoller.
 3. Het is belangrijk dat u uw verantwoordelijkheden nakomt als WGA eigenrisicodrager. Doet u dat niet, dan kan UWV ingrijpen. De kosten hiervan worden op uw organisatie verhaald en u blijft dan wel het financiële risico dragen.
 4. Houd er rekening mee dat de verzuimverzekeraar natuurlijk ook kosten rekent voor het afdekken van uw financiële risico. 

Wat is wel en niet gedekt door onze WGA ERD-verzekering?

Wat is wel gedekt?

 • De kosten die UWV bij u in rekening brengt voor de WGA-uitkeringen aan uw medewerkers die tijdens de looptijd van het contract arbeidsongeschikt geworden zijn. Dit geldt voor een termijn van maximaal 10 jaar. Deze verzekering geeft ook recht op een overlijdensuitkering die u aan de nabestaande(n) moet betalen volgens de Wet WIA.
 • De kosten voor door ons geadviseerde re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers.
 • Eventuele juridische hulp bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde). Onze regresspecialisten weten precies hoe zij dit moeten aanpakken.

Wat is niet gedekt?

 • Als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij of zij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.
 • Fraude.
 • Als het uw schuld is dat de medewerker arbeidsongeschikt is geworden.
Het complete overzicht zien? Klik hieronder op de button.

Voor wie is de WGA ERD-verzekering?

De WGA ERD-verzekering is voor werkgevers die zelf WGA-uitkeringen betalen. Doet of wilt u dit? Meld dan al uw medewerkers bij ons aan waarvoor u medewerkerspremies betaalt, dus ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Hoe wordt u WGA eigenrisicodrager?

Wilt u eigenrisicodrager WGA worden? Vraag dit dan aan bij de Belastingdienst. Stel hiervoor een garantieverklaring op en laat deze ondertekenen door uw bank of verzekeraar. Gebruik deze handige standaard modelgarantieverklaring (let op: het is verplicht om van dit standaard model gebruik te maken). Stuur deze vervolgens met uw aanvraag bij de Belastingdienst mee.  
 
Als u een WGA eigenrisicodragersverzekering bij Sazas afsluit, dan helpen wij u hierbij. Wij helpen u met uw aanvraag bij de Belastingdienst en zorgen voor het aanleveren van de garantieverklaring bij de Belastingdienst.
Wga Eigenrisicdrager Worden

Wanneer kunt u de WGA ERD-verzekering afsluiten?

Houd er rekening mee dat u op twee momenten in het jaar kunt instappen: 1 januari en 1 juli. Uw verzoek om eigenrisicodrager WGA te worden moet 13 weken voor deze datum bij de Belastingdienst zijn ingediend. Wij helpen u hier graag bij, zodat u hier zo weinig mogelijk tijd aan kwijt bent. 
 

WGA ERD-premie

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering. De premie hangt onder andere af van uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband. Ook kijken we naar de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. 
 

Wilt u de WGA ERD-verzekering afsluiten? 

Wilt u een WGA eigenrisicodragersverzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op. U kunt hiervoor ook bellen met onze Klantadviseurs: 088 56 79 100.